Janina RAGAŽINSKAITĖ, Danguolė MATILIŪNIENĖ
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokytojos

Mylėti, kas gyva

Mes šventėme...

Žemė – vienintelė mums žinoma vieta visatoje, kur yra gyvybė. Tai visų gyvųjų organizmų namai. Žmonės atsakingi už šiuos namus. Biologinė įvairovė, švarūs vandens telkiniai ir žaliuojantys miškai – didžiausias mūsų turtas. Privalome išsaugoti kitoms kartoms.

Kovo 20-ąją Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro jaunieji gamtos bičiuliai pakvietė centro bendruomenę paminėti Pasaulinę Žemės dieną. Pasitikdami šią datą visų klasių mokiniai kūrė ir piešė „Ekologinius herbus“, kuriuose pavaizdavo meilę Žemei, jos grožio jutimą ir aktualiausias planetos problemas.

Visus susirinkusius, gražios šventės proga, sveikindamas centro direktorius Petras Leikauskas kvietė saugoti ir mylėti savo namus – Žemę. Renginio vedėjos Vilma ir Judita priminė, kad Žemės diena išreiškia žmonių norą, išsaugoti tai, kas mums visiems svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Pasaulinė Žemės diena mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi.

Šventės dalyvius ir bundančią Žemę sveikino „Svajoklių“ grupės šokėjos ir mažieji „Skruzdėliukai“. Šventė baigėsi pasižadėjimu Žemei. Myliu tave Žemę ir pasižadu:

Mylėti, kas gyva.

Taupyti gamtos resursus.

Neteršti Tavo žemių, vandenų ir oro.

Saugoti ir būti atsakingais už augalus ir gyvūnus.

Savo elgesiu gamtoje būti pavyzdžiu kitiems.

Prie centro pastato suplevėsavo Žemės vėliava, o zylutėms centro kiemo medžiuose buvo įkelti inkilėliai.

Tai – tik pirmieji Žemės mėnesiui skirti darbai. Iki balandžio 22 dienos vyks integruotos pamokos „Jie turėjo gyventi“, „Lietuvos raudonoji knyga“, akcija „Aukok beglobiui gyvūnui“, „Švaros reidas už tvoros“.

Pasibaigus Žemės mėnesiui bus apžvelgta veikla, aktyviausi dalyviai bus paskatinti centro padėkos raštais.

Autorių archyvo nuotraukos