Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ

„Oi kano dvari ugnelė žibėjo“

Advento vakaras Aukštadvaryje

Sueigos dalyviai

2016-12-20 Aukštadvaryje, Žemės ūkio mokyklos ir vietos gimnazijos salėje vyko adventinis renginys-vakaronė „Oi kano dvari ugnelė žibėjo“. Į tradicinį, ne vienerius metus organizuojamą advento vakarą, kvietė Aukštadvario regioninio parko (ARP), Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Aukštadvario žemės ūkio mokykla. Šio renginio pagrindinė rengėja – Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologė Rita Balsevičiūtė.

Adventas – pats tamsiausias, „smūtniausias čėsas“, Kristaus gimimo laukimo metas. Adventas turtingas ir papročiais, ilgi žiemos vakarai buvo skiriami amatams, rankdarbiams.

Aukštadvaris priskiriamas dzūkų regionui, tad per advento vakaronę buvo pristatomos dzūkiškos dainos, girdėjosi dzūkiška tarmė, demonstruojami tradiciniai dzūkiški advento amatai. Pasirodo, dzūkiškoms dainoms būdingas aukštas melodijos diapazonas, išvingiavimai – tai išgirdome ir šiame advento vakare.

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos priesalyje vyko edukacinės pamokos, skirtos adventui. Kaip lieti žvakes mokė Aukštadvario regioninio parko lankytojų centro administratorė Ema Stanulionienė. Šiaudinių žaisliukų gamybą eglutei demonstravo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Virginija Pugačiauskienė. Kaip pinti krepšius iš vytelių? To mokė Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas Romas Norkūnas. Kalėdines anteles kepti mokė Miglė Dalgedaitė-Lučiūnė. Tekstilininkė amatininkė Laura Garbštienė iš Šklėrių demonstravo kaip reikia verpti vilną. O aukštadvarietė mezgėja Janina Mekionienė pristatė savo unikalią mezginių (kojinių, pirštinių, rankinių) kolekciją.

Renginį vedė Aukštadvario regioninio parko vyr. specialistė kultūrologė Rita Balsevičiūtė ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas, muziejaus vedėjas Jonas Bajoriūnas. Vakaras pradėtas bendra daina „Atlėkė elnias devyniaragis“ (atliko „Verknės“, „Lėdos“, Tiltų kaimo ansambliai, Onuškio gimnazijos mokiniai).

Sveikinimo žodį tarė Aukštadvario parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius, paraginęs paruošti savo širdis Jėzaus Kristaus atėjimui. Vėliau poetė Eleonora Šovienė perskaitė eilėraštį „Adventas“.

Apie adventą porino ir dainavo gausus Onuškio gimnazijos moksleivių etnografinis ansamblis, kuriam vadovauja Nijolė Česnulevičienė, dalyvavo ir direktorė Rima Blikertienė, mokytojos Daiva Žilionienė, Gražina Kulbickienė. Džiugu, kad ansamblis labai gausus ir jo veikloje noriai dalyvauja ne tik merginos, bet ir vaikinai.  

Vėliau advento dainas atliko ir Aukštadvario etnografinis ansamblis „Verknė“, kuriam vadovauja Rita Sinkevičiūtė. „Verknės“ narės vedė ratelį „Kas po mano sodelį vaikščiojo“, mokė advento žaidimų – visi vakaro dalyviai buvo išjudinti.

Labai gražiai pasirodė „jauniausias“ – Tiltų kaimo mergaičių ansamblis (jam vadovauja Vaiva Neteckienė, kuri yra Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio administratorė). Ansamblio mergaitės dainavo, porino apie advento papročius. Taip pat ir V. Neteckienė atliko ilgesingą dzūkišką advento dainą…

Ansamblis „Lėda“ (vadovė – ARP kultūrologė Rita Balsevičiūtė) padainavo „Oi kano dvari“. Ansamblio narės, moksleivės Auksė ir Laima porino apie vakarojimą advente. Vėliau R. Balsevičiūtė su keliomis senjorėmis atliko senovinę kantičkinę giesmę „Rasokit dangūs“.

Toliau – padėkos ir palinkėjimai su žvakutėmis (jas išliejo Ema Stanulionienė). Kiekvienas pakviestasis, gavęs dovanų, įstatydavo degančią žvakutę į grūdų kubilą. Padėkas ir prizus dalijo Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, ARP direktorius Vaclovas Plegevičius ir ARP kultūrologė Rita Balsevičiūtė.

Buvo padėkota ir pasirodžiusiems etnografiniams ansambliams – Onuškio gimnazijos, Tiltų kaimo mergaičių, taip pat „Verknei“, „Lėdai“. Padėkos taipogi skirtos Dzūkijos nacionalinis parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai.

Linkėjimus sakė Vilma Breikštienė, Aukštadvario senjorų atstovė Liongina Šovienė, Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Irena Bučelienė. Taip pat buvo padėkota savanorėms (Kauno miškų ir aplinkos kolegijos studentėms Laurai Rebždytei ir Violei Pyragaitei), daug padėjusioms rengiant advento vakarą.

Padėkos skirtos renginio partneriams: Aukštadvario, Onuškio seniūnijoms, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktoriui Jonui Kazlauskui, kuris maloniai suteikė renginiui patalpas, Aukštadvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Audronei Varankevičienei, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorei Rimai Blikertienei, Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ direktorei Vilijai Lauruševičienei, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštadvario filialo vedėjai Ramunei Jarmalavičiūtei, Trakų kultūros rūmų Aukštadvario filialo vadovei Linutei Mikutavičienei, taip pat VĮ Trakų miškų urėdijos ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centro atstovams. Padėkota ir pagrindiniam renginio rėmėjui – Trakų rajono savivaldybės administracijai.

Svarbu paminėti, jog ARP garsus tradiciniais amatais, kitomis paslaugomis, už kurias skiriamas ARP produkto ženklas – paukštis (antelė). ARP produkto ženklą ARP direktorius V. Plegevičius įteikė ir Vytautui Skirkai, Ąžuolynės pramogų parko steigėjui.

Po to visiems renginio dalyviams buvo išdalintos žvakelės – šviesos simboliai. Žvakelių šviesoje visi etnografiniai ansambliai ir vakaro dalyviai atliko dainą „Vai žiba žiburėlis“.

Po meninės programos ir bendros dainos visi advento vakaro dalyviai pasijuto lyg būtų viena šeima: dalijosi kalėdaičius, vaišinosi suneštiniais adventiniais ir Kūčių valgiais. Beje, Vilma Brėkštienė (iš Užuguosčio seniūnijos Antaveršio kaimo) vaišino savo kepta duonele. O vaikams buvo dalijamos Miglės Dalgedaitės-Lučiūnės keptos kalėdinės antelės.

Būtent tik tokie renginiai, puoselėjantys etnines bendruomenines tradicijas, gali padėti jaunajai kartai išsaugoti ir puoselėti tautiškumą ir tikrąsias vertybes, dalintis meile ir gerumu su visais.

Autorės archyvo nuotraukos