Saulius TAMOŠIŪNAS
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos biologijos-chemijos mokytojas

Linkėjimai – gėlių žiedlapiuose

Pasaulinės Žemės dienos renginys – Panočių pagrindinėje mokykloje

Plakato „Nedeginkime žolės“ pristatymas

Per pavasario lygiadienį paminėti Pasaulinę Žemės dieną aplinkosaugos renginiais, skirtais Varėnos rajono mokyklų mokiniams, mokytojams, rengiasi vis kita rajono mokykla. Šiemet 22-osios Pasaulinės Žemės dienos rengėja – Panočių pagrindinė mokykla.

Į Panočius, į aplinkosaugos renginį „Žeme, mes tavo vaikai“ atvyko 8-9 klasių mokiniai ir juos lydintys biologijos mokytojai iš Žilinų, Matuizų, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Vydenių pagrindinių mokyklų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Varėnos verslo ir technologijos mokyklos, Valkininkų, Varėnos „Ąžuolo“ ir Merkinės V. Krėvės gimnazijų. Žinoma, buvo ir šeimininkai iš Panočių pagrindinės mokyklos.

Renginį pradėjo šios mokyklos priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai nuoširdžiu ir nuotaikingu šokiu apie Tėvynę Lietuvą (parengė mokytoja Elena Latvienė ir muzikos mokytojas Algirdas Paulaitis). Mokyklos mokiniai Andrėja, Deimantė, Kamilė, Robertas ir Lukrecija tarė susirinkusiems prasmingus žodžius apie Žemę Motiną, rūpestį dėl jos ateities: „Tik paukščių grįžimas – į širdį vėl nerimo rėžį įręs: jie karpo pavasario vėją, įstrigę baltam debesy. Sugrįžti namo pažadėję, sugrįžo… Ir vėl ne visi“.

Vėliau mokinys Titas pademonstravo skaidres „Odė jai, Žemei“. Renginio vedėjai Andrėja ir Algirdas kreipėsi į visus dalyvius, mokytojus ir svečius: „…Virpa iš džiaugsmo širdis, kad šiandien galime Žemei padėkoti. Juk ji yra Motina, kuri mus visus augina, pasikvietusi vėją, upelio čiurlenimą ir paukščių giesmes, mums lopšines niūniuoja. Rūpinasi ir užjaučia, paguodžia ir pabara. Juk ji yra Mokytoja, nes mus visus išmoko darbštumo iš pievoje žydinčias gėles aplankančių bitelių, išmoko stiprybės iš ąžuolų galiūnų, kurie mūsų miškuose ne vieną šimtmetį skaičiuoja. Juk ji yra Draugė, nes pasako visas savo paslaptis, parodo įdomiausius dalykus, mums pasiguodus visada išklauso ir nuramina.“

… Kalbėta ir apie tai, jog Jungtinė Tautų Organizacija kovo 20-ąją, Pavasario lygiadienį, paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvoje ji pradėta minėti nuo 1971 m. Švęsdami šią dieną turime saugoti tai, kas mums brangiausia: tyrą orą, švarų vandenį, dirvožemį, turtingą gyvąją gamtą, gražų kraštovaizdį, švarią gyvenamąją aplinką. Juk Žemės dienos tikslas – ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į aplinką, klimato keliamas problemas, bet ir skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

… Renginio vedėjas mokinys Algirdas pristato svečius iš rajono bendrojo lavinimo mokyklų, Varėnos verslo ir technologijos mokyklos; Antaną Labanauską, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistą ekologą, kitus renginio svečius. Kęstutis Pigaga, Panočių pagrindinės mokyklos direktorius, sveikina renginio dalyvius su Žemės diena, linki kiekvienam prisidėti konkrečiais darbais saugant supančią aplinką, taupant elektros energiją, vandenį…

Vėliau mokiniai, suskirsti į komandas pagal emblemų spalvas, kibo į užduotis. Viską vertino komisija. Spalvų komandos, žinoma, rinko ir kapitonus.

