Kristina GARŠVAITĖ
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja metodininkė

Mokomės gyventi švariau

Mažieji tvarko savo gamtinę aplinką

Nūnai vis daugiau kalbama apie sveiką gyvenseną ir mitybą, sveikatą stiprinančias programas. Juk kiekvienam gera savijauta – itin svarbi, todėl būtina pradėti formuoti šiuos įgūdžius patiems mažiausiems.

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vaikų sveikata yra prioritetinė veiklos sritis. Lopšelis-darželis pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, puoselėja sveikos gyvensenos idėjas, dirba pagal individualią „Aukime sveiki kartu“ programą, kuri daro teigiamą poveikį sveikatos ugdymo veikloje. Bendruomenė sėkmingai įsiliejo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Lopšelis-darželis yra respublikinės pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, dalyvauja ilgalaikėje sveikatos ugdymo programos projekte „Sveikatiada“. Esame respublikinio projekto „Olimpinė karta“ narys. Parengta olimpinio ugdymo programa „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“.

Šiais metais ypatingas dėmesys yra skiriamas lauko edukacinių erdvių kūrimui. Lopšelio-darželio bendruomenė parengė ir įgyvendina projektą „Lauke žaidžiu – sveikas esu“. Sveika gyvensena – tai ne vien sveika mityba, fizinis aktyvumas ir grūdinimasis, geras mikroklimatas bei švari, tvarkinga aplinka.

Vaikai lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nuo mažens pratinami rūpintis savo sveikata, puoselėti aplinką. Mažieji nuolat gilina savo žinias aplinkosaugos bei ekologijos srityje, dalyvauja susitikimuose su aplinkosaugos specialistais, aplinkos tvarkymo talkose, akcijose. Nuo 2012 m. lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja akcijoje „Mes rūšiuojame“. Į šią akciją aktyviai įsijungia lopšelio-darželio darbuotojai, tėveliai ir vaikai, net seneliai.

Neseniai mus aplankė Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio r. agentūros vedėja A. Lindienė. Ji papasakojo apie aplinkosaugos specialistų darbą, aiškino vaikams apie atliekų rūšiavimo svarbą. Darželinukai praktiškai atliko rūšiavimo užduotėlę, aiškinosi konteinerių spalvas ir paskirtį. Po susitikimo vaikų laukė dovanėlės su Aplinkos apsaugos departamento atributika. Viešnia apžiūrėjo parodą iš antrinių žaliavų „Prikelk daiktą naujam gyvenimui“. Eksponatus šiai parodai ruošė vaikai drauge su tėveliais, pedagogais. Parodoje buvo gausu eksponatų, kurie parodė išmanumą, kūrybiškumą.

Glaudūs ryšiai lopšelį-darželį sieja su socialiniais partneriais. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos mokinių teatro būrelis vaikams padovanojo spektaklį „Žaliojo miško pasaka“. Vaikai dar kartą galėjo pagilinti savo ekologines žinias. Drauge su jaunaisiais aktoriais prisiminėme šiukšlių rūšiavimo ir aplinkos saugojimo svarbą.

Mažieji pratinasi prižiūrėti žaidimų aikšteles, gėlynus, aktyviai dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose. Kai aplinka švari, tai ir nuotaika puiki, ir visi darbeliai sekasi geriau.

Autorės nuotraukos