„Pagrandukas“ dairosi aplinkui…

Apie gamtosauginį švietimą vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose žurnalistė Marijona VARNECKIENĖ kalbasi su Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktore Vida KISIELIENE

Surengus parodą „Ruduo“

Savo valdove pasirinkau gamtą, visų mokytojų mokytoją.

(Leonardas da Vinčis)

Keletą metų mažiems „Pagranduko“ darželio lankytojams – gamtos pažinimo ugdymas. Jūsų nuomonė: vaikams svarbus gamtos pažinimo ugdymas ar tik duoklė madai?

Vienas iš šio ugdymo tikslų – kuo daugiau vaikus priartinti prie gamtos, jos pažinimo, puoselėjimo, gamtos reiškinių nagrinėjimo. Taip nuo mažens vaikai mokosi gerumo, gilesnio mąstymo. Mes su ugdytiniais kalbamės apie gamtą, vartome spalvotas knygeles, piešiame gėles, bet to neužtenka. Svarbiau yra vaiko ir gamtos santykį kurti per patirtis.

Darželio aplinka – ne tik edukacinė erdvė, o ir aplinka, kur vyksta atradimai gamtoje, nes kiekvienas gali sau atrasti kažką naujo: pastebėti vabalėlį, pakelti spalvotą lapą, grožėtis svyrančia smilga…

Tad kalbate apie mažųjų atradimus lauke…

Čia vaikai turi daugiau galimybių tyrinėti pasaulį. Čia tėvai ir mokytojai gali perduoti savo žinias, atsakyti į vaikui rūpimus klausimus, kurių gamtoje kyla daug. Yra galimybių plėsti augančio žmogaus akiratį ir kurti ryšį su vaiku.

Stebėjimas, kaip atrodo parkas, keičiantis metų laikams, kaip elgiasi pievos gyventojai, noras paliesti, užuosti, paragauti, suteikia įvairiapusį supratimą apie pasaulį, kuriame mes gyvename. O keliaudami į parkus, žymias vietas vaikai pasineria į neužmirštamus susipažinimo su gamtine aplinka nuotykius. Ji yra mūsų mokytoja, nes lavina ir turtina vaikų kalbą: susipažindami su gamtos reiškiniais, vaikai mokosi juos įvardinti, apibūdinti, palyginti.

Vaikų pastebėjimai, patirtis, įspūdžiai išsaugomi, apibendrinami. Lopšelio-darželio svetainė nuolat papildoma direktorės pavaduotojos Jolantos Gaidelienės bei mokytojų parengtais straipsniais.

Papasakokite apie lopšelyje-darželyje surengtą parodą „Ruduo“.

Paroda buvo eksponuojama darželio kieme. Kiekvienos grupės vaikai kartu su savo mokytojais bei tėvais kūrė plokštuminius paveikslus. Eksponatais galėjo žavėtis kiekvienas darželio bendruomenės narys. Savo eksponatą pristatė ir mūsų socialinis partneris – Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“. Sunku buvo įvertinti visų triūsą, nes fantazija – beribė, o rezultatai – stulbinantys. Pasitarusi kompetentinga vertinimo komisija skyrė kiekvienai grupei atskiras nominacijas bei apdovanojo atminimo dovanėlėmis.

Vaikams rengiate ir pažintines ekskursijas.

Taip. Pažintinės tiriamosios ekskursijos – tai viena iš projekto „Patirk Vilnių“ sudedamųjų dalių. Ekskursijų metu vaikai ne tik susipažįsta su istoriniais Vilniaus miesto objektais, o ir tyrinėja šio miesto kraštovaizdžius, gamtinę aplinką. Vaikai keliavo ant Tauro kalno, nuo kurio atsiveria Vilniaus panorama – senamiestis ir šiuolaikinio miesto dalis. Džiūgavo pamatę, atpažinę jų lankytas vietas: Gedimino pilį, varpinę, Trijų kryžių kalną, grožėjosi saulėje spindinčiais bažnyčių bokštais. Atkreipė dėmesį, jog pamažu ruduo keičia, spalvina miesto kraštovaizdį. Ant kalno esančiame parke vaikai gėrėjosi parko augmenijos rudenišku spalvų žaismu. Stebėjo pilnus gyvybės lapus ant medžių ir nukritusius ant žemės: atkreipė dėmesį į spalvų, formų, dydžių įvairovę. Klausėsi parko garsų (čežėjimo, šlamėjimo…). Prisirinko lapų, medžių sėklų ir vaisių.

