Kęstutis TURONIS
Buvęs Dainos Kazimieros Galvydytės studentas

,,Mano gyvenimo kliūčių ruožas“ 

Arba – įspūdis iš geografės doc. Dainos Kazimieros Galvydytės 90-mečio

Doc. Daina GALVYDYTĖ

Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakultete, neseniai pervadintame į Chemijos ir geomokslų fakultetą, Geografijos ir kraštotvarkos didžioji auditorija buvo pilnutėlė. Susirinko buvę (nuo 1953 m. iki 2004 m.) studentai, kuriuos Daina Kazimiera Galvydytė mokomųjų praktikų metu mokė pažinti augalus, suvokti dirvožemio, priklausomai nuo gamtinės aplinkos, savitumus. Tam ji sukūrė tyrimų metodiką, kurią pripažino ir klasikinės dirvotyros mokslininkai.

… Pasiklausiusi keletos buvusių studentų pasisakymų Daina Kazimiera Galvydytė pateikė pranešimą (apie savo gyvenimą ir veiklą), pavadindama jį ,,Mano gyvenimo kliūčių ruožas“. Pagyvenusieji atsimena kokie pirmais sovietinės okupacijos dešimtmečiais buvo sunkūs gyvenimo ir studijų metai.

Daina Kazimiera Galvydytė gimė 1929 metais, vidurinę mokyklą baigė 1948 m. (Joniškyje) ir iš karto įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1953-ais įgijo geografės (dirvožemininkės) specialybę. Tris metus mokėsi aspirantūroje, parengė disertaciją ,,Žemaičių aukštumos dirvožemių danga kaip fizinio geografinio komplekso komponentai“. Apgynė 1965 metais. Buvo suteikta geografijos mokslų kandidato kvalifikacija. 1971-ais suteiktas docentės vardas. Atkūrus nepriklausomybę, 1993-ais nostrifikuota kaip daktaro disertacija.

Daina Kazimiera Galvydytė mėgo sportą. Krepšinį pradėjo žaisti Joniškio gimnazijoje, vėliau tęsė Gamtos fakulteto, Universiteto, Vilniaus miesto rinktinėse.

Beveik 50 metų  vadovavo geografų studentų mokomosioms lauko praktikoms. Jų geografinis tinklas apėmė beveik visą Lietuvą. Kiekvieną vasarą 4 – 6 savaites trunkančiose lauko tyrimų praktikose studentai gaudavo daug žinių, išmokdavo gyventi ir sugyventi gamtoje. Tad, atliekant kraštovaizdžio tyrimus, Daina Kazimiera Galvydytė sukūrė Lietuvos dirvožemių geografijos pagrindus.  Su studentais ištyrinėta 16 Lietuvos kraštovaizdžio draustinių. Atliktų praktikų pagrindu 86 studentai parengė diplominius darbus apie dirvožemių ir reljefo sąsajas, dėsningumus, dirvožemio geochemiją, eroziją. Nuo 1987 m. tyrimai labiau susiję su miestų dirvožemio užterštumu. Docentė daug metų vadovavo katedros studentų mokslinei draugijai (SMD). Paskelbė 50 mokslinių straipsnių  dirvotyros, geomorfologijos, kraštovaizdžio geografijos tematika.

Už nuopelnus gamtos mokslui, 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos prezidento dekretu apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Daina Kazimiera Galvydytė ir sulaukusi gražaus jubiliejaus atsimena įvairius studentiškose praktikose patirtus nuotykius. Tad po pranešimo buvę studentai kursais ir po viena mielai sveikino, įteikdami gėlių, suvenyrų, linkėdami tokiai energingai būti bent iki 100 metų. Dr. doc. Regina Prapiestienė  užrišo jubiliejaus pažymėjimui skirtą juostą, Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas, buvęs docentės studentas, dr. Jonas Volungevičius (už indelį dirvožemio mokslui) įteikė minėtos draugijos padėkos raštą. Seimo narys Eugenijus Gentvilas, linkėdamas sveikatos, įteikė savo bityno bitučių sunešto šviežio medaus. Prof. Paulius Kavaliauskas, mėgstantis kurti dainas, atliko dar studentavimo laikais sukurtą ir šiam jubiliejui papildytą dainą.

Beje, doc. Daina Kazimiera Galvydytė mėgsta būti savo kolektyviniam sode, augina gausią kolekciją jurginų.

Betarpiškas pabendravimas vyko ir pasibaigus oficialiajai daliai. Atrodo, jog buvę studentai džiaugėsi galėdami su docente pabendrauti, o ši buvo patenkinta rodomu dėmesiu.

Kęstučio Turonio nuotraukos