Žurnalisto Augusto UKTVERIO pasikalbėjimas su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūros vedėja Vita STANČIKIENE

Kupiškėnai – geri žmonės?

Vita STANČIKIENĖ

Turėdamas omenyje gamtosaugą, aplinkosaugą, jei sakysiu, jog kupiškėnai yra geri žmonės, ar nesuklysiu?

Vita STANČIKIENĖ: Ne!

Ir vis dėlto: kuo jie geri, ir kuo jau ne suvis geri?

Vita STANČIKIENĖ: Na, jei gretinsimės su aplinkiniais rajonais, kupiškėnai didesnių bėdų lyg ir neturi. Nes neturi ir tokių objektų, stambių įmonių, iš kurių būtų didelės taršos grėsmė.

Iš vadinamųjų gamtosauginių pažeidimų galėčiau minėti tik neesminius, nežymius… Jei kuriame kaime žmogus už tai gauna minimalią baudą, žiūrėk, pažeidimų nebėra ilgą laiką. Tai ir liudytų, jog, kaip teigiama liaudies dainoje, kupiškėnai – geri žmonės.

Ir kokie, kad ir nežymūs, pažeidimai vis dar neramina? Brakonieriai?..

Vita STANČIKIENĖ: Brakonieriais užsiima regiono Gyvosios gamtos specialistai, tad apie tai nenorėčiau kalbėti.

Daug esama dar tokių negerovių, kaip automobilių atriedėjimas ir stovėjimas arčiau nei 25 metrai prie vienokio ar kitokio vandens telkinio. Štai nuo birželio 1-osios iki rugsėjo 1-osios organizuotų daugiau nei dešimties reidų metu nustatėme, jog 11 asmenų tokį pažeidimą padarė (9 asmenys buvo ne iš mūsų rajono – vilniečiai, biržiečiai, pasvaliečiai…).

Gal galite išvardinti kitus, kad ir nedidelius, pažeidimus, kurie aplinkosaugininkus neramina?

Vita STANČIKIENĖ: Be minėtų vandens telkinio apsaugos juostų pažeidimų vis dar išaiškinama pažeidimų, kai ūkininkai netinkamai tvarko gyvulių mėšlą, mūsų rajonas ne išimtis ir dėl nuotekų tvarkymo, kai iš nuotekų rezervuarų laiku neišvežamos nuotekos, taip pat aplinkos teršimas atliekomis, nelegalūs automobilių ardytojai, atliekų degintojai.

Žinau, jog daugelį vilioja vadinamosios Kupiškio marios. Ar dėl jų turite problemų?

Vita STANČIKIENĖ: Gražios mūsų marios. Daug ir žmonių čia siekia atvažiuoti. Nes gerėja ir greta jų esanti infrastruktūra, poilsiavietės… Čia tikrai atvažiavus esama ramybės. O ir pats vandens telkinys yra pakankamai žuvingas, tad mėgėjų žvejybai (versline žūkle mariose neužsiimama) čia – tinkamos sąlygos.

Leidžiama mariose plaukioti motorinėmis valtimis, tik vandens motociklais (dėl galimos krantų erozijos, dėl pernelyg didelio triukšmo) plaukioti draudžiama. Tiesa, organizuojamos varžybos vandens motociklais. Tačiau tai nėra dažnai.

Yra mariose galimybė ir išbandyti vandens slides, ir šokinėti nuo tramplyno. Siūlomos ir kitokios atrakcijos.

Ar prie Kupiškio marių esama kaimo turizmo sodybų?

Vita STANČIKIENĖ: Kol kas tuo kupiškėnai pasigirti negali, tačiau, manau, greitai atsiras… Juk ankščiau Kupiškyje nė kavinių nebuvo, o dabar jau trys yra…

Gal kupiškėnai galėtų pasigirti konkrečiais ekologinės produkcijos gamintojais, ekologinių ūkių savininkais?

Vita STANČIKIENĖ: Kol kas tuo itin girtis negalime, tačiau užsiimančių ekologiniu ūkininkavimu esama…

Teko girdėti, jog anksčiau Kupiškio mariose (patvenktoje Lėvens upėje ties Kupiškiu) būta daug ir vėžių, o dabar nebelikę?..

Vita STANČIKIENĖ: Anksčiau buvo daug. Tačiau dabar turime konstatuoti: išnyko. Priežastis? Manoma, jog liga pakirto… O invazinių vėžių mariose kol kas nėra. Dabar vėžių į marias kiek paleista (įvėžinta), manyčiau, jog turėtų atsirasti.

Kupiškio vietinėje spaudoje buvo informuojama, jog kupiškėnai turi problemų dėl taršos amoniakiniu vandeniu (iš buvusių saugyklų prie geležinkelio stoties būta ištekėjimo), patekusio į gruntinius vandenis, ir naftos produktais. Kokioje vietoje būta tos taršos, ar jau baigti valymo darbai (teigiama, jog projekto vykdytojai lyg ir negebantys susidoroti su amoniako ir naftos taršos arealų valymu)? Kas dabar tuo užsiima: „Biodegra“ ar?..

Vita STANČIKIENĖ: Tai yra senas taršos židinys – sovietinių laikų buvusios amoniakinio vandens saugyklos teritorija ir šalia buvusi naftos produktų iškrovimo aikštelė geležinkelio atšakoje. Atlikus detalius geologinius tyrimus buvo nustatytas grunto teršimas amoniaku ir naftos produktais. Šiuo metu vyksta taršos židinio likvidavimo darbai.

Kupiškio rajone vykdomas projektas, kuriuo siekiama renovuoti upelį, melioratorių paverstą kanalu. Jūsų nuomonė: ar čia esama perspektyvų, juk daug kas yra pasikeitę (ir reljefas, ir sodybų nebėra, ir kai kurie ūkininkai tam prieštarauja, ir…), tad ir eksperimentas gali būti tik eksperimentu? Kokių rezultatų tikitės?

Vita STANČIKIENĖ: Kiek man žinoma, yra jau 2016  m įvykdytas Viešintos upės reguliuotos dalies atstatymo darbai – reguliuotoje upelio vagoje pagal projektą įrengtos priemonės, sudarančios vandens sūkurius. Tikimasi sūkurių pagalba pakeisti reguliuotą upelio vagą. Tvarkoma Viešintos upės dalis yra plačiame slėnyje, kuriame nėra dirbamų laukų, tik šienaujamos pievos, gal todėl ir buvo pasirinkta ši upė.

Prašytume trumpai aptarti aplinkosauginio, ekologinio, gamtotyrinio darbo projektus (ar paprasčiausius darbus, iniciatyvas), vykdomus rajono mokyklose. Juk anksčiau, kai švietimiečiams vadovavo šviesaus atminimo Vidas Vilimas, būta gražių iniciatyvų, veiklos, kuriai gali pasitarnauti ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos? Gal dabar esama šioje srityje ir dar geresnių naujienų?

Vita STANČIKIENĖ: Po šviesaus atminimo Vido Vilimo, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkai keitėsi ir buvusi ryški veikla priblėso. Šiuo metu mokyklose labai aktyvūs jaunųjų miškininkų būreliai, kurie pavasariais rūpinasi paukščiais įkeldami vis naujus inkilus, rengia viktorinas, eina į žygius po miškus. Rajone šiais būreliais rūpinasi ir veiklą koordinuoja VĮ Kupiškio miškų urėdijos darbuotojas Virginijus Stapulionis.

Dėkoju už pokalbį.

Augusto Uktverio nuotraukos