Augustas UKTVERIS

„Kūryba – puiku, tačiau…“

Žvilgsnis į 25-ąją nacionalinę konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Žvilgsnis į 25-ąją konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Net 25-ąjį kartą vyko kasmetinė mokslinė bei praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“. Šiemet į renginį balandžio 25-26 dienomis pakvietė Kupiškis, žymaus Lietuvos miškininko vardu pavadinta Povilo Matulionio gimnazija (konferencija kasmet vyksta vis kitame Lietuvos regione).

Reikėtų iš karto pridurti, jog būta ne vien konferencijos. Juk balandžio 25-ąją sambūris prasidėjo diskusija-paskaita „Brazilijos švietimo sistema: dabartis, problemos, galimybės“. Diskusiją vedė svečias iš Sao Paulo universiteto (Brazilija), prof. dr. Agnaldo Arroio, į Lietuvą, į konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ atvykstantis ne pirmus metus. Sakyčiau, jog tai yra dviejų profesorių (konferencijos organizatoriaus prof. Vincento Lamanausko ir prof. Agnaldo Arroio) gražus bendradarbiavimas.

… Kitądien, balandžio 26-ąją – konferencija bei seminarai „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“, o balandžio 27-ąją – praktikumai. Be abejo, būta ir kitos tradicijos – stendiniai pranešimai. Būta ir tradicinių kultūrinių vakaronių, renginių, išvykų po pranešimų į Kupiškio rajoną, miestą, susipažinta su Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos veikla.

Priimdamas svečius, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys sakė, jog garbaus miškininko Povilo Matulionio vardu pavadintoje mokymo įstaigoje gamtamoksliniam ugdymui tikrai yra deramas dėmesys.

„Mokymas ir ugdymas progimnazijoje, sakyčiau, yra integruojančio pobūdžio, mokantis chemijos, fizikos, geografijos ar kitų dalykų. Juk visur atsigręžiame ir į gamtą. Nepasakysiu nieko naujo, teigdamas, jog ir gamtą pažinti yra nelengva. Neužtenka viską matyti, lytėti ar uostyti… Apie tai, manyčiau, išsamiau kalbės pranešimą („Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms programos išbandymas“) šiai konferencijai parengusi mūsų progimnazijos mokytoja Angelė Kairaitienė. Tad išbandoma nauja programa, kuri siejama su bandymais pamokos pradžioje ir analizėmis, aptarimais. Beje, esame matulioniečiai, tad kiekvienais metais taipogi organizuojame konferencijas, kuriose susipažįstama ir su Povilo Matulionio veikla, gyvenimu. Į minėtas konferencijas atvyksta moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Dar kartą noriu pasidžiaugti, pasveikinti, jog 25-oji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyksta ne kur nors kitur, o Povilo Matulionio žemėje, jo vardu pavadintoje progimnazijoje“, – kalbėjo Rimvydas Latvys.

Kupiškio rajono vicemeras Algirdas Notkus taipogi pasidžiaugė, jog jubiliejinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyksta Kupiškio žemėje.

„Povilo Matulionio vardu pavadinta progimnazija tikrai yra toji vieta, kur gamtamokslinė veikla yra plėtojama, tad konferencija, kurioje esama garbių žmonių ne vien iš Lietuvos, o ir iš Latvijos (Rygos), Rusijos (Sankt Peterburgo, Maskvos), net tolimosios Brazilijos, vyksta tikrai tinkamoje vietoje“, – kalbėjo Kupiškio rajono mero pavaduotojas Algirdas Notkus.

„Toks jau sutapimas, jog konferencija vyksta mokykloje, kurioje nėra įprastinio moksleiviško šurmulio – velykinių atostogų metas. Norėdama dėkoti visiems, jog ir šiuo metu vyksta toks puikus renginys, noriu taipogi padėkoti vietos moksleiviams, atostogų metu mums, konferencijos atidarymo metu, surengusiems nedidelį koncertą. Kartu tikiu, viliuosi, jog po šios konferencijos pedagogai įgaus kur kas daugiau kompetencijų, jog į viską galėsime pažvelgti iš naujo. Galėčiau čia pasidžiaugti, jog Kupiškio rajono savivaldybės administracija dalyvauja viename iš projektų, siekiant pradinių klasių moksleivius bei pedagogus aprūpinti naujomis mokymo priemonėmis, pasitarnaujančiomis gamtamokslinėje veikloje. Povilo Matulionio progimnazija yra viena iš tų mokyklų, kuriai naujosios mokymo priemonės gamtamoksliniame ugdyme nuolat teikiamos. Tikiuosi, jog konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ patirtis gali sėkmingai pasitarnauti minėtų priemonių taikymui ugdymo procese“, – prasmingos veiklos visiems linkėdama kalbėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

