Kviečiame jus aktyviai dalyvauti XXVI nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje

„Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2020“ (2020 m. balandžio 24-25, Trakai)

Konferenciją organizuoja:

Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“, asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, ESHS ir ICASE narys ( http://www.gu.puslapiai.lt  E-mail: gu@gu.puslapiai.lt )

 

Konferencijos partneriai:

Trakų rajono savivaldybės administracija;

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija;

VšĮ Ekologinio švietimo centras, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“.

 

Pagrindines XXVI konferencijos problemines sritys:

*STEAM ugdymas;

*Gamtamokslinio ugdymo inovacijos;

*Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas;

*Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme;

*IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme;

*Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai;

*Gamtamokslinio ugdymo vadyba;

*Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai;

*Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

*Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas;

*Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir kt.

Visą informaciją Jus rasite aplankę konferencijos interneto svetainę adresu:

http://gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2020/konferencija_GU26.htm

Registracijos anketą taip pat rasite adresu:

http://gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2020/Konf_registracija_2020.htm

Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos ir kt.

Būsime dėkingi, jei perduosite šią informaciją kolegoms ir paskatinsite dalyvauti.

 

Pagarbiai

Organizacinio komiteto vardu – prof. dr. Vincentas LAMANAUSKAS

Augusto Uktverio nuotraukos