Kęstutis TURONIS

Lietuvos geografai aptarė veiklą

Lietuvos geografų draugijos susirinkime...

Lietuvos geografų draugijos (LGD) nariai rinkosi į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nacionalinį lankytojų centrą. LGD valdyba sukvietė savo narius apžvelgti per metus atliktus darbus ir numatyti naujas gaires.

Ataskaitą pateikė 2016-ųjų pavasarį dviejų metų kadencijai Geografų draugijos prezidente išrinkta Genovaitė Kynė. Susirinkimo pradžioje būta ir tylos minutės. Eidamas 76-uosius, 2016 m. gruodžio 8 d. mirė garsus geografas, profesorius, atkurtos geografų draugijos pirmasis (1989-1995 m.) prezidentas Stasys Vaitiekūnas.

… Aktualinant geografijos mokslo reikšmę LGD dirba keliomis kryptimis. Siekiama kurti aktyvią, kūrybingą geografų bendruomenę. Tam organizuojamos ir pažintinės kelionės. 2016-ųjų vasarą aktyviausi Lietuvos geografų draugijos nariai pabuvojo Lenkijoje – Punske, Griunvalde, Gdanske. Šių metų pavasarį buvo išvykę į Latvijos Latgalą. Kelionių moto: lietuviškų pėdsakų beieškant.

Išvykų metu taipogi susipažįstama su kitų valstybių gamtiniais savitumais, miestais, jų gyvenimo raida. Kelionėse bendrauja įvairių kartų geografai ir kitų specialybių atstovai, panorę būti šios draugijos nariais.

Propaguojant geografijos mokslo žinias, geografines idėjas ir geografinį mąstymą 2016 metų liepos-rugpjūčio mėnesiais septyni draugijos nariai, kartu su „Klajonių klubo“ nariais, dalyvavo ekspedicijoje aplink Baltijos jūrą „Baltoskandija-2016“. Įvairių Baltijos valstybių universitetuose suorganizavo devynias konferencijas. Vėliau minėtos ekspedicijos aptarimui surengta konferencija Martyno Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje.

Lietuvos edukologijos universitete suorganizuota konferencija „Geografija: mokslas ir edukologija“, skirta dėstytojams ir geografijos mokytojams. Vilniaus universitete – forumas „Apie šiandieninę geografijos žinių galią“ ( „Žaliasis pasaulis“, 2017 m. Nr.20).

Jau parengtas geografijos terminų ir sąvokų žodynas. Tikimasi, kad iki rudens jis bus galutinai suderintas ir pateiktas spausdinimui.

Draugijos valdyba, atstovaudama bendruomenės interesus Lietuvoje ir pasaulyje, plėtoja ryšius su tarptautinėmis geografų organizacijomis, dalyvauja jų renginiuose. Bendraujama su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Lietuvos arboristikos centru. Populiarinamos geografijos mokslo žinios, idėjos, geografinis mąstymas, visuomenei ir valstybės struktūroms skelbiama apie geografines problemas, siūloma kaip sumažinti neigiamą įtaką. Mat dabartiniai užsakovai, projektuotojai, įgyvendindami įvairius sumanymus, dažnai nesuvokia, jog gamtoje reikia laikytis jos dėsnių, tausoti reljefą, kraštovaizdį, medžius, atsižvelgti į vyraujančias vėjo kryptis ir kitus svarbius aplinkos komponentus. Neįvertinus – erozijos židiniai, upių pakrantėse potvynių metu „skęsta“ statiniai, nuplėšiami namų stogai, įvyksta įvairios nelaimės… Visa tai tik todėl, jog demonstruotas nesuvokimas apie vykstančius gamtoje procesus, numojant ranka į galimas pasekmes.

Draugijos atstovai dalyvavo Aplinkos ministerijos organizuotame gamtinio karkaso nustatymo ir praktinio taikymo metodikos parengime. Rengiant metodiką aktyviausi buvo draugijos nariai R. Skorupskas, J. Volungevičius, D. Vateikis.

LGD siekiama dirbti ir su moksleivija. Jau daug metų veikia Jaunųjų geografų mokykla. Labai didelis susidomėjimas prof. Česlovo Kudabos vardo geografiniu konkursu, kurio pagrindiniais organizatoriais yra Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedra, LGD nariai Genovaitė Kynė, doc. dr. Virgilijus Gerulaitis. Vien šių metų konkurse iš įvairių šalies mokyklų dalyvavo 792 moksleiviai.

Kiekvienais metais organizuojamos Jaunųjų geografų stovyklos. Šiais metais pavasario stovykla vyko Dzūkijos nacionaliniame parke, vasaros stovykla vyks birželio 25-30 dienomis Anykščių regioniniame parke.

Geografinėse stovyklose moksleiviai susipažįsta su gamtine įvairove, atlieka praktines užduotis gamtoje, dalyvauja orientavimosi ir turizmo technikos varžybose, naktiniuose žygiuose, įgauna geografinių žinių, patirties organizuojant stovyklas gamtoje. Savitos ir vakaronės prie laužo.

Pagerbiant prof. Kazio Pakšto atminimą, Užpaliuose, jo gimtojoje sodyboje, iškilmingai buvo užkasta žemė, kuri parvežta iš profesoriaus svajonių krašto – Dausuvos (Belizo).

Poeto ir publicisto Kazio Bradūno atminimui įprasminti poeto dukra Elena Bradūnaitė organizavo kūrybinių darbų konkursą „Gimtinės keliu“. Dabar Elena Bradūnaitė dažnai atvyksta į Lietuvą. Jos gyvenimas, kaip ir visos šeimos, buvo sunkus. Baigiantis karui tėvai bėgo į Vokietiją. Ten, Miunchene, gimė Elena. Vėliau šeima persikėlė į JAV. Čikagos universitete E. Bradūnaitė studijavo antropologiją.

Nuo mažumės Elenos Bradūnaitės tėvai daug dėmesio skyrė lietuvių kalbai, todėl Elena mano, jog kiekviena lietuvių šeima, nesvarbu kur gyvena, turėtų puoselėti lietuvybę.

Nuo 1985 m. gyvena Havajuose, tačiau ten, pasak Elenos Bradūnaitės, – tremtis rojuje. Gamta labai graži, visada šilta, saulė teka ir leidžiasi visada tuo pačiu laiku. Tačiau tas vienodumas greit tampa nuobodybe. Tiesa, pasak Elenos Bradūnaitės, gamtininkams nuobodulį nuveja tai, jog Havajuose iš Kilauea ugnikalnio iki šiol liejasi skysta lava, nutekanti iki vandenyno.

… Lietuvos geografų draugija iki šiol neturi patalpų. Tai, be abejo, apsunkina veiklą. Aktyviausius narius būtų tikslinga paskatinti, pavyzdžiui, nemokama kelione, būtų gerai turėti bent vieną apmokamą darbuotoją, tačiau…

Kęstučio Turonio nuotraukos