Selemonas PALTANAVIČIUS

Kur tupi žvirblis?

Karklažvirblis

Vaikiška dainelė sako, kad jis tupi kamine… Taigi, išeitų, jog jis yra mūsų namų ar bent kiemo gyventojas. Iš tikro, naminis žvirblis toks ir yra: nė per žingsnį nesitraukiantis nuo žmogaus ir jo namų. Jeigu šiuose namuose ima silpti gyvybės dvasia, nėra ūkio, žvirbliai neužsibūna – skrenda tolyn, bet – nelabai toli; kol kas ilgiausias žinomas šios rūšies atstovo skrydis – iš Ventės rago per marias į Nidą, taigi, 10-13 kilometrų.

Tačiau Lietuvoje yra ir daugiau žvirbliais vadinamų paukščių. Tiesa, mūsų protėviai buvo daug atsakingesni ir kūrybingesni, sakykim, už britus, kurie gerą dalį savo žvirblinių paukščių pavadino vienu vardu (Warbler), pridėdami kokį nors paaiškinamąjį žodelį. Jei taip būtume gyvenę mes, šiandien turėtume dešimtis rūšių „žvirblių“, tik būtų jie tikriausiai – didysis, pilkasis, margasparnis, geltonkrūtis ir t.t. Beje, Lietuvoje gyvena erškėtžvirbis – labai simpatiškas ir gražus giesmininkas, kurio vardo kilmė neaiški, nes su tikraisiais žvirbliais nieko bendra neturi, su erškėčiais – taip pat.

Antroji tikrųjų žvirblių (jie priklauso audėjų šeimai, jų pasaulyje yra apie 130 rūšių) rūšis – karklažvirblis, šiek tiek mažesnis už naminį žvirblį, gražesnis, šokolado spalvos viršugalviu ir skruoste esančia juoda dėmele – „auskaru“. Apie karklažvirblį verta pakalbėti atskirai, nes ši rūšis Lietuvoje prieš 100 metų buvo dar reta – prof. T. Ivanauskas darė prielaidas, kad ji plis ir, ko gero, konkuruos su senbuviu naminiu žvirbliu.

Taip ir įvyko – karklažvirbliai plito iš pietų, per 100 metų jie tapo įprasti, skaičiumi ženkliai pralenkė naminį žvirblį. Ar su juo konkuruoja? Ko gero, nelabai, nes jų gyvenama erdvė skiriasi. Tiesa, Suomijoje kasmet stebimi ir net nufotografuojami šių dviejų rūšių hibridai, liudijantys, kad kai kur naminis žvirblis ir karklažvirblis gyvena greta.

Tikras „namisėda“ naminis žvirblis tik vasaros gale skrenda maitintis prie namų esančiame miežių lauke ar ražienoje, paprastai nenutoldamas nuo kiemo. Karklažvirblių pulkai skrenda daug toliau nuo žmonių, peri pamiškėse iškeltuose inkiluose, laukų medžiuose, jų drevėse. Žinoma, kai tik jiems reikės, kakrklažvirbliai atskris į sodus, daržus, mūsų kiemus.

Karklažvirblių vasaros pradžioje ilgai galime nematyti – po gana triukšmingo pavasario jie išskrenda į laukus ir lyg pradingsta. Augindami jauniklius šie paukščiai jiems maitinti surenka daugybę vabzdžių. Tačiau kai tik javai pasiekia pieninę brandą, taigi – kai susiformuoja minkštas, bet energetiškai labai vertingas grūdas, jie vėl tampa tikraisiais grūdlesiais paukščiais.

Per vasarą karklažvirbliai užaugina 2 ar 3 jauniklių vadas ir rudenį pradeda burtis į pulkus. Spaly jau galima matyti dešimtinius pulkelius. Kadangi karklažvirblių patiną nuo patelės išoriškia atskirti beveik neįmanoma, sunku nustatyti kokią nors pulkelio hierarchinę struktūrą – atrodo, kad čia visi vienodai svarbūs. Tačiau šiai rūšiai svarbu ir kitoks ryšys, kurį galima stebėti karklažvirbliams lesant – jie labai draugiški, nesipeša dėl lesalo. Suradęs nukritusią miežio varpą, karklažvirblis ima čirkšti, kviesdamas kitus. Naminiai žvirbliai nėra pasiruošę taip paprastai dalintis lesalu.

… Prieš pat Kalėdas, prašvitus saulei ir tvyrant dešimties laipsnių šaltukui stebėjau toli nuo kaimo, vidur laukų gyvenantį karklažvirblių pulką. Jie tupėjo karklų krūmuose ir lyg pašėlę čerškėjo, nerimo. Kartais dalis 40-50 paukščių pulko nuskrisdavo lesti žiemai paliktų kanapių, tačiau greitai ore sušnarėdavo sparnai ir sugrįždavo. Ko gero, lesalas buvo aitrus, nes žvirbliukai puldavo lesti sniegą, kapsėti snaigeles. Stebėjau juos keletą valandų, o paukščiai net negalvojo skristi į kaimą, iki kurio gal tik kilometras. Tačiau važiuodamas per tą patį kaimą mačiau naminius žvirblius, kurie tupinėjo ant tvorų, lesinėjo ant kelio iškritusius grūdus ir taip pat niekur skristi nesiruošė.

Atrodo, kad pavasaris vėl pakels žvirblių dvasią ir galėsime klausytis jų čirškėjimo. Pagalvokite: ar skiriate – kur naminio žvirblio, o kur karklažvirblio balsas. Jei ne, dabar galite išmokti juos pažinti.

Autoriaus nuotraukos