 

Teko girdėti, jog minėjote ir Pasaulinę obuolio dieną

2020-10-21 mūsų lopšelyje-darželyje minėjome „Pasaulinę obuolio dieną“. Visa bendruomenė nuo ankstyvo ryto buvo kviečiama vaišintis obuoliais, linkint vieni kitiems džiaugsmo, laimės ir sveikatos. Grupių mokytojos organizavo užsiėmimus su vaikais, visą dėmesį skirdamos obuoliams – praplėtė vaikų pažinimo gebėjimus. Vaikai tyrinėjo kaip atrodo obuoliai, sužinojo kas yra jų viduje, ragavo, uostė, klausėsi pasakojimų apie obuolius, juose esančius vitaminus, jų naudą mūsų sveikatai. Vaikai, padedami mokytojų, atskleidė savo meninius gebėjimus spalvindami ir aplikuodami obuolius ir kartu „augino“ grupėse ,,sveikatos obelis“. Dalyvavo dienos iššūkyje „Obuolį valgau – sveikas augu“. Ragavo, skanavo obuolių ir gėrė jų sultis. Kieme vaikų laukė staigmena – linksma obuolio šypsena.

Prisiminėme liaudies išmintį: ,,Obuolys į namus, liga iš namų“. Vaikams linkėjome valgyti obuolius ir augti sveikiems.

Tad, pažįstant gamtą, jau ir savotiškas tradicijas turite?

Tikrai taip. Rudenėlio šventės – tai ilgus metus mūsų puoselėjama tradicija. Visą spalio mėnesį „Pagranduko“ vaikučiai keliavo rudens takais. Keliaudami aplankė sodus, kuriuose prinoko obuoliai, miškus, kuriuose subrendo riešutai, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, minė mįslės, žaidė žaidimus, sukosi rateliu ir po vieną, ir po du. Dainose, žaidimuose, eilėraščiuose, improvizacijose atsispindėjo svarbiausi rudens įvykiai: išskrendantys paukščiai, dygstantys grybai, krentantys lapai, lietūs, vėjai, žmonių ir gyvūnų rudens darbai, darbeliai. Kiekvienos grupės vaikučiai su savo mokytojomis džiaugėsi savo švente, patyrė spalvingą rudeninę nuotaiką. Rudenėlis buvo dosnus visiems – paliko pilną kraitę vaišių ir gražias šventės akimirkas.

Ar vaikai geba pasodinti, palaistyti gėlę?

Mes mokome vaikus ne tik žavėtis gamta, bet ir ja rūpintis. Grupių vaikai dalyvavo tulpių sodinimo akcijoje ,,Pradžiugink mus pavasarį“. Vaikai pasodino 100 svogūnėlių tulpių ir palinkėjo joms visoms pražysti pavasarį. O ,,Bitučių“ grupės ugdytiniai pažadėjo tulpes prižiūrėti: palaistyti, išpurenti žemę. Tulpės žydės ir džiugins visus – didelius ir mažus…

 

Ar vaikai jau žino: svarbu nešiukšlinti, rūšiuoti atliekas?

Jau keletą metų mūsų lopšelis-darželis dalyvauja aplinkosauginiame švietimo projekte „Mokau rūšiuoti“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą mokant juos teisingai rūšiuoti atliekas, saugoti gamtą ir domėtis gamtosauginėmis problemomis.

Neseniai, lapkričio 10 d., mūsų įstaigoje vyko akcija „Mokausi rūšiuoti“. Akcijos metu vaikai kartu su mokytojais žaismingai susipažino su atliekų rūšiavimu, žiūrėjo edukacinius filmukus apie rūšiavimą, patys rūšiavo iš namų atsineštas buitines atliekas, taip pat mokė ir į grupę atvykusius personažus kaip rūšiuoti. Vyresnių grupių ikimokyklinukai sprendė globalesnes problemas: tyrinėjo, kas teršia jūros dugną. Tam tikslui buvo sukurtas šviesos ir smėlio stalas. Aiškinomės, kas sukelia mūsų planetos klimato atšilimą. Už dalyvavimą akcijoje kiekviena grupė apdovanota mokomaisiais žaidimais „Rūšiavimo ABC“.

 

Gamtos pažinimo ugdymas reikalauja iš pedagogų žinių, patirties, daug išradingumo. Ar turite galimybių tobulėti?

Taip, pedagogai šioje veikloje nesijaučia vieni lauke. Jaučiame nuolatinį visuomenės ir atsakingų institucijų palaikymą.

Neseniai turėjome puikią galimybę dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų aplinkosauginio švietimo teorinėje-praktinėje konferencijoje. Ją organizavo Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktorė Asta Januškevičiūtė. Šiai iniciatyvai pritarė Vilniaus m. savivaldybė (konferenciją visapusiškai rėmė ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė).

Tokiuose renginiuose dalinamės patirtimi, numatome tolesnio aplinkosauginio švietimo ikimokyklinėse įstaigose kryptis.

Dėkoju už pokalbį

 

Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ archyvo nuotraukos