Eglė RUPŠIENĖ
Stovyklos vyriausioji vadovė

Pamokos gamtoje…

Kurias patyrė Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai

Miela gamtoje!

„Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“

J.V. Gėtė

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai mokslo metų pabaigoje tradicines pamokas „iškeitė“ į pamokas gamtoje. Pagramančio regioninio parko direkcijos teritorijoje buvo įsikūrusi „Šaltiniečių“ EKO stovykla. Jos tikslas – skatinti mokinių šiuolaikinį aplinkosauginį ugdymą integruojant gamtos mokslų žinias ir gebėjimus, kūrybą  ir kūrybiškumo idėjas bei jų praktinį  realizavimą. Mokiniams, mokykloje įgijusiems teorinių žinių, reikia sudaryti galimybę pasijusti gamtos dalimi, save ir gamtą pajusti visais pojūčiais. Padėti jiems suprasti tai, ko mokosi, skatinti motyvaciją, ugdyti kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas, didinti mokymosi kompetenciją. Potyriai ankstyvame amžiuje formuoja asmens požiūrį į pasaulį ir vertybines nuostatas, kuriomis vaikai vadovaujasi visą savo gyvenimą. Vis daugiau kalbama, jog mokinius reikia mokyti susieti žinias, pritaikyti jas praktikoje. Pamokos gamtoje – puiki dirva tyrimų atlikimui, o įgytos ir įtvirtintos žinios išlieka ilgai atmintyje.
Nuo pat atvykimo stovyklautojai ėmėsi įvairių veiklų: kūrė palapinių miestelį, skirstėsi į būrius ir ruošiesi stovyklos atidarymui bei prisistatymams. Tris dienas stovykloje gyvenimas virte virė. Dienomis vyko įvairūs praktiniai užsiėmimai: upelio vandens tyrimai, orientavimosi gamtoje pratybos, drugelių pasaulio pažinimas, fotografijos pamokos, praeities pėdsakų tyrinėjimai, susitikimas su žolininke, susipažinimas su Pagramančio kultūros ir gamtos paveldu, EKO dirbtuvės (vaikų dekupažuoti Akmenos upės akmenukai keliaus į Lietuvos kultūros paveldo muziejų). Vakarais stovykloje šurmuliavo linksmybės: jaunųjų ekologų ir vadovių krikštynos, dainų vakarai prie laužo, jau tradicija tapusios „Piemenėlių duonos“ kepimas, būrių pasirodymai, naktiniai parodijų šou ir nepakartojamas „Naktibaldų“ žygis. Laisvomis minutėmis, kurių beveik nebuvo, žaidėme judriuosius žaidimus.

Trys dienos pralėkė kaip akimirka. Uždarymo metu aptarėme stovyklos veiklas, būriai pristatė bestovyklaujant atliktus praktinius darbus, kurie išsiųsti į respublikinį konkursą „Pamokos gamtoje: svajokime drauge“. Visiems dalyviams įteikti pažymėjimai už turiningai, draugiškai ir linksmai praleistą laiką stovykloje. Stovyklą primins nuotraukose užfiksuotos akimirkos, stovyklautojo ženkliukas ir užrašai.
Nuoširdžiai dėkojame Pagramančio regioninio parko direktoriui Vaidotui Šliogeriui ir visiems direkcijos darbuotojams už šiltą priėmimą ir nuolatinę globą, kultūrologei Linai Misiulytei, ekologui bei fotografui Tomui Kalašinskui, fotografei Aurelijai Bacevičienei, mokytojoms Jūratei Orlovienei ir Audrai Paulauskienei – už įdomius ir turiningus edukacinius užsiėmimus, „Aktyvios Tauragės“ prezidentui Sauliui Bagdonui – už naktinį žygį.

Iš stovyklos grįžome pavargę, bet kupini įspūdžių ir laimingi!

Stovyklos dalyvių nuotraukos