Živilė BILOTAITĖ-JOKUBAUSKIENĖ
VDU Botanikos sodas

Kaip prieš šimtą metų

Atkurta istorinė Paukščių dienos nuotrauka

Parodos atidarymo metu

Pirmąją balandžio dieną savo naująjį sezoną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodas pradėjo visa serija renginių: Pasaulinės paukščių dienos paminėjimu, nuotraukų parodos  „Lietuvos universitetui – 100 metų: Kauno įvaizdį kuriantys vietoženkliai“ atidarymu ir labai simbolinės – pirmosios Lietuvoje minėtos Paukščių dienos istorinės nuotraukos atkūrimu.

Savo atsiminimuose prof. Tadas Ivanauskas rašė: „Apie gamtos apsaugą Lietuvoje bene pirmą kartą imta kalbėti 1922 metais ir tuomet buvo išleista mano parašyta brošiūrėlė „Mūsų paukščiai ir mokykla“. Gamtos apsaugos klausimas tuo laiku buvo dar nepribrendęs ir daug kam nesuprantamas, bet savo studentams jos būtinumą daug kartų aiškinau. Taip pat buvo kalbėta su Švietimo ministerija ir jau buvo sutarta kas pavasarį paskirti moksleiviams vieną „paukščių dieną“ gamtos apsaugai aiškinti.“

Profesoriaus suburti studentai pažindindavosi su paukščiais ir per žiemą prigamindavo įvairių tipų ir dydžių inkilų, kuriuos iškabindavo Paukščių dienos meru.

Minint Lietuvos universiteto šimto metų sukaktį, istorinė, 1922 metais daryta, Paukščių dienos nuotrauka su gausiu studentų ir mokinių būriu, nufotografuota Aukštosios Fredos dvaro rūmų kieme, šiemet buvo atkartota.

Į kelių šimtų žmonių būrį stojo moksleiviai, studentai, gamtininkai, botanikai ir ornitologai. Zyliniams paukščiams ir bukučiams skirtus inkilus dirbtuvėse gamino VDU AJMD „Modusas“ ir VDU Tado Ivanausko ornitologų klubas, dešimtis dar įvairesnių inkilų atsigabeno prie šventės prisijungusių mokyklų bendruomenės.

Įamžinus Šimtmečio Paukščių dienos nuotrauką, inkilai buvo iškabinti VDU Botanikos sode ir prie šventės organizavimo prisidėjusių mokyklų – J. Dobkevičiaus progimnazijos, Prezidento V. Adamkaus gimnazijos – teritorijose.

Apie paukščius viešoje nuotolinėje paskaitoje „Lietuvoje gyvenantys uoksiniai paukščiai“ pasakojo ornitologas Marius Karlonas, edukacines ekskursijas po sodą organizavo VDU Botanikos sodo gidai ir specialistai.

Modernaus miesto vaizdą formavę universiteto pastatai

Tą pačią dieną Lietuvos universiteto šimtmečiui paminėti buvo atidaryta istorinių nuotraukų paroda VDU Botanikos sode: „Lietuvos universitetui – 100 metų: Kauno įvaizdį kuriantys vietoženkliai“.

1922 m. atidarytam Lietuvos universitetui (1930 m. pervadintam Vytauto Didžiojo universitetu) viena opiausių problemų buvo patalpos. Veiklą pradėjęs vienuose didesnių rūmų, universitetas nuosekliai plėtėsi. Buvo įgyvendinti ambicingi rūmų ir kitų specializuotų pastatų statybų projektai. Naujieji universiteto pastatai greitai tapo neatsiejamais nuo Kauno vietoženkliais, formuojančiais modernaus miesto įvaizdį.

Parodą atidaręs botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis sakė: „Kviečiame į kelionę laiku ir norime supažindinti su svarbiausiais to meto VDU pastatais, kurių dalis neišlikę, o išlikusieji ir šiandien yra svarbi miesto tapatybės dalis – Kauno įvaizdį kuriantys vietoženkliai“.

Naujoji istorinė fotografijų paroda VDU Botanikos sodo parke bus eksponuojama visus metus.

 

Jono Petronio nuotraukos