Eglė PAKŠTYTĖ, Sandra ir Simonas MINKEVIČIAI, Gediminas PETKUS

Panorus durpių, sparnuočiai išvejami…

Paluknio pievose vykdyto paukščių monitoringo rezultatai

Pievinė lingė (Simono Minkevičiaus nuotrauka)

Paluknio pievos – nemažai rūpesčių Lietuvos ornitologų draugijai (LOD) kelianti teritorija. Jos svarba retiems ir saugomiems paukščiams ornitologams jau seniai nekelia abejonių. Todėl prieš dešimt metų Paluknio pievos buvo įtrauktos į pasaulinę paukščiams svarbių teritorijų duomenų bazę. Tačiau nacionalinio saugomos teritorijos statuso nebuvimas vis nulemia, jog minėta teritorija nukenčia nuo žmogaus veiklos. Prieš dešimtmetį pievų dalyje buvo atnaujinta melioracijos sistema, kuri apsausino atsikuriančių šlapių pievų tam tikrus plotus. Tačiau jau po kelerių metų, pievos vėl ėmė šlapti dėl užsikemšančių nerekonstruotų sausinimo magistralių. Taigi, pati gamta nulėmė šios teritorijos svarbą saugomiems perintiems ir migruojantiems paukščiams.

Tačiau ir vėl… Prieš kelis metus Paluknio pievoms iškilo grėsmė dėl verslininkų planų jose pradėti durpių gavybą. Ši grėsmė buvo labai reali, nes aplinkosaugos institucijos jau buvo patvirtinę šiuos planus. Tačiau, teisminių ginčų dėka, LOD pavyko bent laikinai sustabdyti Paluknio pievų naikinimą, išsireikalaujant išsamaus Poveikio aplinkai vertinimo. Todėl ypač svarbi kiek įmanoma tikslesnė informacija apie šioje teritorijoje sutinkamų gamtos vertybių gausą ir paplitimą, kas nulėmė LOD narių pastangas kasmet vykdyti šia perinčių saugomų rūšių monitoringą.

2015 metų pavasarį, kaip ir kasmet, LOD nariai vykdė Paluknio pievose perinčių saugomų rūšių paukščių monitoringą. Jau kovo mėnesį buvo patikrinta tetervinų tuokvietė vakarinėje pievų dalyje. Šiemet, skirtingomis kovo ir balandžio mėnesio dienomis, į ją rinkosi 5-9 tetervinų patinai. Paukščius dar buvo galima stebėti ir gegužės pirmomis dienomis.

Po šiltos ir besniegės žiemos atėjęs itin sausas pavasaris kėlė šiek tiek nerimo dėl pievose perinčių tilvikinių paukščių. Šis faktorius bene labiausiai sietinas su raudonkojais tulikais. Vietoj įprastų 4-6 raudonkojų tulikų porų, šiemet stebėtos tik dvi: po vieną rytinėje ir vakarinėje dalyse. Tačiau paprastieji griciukai sugrįžo laiku ir perėti pasiliko net gausiau nei ankstesniais metais. Vakarinėje pievų pusėje 3 jų poros perimvietes pasirinko visiškai greta viena kitos, rytinėje pusėje suskaičiavome 5 šių paukščių poras. Gegužės 26-28 dienomis, kai, pasitelkus gausesnes ornitologų pajėgas, buvo vykdomos ištisinės apskaitos, paukščiai dar aktyviai gynė lizdines teritorijas. Didžiausią nuostabą sukėlė 2 paprastųjų griciukų poros, kurios lizdavietes pasirinko netoli Luknos upės pasėtuose kviečiuose. Greta, tame pačiame kviečių lauke, raudonkojų tulikų pora jau buvo išsivedusi jauniklius.

Kaip visuomet, su nerimu laukėme stulgių apskaitos. Paluknio pievose stulgių populiacija pastaraisiais metais nebuvo gausi: tuokvietėse suskaičiuodavome 2-4 patinus. Šių metų apskaitos maloniai nustebino: vakarinės dalies tuokvietėje tarškėjo 5, rytinės dalies – 4 patinai. Tikėtina, kad šis paukščių pagausėjimas gali būti siejamas ir su ypatingomis apsaugos priemonėmis, kai žemės ūkio bendrovė Merkys (vadovas – Valerian Jusionis), bendradarbiaudami su Lietuvos ornitologų draugija, nukeldavo pievų, kuriose aptikti stulgiai, šienavimą į liepos mėnesį. Taip stulgiams būdavo suteiktas didesnis šansas sėkmingai išauginti jauniklius. Šiemet vėl gavome bendrovės patikinimą, jog visi šienavimo darbai bus derinami su ornitologais. Stulgių tuoktuves Paluknio pievose šiemet netgi pavyko nufilmuoti.

Apskaitų metu vakarinėje pievų dalyje rasta perinti gaiduko patelė, putpelės, stebėtos pievinės ir nendrinės lingės, besimaitinantys mažieji ereliai rėksniai. Rytinėje pievų pusėje, kaip visuomet, maitinasi iki 50 gulbių giesmininkių, panašus kiekis vasarojančių gervių, stebimas sketsakalis, mažieji ereliai rėksniai, pievinės ir nendrinės lingės, girdėtos putpelės. Luknos pakrantėje girdėta plovinė vištelė, palei Merkį kelis kartus stebėtas besimaitinantis juodasis gandras. Na, ir kaip visuomet – daugybė griežlių. Jų skaičius dar bus tikslinamas po antrosios apskaitos birželio mėnesį.

Apibendrinant, atkreipiame dėmesį, jog Paluknio pievos yra ypač svarbios saugant nykstančias rūšis, ypač tilvikinius paukščius, kuriems būtinos šlapios ir derlingos pievos. Juk čia kasmet peri globaliai nykstantys stulgiai ir paprastieji griciukai, išlikę nedaugelyje šalies vietų.