Gediminas PETKUS
Lietuvos ornitologų draugija

Pakabukai paukščiams ir elektra

Ornitologai paukščiams pavojingose vietose didina elektros tinklų laidų matomumą vizualizacinėmis priemonėmis

Pelėsakalių laukia nauji inkilai...

Siekiant sumažinti paukščių žūtį dėl trumpojo jungimo, atsitrenkimų į laidus skaičių (kuomet didinama laidų vizualizacija) bei gerinant pelėsakalių veisimosi sąlygas, LITGRID 2015 metais įgyvendino daug ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projekte „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ Nr. LIFE13 BIO/LT/001303 numatytų veiklų. Buvo didinamas pavojingų paukščiams vietų laidų matomumas ant jų uždėjus 1494 specialiai tam pagamintas baltos spalvos spirales, o penkiose, ypač pavojingose paukščiams vietose, išskirtiniam laidų vizualizacijos padidinimui buvo iškabinti 1255 specialūs pakabukai (angliškai – „bird diverters“). 572 spiralės ir 690 specialūs pakabukai ant laidų buvo uždėti 2015 metų paskutinį ketvirtį.

Paukščių (iš esmės – baltųjų gandrų), apsaugai nuo žūties dėl trumpo sujungimo pagal projekto pradžioje parengtą studiją buvo įrengtos specialios apsaugos priemonės – 2582 „šakutės“ ir 1820 „lėkštučių“. „Šakutės“ neleidžia paukščiams nutūpti pavojingose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų atramų vietose, o „lėkštutės“, kurios įrengiamos virš minėtų atramų izoliatorių, sumažina trumpo jungimo galybes (405 šakutės ir 219 lėkštučių buvo įrengtą 2015 metų paskutinį ketvirtį).

Be paukščių apsaugos priemonių, ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų stulpų, pagal projekto pradžioje parengtos studijos rekomendacijas, buvo iškelta 127 inkilai pelėsakaliams (37 inkilai iškelti paskutinį 2015 metų ketvirtį).

Kaip jau rašėme, jau pirmą vasarą prie trijų iš jų stebėtos pelėsakalių poros, nors iki šios rūšies veisimosi sezono pradžios buvo iškabinta tik apie dešimt inkilų. Jie kabiname tokiame aukštyje, kad būtų saugu tikrinti, kartu nenutraukiant aukštos įtampos elektros perdavimo elektros linijose.

Šiuo metu visų projekto praktinių gamtosauginių priemonių įgyvendinimas tęsiamas.

Mariaus Karlono nuotraukos