Evelina RAJUNČIENĖ
Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mažųjų pažintis su gamtosauga

Rudenį medžių lapai – puikiausia vilionė į gamtą

Įvairūs vykdomi gamtosaugos projektai ne tik papildo ugdomąsias veiklas, o ir suteikia galimybę pažinti, pajausti supančią aplinką pojūčiais, veiklomis, žaidimais, bendradarbiaujant, patiriant atradimo džiaugsmą.

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ vykdo daug veiklų, projektų, susijusių su tarptautinėmis programomis. Viena iš jų – „Erasmus+“. Respublikinis ekologinio-socialinio švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“, viktorina „Mūsų Žemė“, įvairios grupių išvykos, netradicinė ugdomoji veikla su „Šiukšlinuku“ ir „Rūšiuotuke“, gaminių iš antrinių žaliavų parodos „Gėlelė“, „Uždek švieselę tamsoje“, lapų labirinto kūryba ir daugelis kitų veiklų, vykdomų pagal „Erasmus+“ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektą „Ecochild“ Nr. 2019-1-EL-KA229-062519_3.

Bendradarbiaudami su projekto partneriais iš Graikijos, Rumunijos ir Turkijos, siekiame ugdyti aplinkos svarbos suvokimą nuo mažų dienų. Pasaulis pilnas įvairiausių spalvų, o mūsų įgyvendinami projektai ir veiklos skatina jas atskleisti, papildyti ir mokyti daryti gerus darbus. Paprasčiausius: atliekų rūšiavimas, pakartotinis atliekų naudojimas su kūrybos elementais, improvizacija su gamtine medžiaga, istorijų kūrimas. Smalsumo ir gebėjimų ugdymas pažinti daržoves, jų aplinką, kurti naujas aplinkos želdinimo idėjas, įtraukti ugdytinius į praktinę veiklą, kuri būtų ir kūrybinga, ir gardi. Kiekvienas šis žingsnelis – kelias į gilesnį gamtosaugos pasaulio pažinimą. Pasaulio, kurio dalimi esame mes visi – smalsūs ir atsakingi.

Autorės archyvo nuotraukos