Austėja EIDĖJIENĖ
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

„Mažasis gamtos tyrėjas“

Mažieji gamtos tyrėjai Gražutės regioniniame parke

Buvo tikrai įdomu...

Keturis  šeštadienius Gražutės regioninio parko lankytojų centre klegėjo Salako seniūnijos vaikai. Čia vyko gamtos pažinimo pamokos „Mažasis gamtos tyrėjas“. Jauniausiam tyrėjui Vainiui – tik keturi, tačiau Sartų ir Gražutės regioninių parkų specialistų sumaniai parengtose pamokėlėse nuobodžiauti nebuvo kada (gamta nebūna nuobodi!).

Mažieji gamtos tyrėjai keturių susitikimų metu tyrinėjo augalų dalis, sėklas ir įrengė vertikalų daržą, susipažino su vabzdžių gyvenimu, mokėsi stebėti ir pažinti paukščius.

Ko gero, labiausiai vaikams patiko atskleisti kūdros paslaptį. Kūdroje tarp vandens augalų kartu su plėšriomis skorpionblakėmis buvo aptiktas ir mažutis tritonas – mažųjų gamtos tyrėjų nuostabos ir atradimo šūksnių buvo pilnas Salako miestelis.

Ne mažiau šeštadienio rytais vykdytais gamtos tyrimais džiaugėsi ir vaikų tėveliai.

„Mažamečiams vaikams, gyvenantiems kaime, apskritai nėra jokių galimybių prasmingai praleisti laiką, dalyvauti neformaliame švietime, nes nieko panašaus nevyksta visame Zarasų rajone. Vaikai po pamokėlių grįždavo pilni įspūdžių ir laukdavo kito šeštadienio. Kaip Kalėdų. Esame labai dėkingi, kad regioninio parko darbuotojai užėmė vaikus naudinga veikla“, – įspūdžiais dalinosi dviejų vaikų mama Kristina.

… Visi vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Natūralus vaiko smalsumas skatina atrasti ir pažinti. O mes, suaugusieji, turime paaiškinti mažiesiems gamtoje vykstančius procesus ir skiepyti meilę gamtai.

Paminėtina, jog Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos darbuotojai edukacinius užsiėmimus pravedė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos dėka, kuri įgyvendino projektą „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“, finansuotą EEE ir Norvegijos programos lėšomis. Projekto metu direkcijos darbuotojai stažavosi Norvegijos gamtos mokyklose, įsigijo mokomųjų leidinių ir priemonių gamtos pažinimui.

Autorės archyvo nuotraukos