1-oji užduotis: išgliaudyti kryžiažodį „Surask paslėptą žodį“ (sprendimo laikas – 10 min.). 19 kryžiažodžio klausimų lukšteno gamtos bičiulių komandos. Žinoma, sužinoti žodžiai-raktai: Pasaulinė Žemės diena.

2-oji užduotis: atspėti Lietuvos raudonosios knygos augalus ir gyvūnus. Skaidrėse reikėjo įvardinti balinį vėžlį, teterviną, žalvarnį, vėjalandę šilagėlę, didįjį baublį, smiltyninį gvazdiką, pajūrinę zundą, paprastąjį kardelį, skiauterėtąjį tritoną ir šermuonėlį.

3-oji užduotis: dėlionė. Reikėjo sudėti ir suklijuoti ant balto popieriaus lapo, parašyti kas pavaizduota (tam skirta 15 min.).

4-oji užduotis: kapitonų mūšis. Pateikus klausimą, kas pirmas žino atsakymą – kelią ranką. Jei teisingai atsako, gauna tašką; antrą kartą spėti negalima. Klausimai komandų kapitonams pateikti tokie: ar tiesa, kad didžiausias miško slapukas yra juodasis gandras; kad pempė skrenda 72 km per valandą greičiu; kad rūgštieji krituliai susidaro iš anglies dioksido; kad labiausiai apsamanojusi medžių pusė yra vakarų; kad švaraus oro indikatoriai yra dumbliai; kad labiausiai Lietuvos orą teršia transportas; kad Lietuvoje vėjo erozija intensyviausiai vyksta Vidurio aukštumoje; kad inkilų nereikia valyti; kad Pasaulinė Vandens diena minima kovo 22 d.; kad didžiausias pasaulio gyvūnas yra dramblys…

5-oji užduotis: palinkėjimas Žemei. Komandos juos užrašė ant popierinių gėlių žiedlapių.

Galop – paskutinioji renginio užduotis: nupiešti komandoms plakatą tema „Nedeginkime žolės“. Visiems ši užduotis labai patiko, plakatai vėliau buvo pristatyti vertinimo komisijai ir svečiams.

… Kol komisija susumavo rezultatus, išvydome labai nuotaikingą 2-3 klasių mokinių paruoštą spektakliuką ekologine tematika „Čik-čirik“ (mokytoja Valentina Šlavenec).

… Ir štai komandų rezultatus komentuoja ir apibendrina komisijos narė Ramunė Marcinkevičienė, Matuizų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja. Mokyklos direktorius Kęstutis Pigaga taria padėkos žodį renginio dalyviams, mokytojams ir svečiams, mokyklos mokiniams ir įteikia padėkos raštus bei dovanėles.

… Mokyklos kieme įsmeigėme į žemę popierines gėles (palinkėjimus Žemei) ir iškabinome atsivežtus inkilus sugrįžtantiems paukščiams.

Renginio dalyviai nuoširdžiai dėkoja svarbiausiai šventės rengėjai Neringai Kosmanienei (Panočių pagrindinės mokyklos biologijos mokytojai), vertinimo komisijos nariams, mokyklos saviveiklininkams ir jų vadovams, technologijų mokytojui Vladui Stačiūnui, dailės mokytojai Jurgitai Bartusevičienei, informacinių technologijų mokytojai Rimai Čeplikienei, geografijos mokytojai Vilijai Petrauskienei, bibliotekininkei Rimutei Antuchevič – už kruopštų bei rūpestingą pasiruošimą šiai šventei (be kita ko: buvo gardūs pietūs mokyklos valgykloje!).

… Gražioji veiklos estafetė sukasi: kitų metų Pasaulinės Žemės dienos organizatoriai Varėnos rajone – Vydenių pagrindinė mokykla.

Sauliaus Tamošiūno nuotraukos