… Prof. Vincentas Lamanauskas (Šiaulių universitetas), kaipo pagrindinis konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ vedlys, suskubo teikti padėkos raštus maloniems kupiškėnams, svetingai priėmusiems konferenciją-keliauninkę. Kartu buvo prisiminti pirmieji konferencijos įkvepėjai, tarp kurių – ir anapilin išėję žymieji profesoriai Juozas Vaitkevičius bei Elena Šapokienė.

„Pirmoji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ vyko Upytėje (Panevėžio r.), greta garsaus Čičinsko kalno ar piliakalnio. Surengus 20-ąją konferenciją Panevėžyje (dabartinėje Gamtos mokykloje) sakiau patsai sau: gana. Tačiau… ir vėl rinkomės po metų – gražiuosiuose Veisiejuose (Lazdijų r.)… Dar po metų – Šalčininkai, Jano Sniadeckio gimnazija mus svetingai priėmė… Malonu prisiminti ir konferencijas Pakruojyje, ir Šilutėje… Visko ir nesuminėsiu…

Žiū – ir 25-oji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“. O kalendoriuje – balandžio 25-oji. Sutapimai… Tačiau galiu pasakyti, jog turime šios konferencijos draugų visoje Lietuvoje, turime ir būrį tarsi piligrimų (beje, šiemet maskvietis mokslininkas ir pedagogas Denisas Žilinas pradžioje atvyko į Latviją, o iš ten 110 kilometrų į Kupiškį atmynė dviračiu), kurie dalyvauja kiekvienoje kasmet gamtai neabejingųjų žmonių renginyje. Džiaugiuosi, jog kasmet pavyksta išleisti ir leidinį, kuriame – esminiai konferencijos pranešimais.

Norėčiau prieš šios konferencijos plenarinį posėdį visiems priminti garsiuosius profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus žodžius: „Kūryba – puiku, tačiau kūryba, kai nėra žinių, negerai…“. Tokie žodžiai tegu įkvepia mus turiningai veiklai. Pedagogų Lietuvoje gal ir nedaug, štai kolega prof. dr. Agnaldo Arroio ką tik priminė, jog Brazilijoje pedagogų – apie du milijonai. Tad yra skirtumas dėl nacionalinės konferencijos organizavimo Lietuvoje ir tokioje šalyje, kaip Brazilija. Tačiau nenusiminkime, kad mūsų mažai, didžiuokimės, jei pavyksta dirbti kokybiškai“, – kalbėjo prof. Vincentas Lamanauskas.

Po tokių renginio vedlio žodžių prasidėjo veikla, t.y. pranešimai plenariniame posėdyje: Eugenija Rudnickaitė (Vilniaus universitetas, Geologijos muziejus) – „Naudingųjų iškasenų kolekcija gamtamoksliniam ugdymui mokykloje: į pagalbą mokytojui“; Agnaldo Arroio (Sao Paulo universitetas, Brazilija) – „Media literacy and scientific education: the students‘ protagonism“; Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas) – „Gamtos mokslai pradinėje mokykloje: iššūkiai ir galimybės“; Andris Broks (Latvijos universitetas, Ryga) – „Changes all around and within science education“.

Tądien po pietų konferencija dirbo atskirose sekcijose: „Gamtamokslinio ugdymo problematika ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje ir pradinėje mokykloje“ (7 pranešimai), „Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje“ (8 pranešimai).

Prie kai kurių sekcijose skaitytų pranešimų savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ dar sugrįšime…

… Po turiningo darbo auditorijose 25-osios konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ dalyviai sėdo į du mokyklinius autobusus – prasidėjo praktinė bei kultūrinė renginio programa. Žinoma, prasidėjo ir bendravimas, kuris panašia veikla užsiimančiuosius ir paverčia savotiškais piligrimais. Tad lieka tikėtis, jog skaičius 25 yra tęstinis…

Augusto Uktverio nuotraukos