Jolanta PILECKIENĖ
Vilniaus Lazdynų mokykla, projekto „Mes – gamtos dalis“ koordinatorė

„Mes – gamtos dalis“

Mūsų smagusis takas

2013 m. buvo padėtas vykdyti projektas ,,Mes – gamtos dalis“. Tais laikais mokyklos teritorijoje pasodinta lazdynų kolekcija, išleista pirmoji metodinė knygelė ,,Mes – gamtos dalis“ bei 2013 m. kalendorius, parengta 60 įvairaus dydžio foto lentelių, organizuoti 6 renginiai mokykloje, surengta miesto konferencija, sukurtas filmas, atliktas tiriamasis darbas apie mikrorajono erdves.

Projektas „Mes – gamtos dalis“ yra tęstinis, tad panaši veikla buvo vykdoma ir vėlesniais metais, kokybiškai atnaujintas ir 2021-ais.

Yra vykdomos tokios veiklos:

  1. Integruota pamoka-paskaita ,,Mes – gamtos dalis. Žalias miestas, žalias – aš“. Lazdynų miško, mokyklos teritorijos aplinkos tyrinėjimas, pažinimas, puoselėjimas, rezultatų pritaikymas edukacinei veiklai (metodinės medžiagos rengimas, pamokų planų gamtoje parengimas ir pravedimas, tiriamoji veikla, fotografavimas). Miške, mokyklos ir bažnyčios teritorijoje vyks pasiruošimas integruotai pamokai; mokiniai susipažins su medžių ir krūmų pažinimu, sodinimu, priežiūra, bus supažindinama su ekologine daržininkyste mieste „Mini daržo sodinimas“. Medžiaga yra skelbiama internetinėje svetainėje.
  2. Derliaus šventė. Paroda ,,Gamtos dovanos“. Puokščių, suvenyrų iš gamtinės medžiagos bei derliaus paroda (mokinių tėvų, mokytojų išaugintų vaisių, daržovių paroda-degustacija), mokinių sukurtos rudens puokštės, pagaminti suvenyrai; žaidimų mokymasis. Šventėje buvo pasakojama apie daržovių, vaisių naudą, paaiškinta, kad po parodos, visos gerybės, padarytos iš vaisių ir daržovių, bus panaudotos „Sveikos sriubos“ gaminimui. Vykdomas švietimas apie darnųjį parodos organizavimą, neišmetant produktų.
  3. Seminaras „Žaliojo Vilniaus pažinimas ir puoselėjimas“ (augalų prie mokyklos sodinimas). Praktinė veikla mokantis gamtoje ir iš gamtos. Mokytojai, tėvai, mokiniai, mikrorajono gyventojai buvo supažindinti su Vilniaus žaliuoju žemėlapiu, kuriame buvo nesunku atrasti žaliuosius miesto taškus – pradedant maitinimosi įstaigomis, parkais, inovatyviais ekologiniais projektais ir baigiant žaliuoju viešuoju transportu. Kviestiniai (iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos) lektoriai skaitė paskaitas.
  4. Edukacinės zonos „Pasaulio šalių kryptys“ kūrimas. Lauko edukacinės erdvės kūrimas mokyklos teritorijoje, kurioje sukurta edukacijai reikalinga infrastruktūra ir informacinė sistema, mokiniai buvo mokomi geografijos dalyko, buvo pristatomas pasaulio kraštovaizdis.
  5. Edukacinės zonos „Sveikatingumo takelis“ kūrimas. Lauko edukacinės erdvės kūrimas mokyklos teritorijoje, kurioje (dėl mokinių fizinio aktyvumo sumažėjimo pandemijos metu) bus vykdoma mankšta, pasivaikščiojimas basomis – tikra atgaiva kojoms ir ne tik. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra. Tai labai veiksminga organizmo grūdinimo priemonė.
  6. Lazdynų bendruomenės konferencija ,,Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas, tyrimai ir apsauga“. Konferencijos temos: kraštovaizdžio pažinimas, kraštovaizdžio apsauga, planavimas. Dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mikrorajono gyventojai, kurie supažindinami su Vilniaus miesto kraštovaizdžiu, su gamtiniu (natūraliu arba subnatūraliu) kraštovaizdžiu – gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ir tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai); su miestiškuoju (antropogeniniu, urbanizuotu) kraštovaizdžiu (miestovaizdžiu) – žmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai, kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos).
  7. Edukaciniai užsiėmimai „Tvari aplinka – naujos galimybės“. Sveika ir tvari aplinka, neužteršta gamta – didžiausias žmonijos turtas ir būtina sąlyga žmonijai išlikti. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis. Edukaciniame užsiėmime mokiniai, bendradarbiaudami su Future Live (šiuolaikiškiausioje interaktyvių technologijų parodoje) turi galimybę išklausyti paskaitą ekologinio turinio tema, pažvelgti į ekspozicijas „Ar žinai, kad?“, dalyvauti edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėse „Padovanok daiktui antrą gyvenimą“, taip pat moksleiviams organizuojamos pamokos, viktorinos ir žaidimai „klasėje be sienų“: „Aplinkos kontrastai“ ir „Atliekų kultūra“.
  8. Konkursas „Atradimai tyrinėjant Vilniaus miesto kraštovaizdį“. Buvo paskelbtas fotografijų konkursas, kuriame dalyvavo mokyklos bendruomenė, Lazdynų seniūnijos gyventojai. Nuotraukas su Vilniaus miesto įspūdingais kraštovaizdžiais peržiūri iš anksto sudaryta komisija, viešai – internetiniame puslapyje renkami konkurso nugalėtojai.
  9. Miesto gamtamokslinė konferencija „Atradimai gamtoje: mokslas ir menas“. 6-8 pranešimai pagal numatytas temines kryptis, diskusija. Konferenciją 2021 11 24 organizavo mokykla kartu su Aplinkos apsaugos skyriumi. Buvo publikuojama metodinė priemonė „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2021“, kurioje mokytojai pasidalino savo praktinėmis patirtimis, atliekant su mokiniais tiriamuosius gamtamokslinius darbus.

***

Mūsų tikslas, kad projekto veiklos paskatins mikrorajono ir mokyklos bendruomenę (mokinius, tėvus, gyventojus) labiau pažinti, mylėti ir saugoti gamtą, savo mikrorajoną bei miestą, daugiau sužinos apie Vilniaus miesto kraštovaizdį, atras žaliuosius maršrutus Vilniaus mieste ir už jo ribų. Išmoks tvarkyti, rodyti pavyzdį ir skatinti kitus prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, kruopščiau rūšiuoti atliekas. Mokyklos teritorijoje sodinama naujų krūmų, gėlių. Lazdynų kolekcija pasipildo naujais augalais. Mokiniai rūpinasi augalais, vyksta edukacinės pamokos. Mokyklos kieme atsirado keturios edukacinės zonos „Pasaulio šalių kryptys“, „Lazdynų giraitė“, „Arbatžolių kampelis“ ir „Sveikatingumo takelis“, kur vyks įvairių dalykų užsiėmimai. Bus maksimaliai išnaudotos įrengtos zonos fiziniam mokinių aktyvumui, puoselėjami sveikos gyvensenos būdai. Mokiniai turės galimybę bendradarbiauti su inovatyvia paroda, kurioje „susidraugaus“ su 3D žemėlapiais, projekciniu interaktyvumu, virtualia realybe. Mikrorajono bendruomenės nariai patobulins gamtamokslinę kompetenciją, pagilins gamtojautą, bus aktyvesni sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus.

Autorės archyvo nuotraukos