Konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ rezultatai

Konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ vertinimo komisija bei savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems gamtos ir fotografijos bičiuliams, teikusiems savuosius darbus.

Iš viso konkursui 2015 metais buvo pateikta daugiau nei 830 fotografijų. Tik nedidelė dalis jų publikuota. Kai kurias tiesiog keblu išspausdinti mūsų leidinyje – vien dėl tamsiųjų tonų, šešėlių, spalvų žaismės. (Žinoma, „Žaliojo pasaulio“ spaudos kokybė gerai fotografijai taipogi turėtų būti geresnė, tačiau… nesame vartotojiškasis „maximinis“ blizgutis.)

Gaila, jog elektroniniu paštu būta, kaip ir ankstesniais metais, siunčiamų nuotraukų, neatitinkančių spaudai keliamus reikalavimus – pernelyg menka rezoliucija (kuklus patarimas: nuotraukos apimtis siunčiant turi būti apie 0,5-5 MB).

Vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja šiems aktyviausiems konkurso dalyviams (kai kurie, patekę ar nepatekę į šį sąrašą, siųsdami elektroniniu paštu apie save nieko nenurodė – nei tikslesnio adreso, nei regiono, vietovės):

Rimai BAREIKIENEI (Molėtai), Karoliui ČEPONIUI (Pašvenčio k., Jurbarko r.), Birutei ČIŽIENEI (Joniškis), Aurelijai DIRGINČIENEI (Šiauliai), Stefanijai GRIGALIŪNIENEI (Joniškis), Jonui IGARIUI (Telšiai), Margaritai JASINSKIENEI (Mažeikiai), Orintai KLIMAITEI (Molėtai), Jonui KERPEI (Klaipėda), Violetai KONČIENEI (N. Akmenė), Valentinui LUKONUI (Kelmė), Irinai MAKARČIUK (N. Akmenė), Marijai MAŠANAUSKIENEI (Vilnius), Jonui NEKRAŠIUI (Šiauliai), Kęstučiui PETKŪNUI (Lentvaris), Virginijai PETRAUSKIENEI (Molėtai), Dainiui RUČINSKUI (Vilnius), Romui SADAUSKUI (Vilnius), Juozui ŠALKAUSKUI (Vilnius), Idai ŠALTENIENEI, Aušrai ŠALTENYTEI (Vilnius), Arūnei STACEVIČIŪTEI (Kapčiamiestis), Ignui STRUMYLUI (Molėtai), Alfredui UMBRASUI (Palanga), Gabijai USELYTEI (Molėtai), Eglei VAIŠTARAITEI (Kelmė), Ričardui ZAVACKUI (Turmantas, Zarasų r.), Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai).

Nuoširdžiai dėkojame šiems, o ir visiems kitiems čia nepaminėtiems gamtos fotografijų autoriams bei autorėms, kurie yra draugiški „Žaliajam pasauliui“ jau ne vienerius metus, pateikdami savo fotografijas konkursui, tuo šviesindami ir savaitraščio veidą.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl prizinių vietų konkurse „Gamtos fotografija – 2015“ šiemet toks:

PIRMOSIOS VIETOS prizas skiriamas Karoliui ČEPONIUI (Pašvenčio k., Jurbarko r.);

ANTROSIOS VIETOS prizas skiriamas Irinai MAKARČIUK (N. Akmenė);

TREČIOSIOS VIETOS prizas skiriamas Vytautui ŽEMAIČIUI (Senieji Trakai).

Konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ vertinimo komisija bei „Žaliojo pasaulio“ redakcija visiems prizininkams bei aukščiau publikuoto sąrašo nuotraukų autoriams skiria savaitraščio prenumeratą likusiems šių metų mėnesiams (prašome redakcijai el. paštu zpasaulis@centras.lt arba augustas.uktveris@gmail.com  patikslinti savo adresą: vardas, pavardė, vietovė, gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas).

Primename, jog pagal vertinimo komisijos nuostatą, tie patys autoriai laureatais gal tapti ne kasmet, o metus praleidus. Gavus laureatų fotografijas, kurios tinka spausdinti „Žaliajame pasaulyje“, jas publikuosime, autoriams pageidaujant, ir 2016 metais su tokia rubrika: „Konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ laureatas“ (su tokia nuoroda, autoriui nurodant, bus publikuojami ir ankstesnių metų konkurso „Gamtos fotografija“ laureatų fotografijos).

Dar kartą dėkojame visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems konkurso „Gamtos fotografija – 2015“ dalyviams. Iki pasimatymo konkurse „Gamtos fotografija – 2016“, mielieji žaliojo pasaulio ir gamtinės fotografijos bičiuliai!

****

Konkurso „Gamtos fotografija – 2016“ nuostatai

„Žaliojo pasaulio“ redakcija, skelbdama konkursą fotografams, bičiuliškiems gamtai, laukia tokios tematikos fotografijų:

* gamtos bičiulių, aktyvių pedagogų-gamtininkų, aplinkosaugos, gamtosaugos pareigūnų portretai;

* saugomi ir saugotini gamtos objektai;

* vaizdai iš saugomų teritorijų;

* paukščiai, žvėrys;

* peizažai;

* saviti augalai, medžiai.

Fotografijų tematika gali būti ir kitokia, svarbu, kad būtų fiksuojama nūdienos gamtinė aplinka, jos būklė.

Fotonuotraukų (geriausias dydis – 10×15 cm; geriausias dydis skaitmeninėje laikmenoje – 0,5 – 5 MB) laukiame iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Numatomi PIRMASIS, ANTRASIS ir TREČIASIS prizai.

Fotonuotraukas siųskite adresu: „Žaliojo pasaulio“ redakcijai, konkursui „Gamtos fotografija – 2016“, p.d. Nr.3451. Centrinis paštas, 01011 Vilnius arba laikraščio metrikoje nurodytu el. paštu: augustas.uktveris@gmail.com arba zpasaulis@centras.lt

P.S. Jei nesulaukėte atsakymo el. laišku iš redakcijos – Jūsų siųstų fotografijų negavome.