Valentina BRAZAITIENĖ
Musninkai

Kai vilioja kiškiai, lapės, mangutai…

Musninkuose susitiko kartos pašnekesiui apie gamtą

Parodos atidaryme - Jonas Vaškevičius

Musninkų varpinėje buvo atidaryta Jono Vaškevičiaus (gim. 1961 m.), kilusio iš Kaimynėlių kaimo (Širvintų r.), pirmoji autorinė fotografijų paroda.

Jono fotografijose – Musninkų krašto gamta, jos gyvastis visais metų laikais. Gamtos pažinimui ir kūrybiniams ieškojimams įkvepiantis laikas kartais ateina švintant rytui, kartais įdienojus, o ir vakarėjant. Išeiti į gamtą su fotoaparatu – paprasta, malonu, o kartu ir atsakinga. Bendraujant žmogui su gyvūnais ir paukščiais reikia laikytis tam tikro etiketo, nepažeisti jų gyvenimo natūralioje aplinkoje ritmo. Būti gamtoje, eiti artyn jos pačiais tyliausiais ir atsargiausiais žingsniais, nesudrumsčiant tylos. Tik tuomet gali pamatyti ir išgirsti gamtos dovanas, tarsi stebuklingame sapne. Ankstyvą pavasarį, žemei nusivilkus pilką rūbą, saulės pamalonintoje laukymėje paukščiai derina savo balsus ir pasipuošia tuoktuvių drabužiais. Krūmuose, girios tankmėj ar palaukės vienišo medžio šakose mažyčiai paukščiai susikrauna lizdus, saugodamiesi žmonių. Jie nežino, kad daugelio aplinkinių kaimų žmonių pėdos jau seniai išnyko…Vasaros rytais pasitinka paupio pievų gaiva ir boluojantis rūkas, o iš guolio pakyla, pasirąžo ir patraukia savo keliais mažesni už žmogų gyvūnai – kiškiai, lapės, mangutai… Žiemos sąstingio laiką papuošia arti sodybų pasirodančių stirnų šeimyna. Smagu visais metų laikais stebėti gamtos kaitą, džiaugtis tuo ir nuolat keliauti jos pažinimo keliu.

„O gal iš tikrųjų, mano dar nesutiktas paukšti,

Yra tavo giesmė, galinti šiąnakt padėti.

Aš tik noriu šiek tiek pailsėti

Ir vėl keliauti. Vėl atsistoti ir keliauti“ – sakė savo eilėmis poetas Robertas Danys.

Ši poetinė sentencija tarsi primena, kad Jonas Vaškevičius, mūsų krašto žmogus, dažnai grįžtantis Kaimynėlių kaimo žvyrkeliu į tėviškę, keliauj ntis su pastabia fotoobjektyvo akimi į gamtą klausytis joje slypinčios didelės tiesos, pastebėti, matyti, fiksuoti ir parodyti kitiems. Ši pirmoji autoriaus fotografijų paroda – žvilgsnis į tai, kas yra šalia mūsų, ką turime branginti ir saugoti.

Parodos pristatymo metu autorius išsamiai papasakojo susirinkusiems apie fotografavimo gamtoje subtilybes. Pasak autoriaus Jono, praleistos akimirkos su fotoaparatu, tiksliau, ne akimirkos, o kantrios valandų valandos vertos susitikimo „veidas į veidą“ su gyvūnais ir paukščiais.

„Tik tuomet gali pamatyti jų grožį, gyvensenos ypatumus, sužinoti populiacijos vietą. Tik už kantrybę ir tylą gamtoje mainais galima pamatyti gervės šokį, voveriuko pamestą riešutėlį, akylą ir tiriantį šerno žvilgsnį, ramias mangutų šeimynos poilsio akimirkas. Musės ir Neries upių slėnių, Kaimynėlių, Minčiukų, Strazdų, Čiobiškio ir kitų aplinkinių kaimų pievų, laukymių, pamiškių ir krūmynų gyvoji gamta yra turtinga ir pilna žavesio“, – sakė J. Vaškevičius.

Fotografijų parodą gamtos tematika papildo autoriaus sūnaus Lauryno tapybos darbas, kuriame simboliškai Kaimynėlių kaimo kelias veda į gamtos prieglobstį.

Malonu ir džiugu praturtinti vieniems kitus dvasingu bendravimu. Renginio metu susitiko klasės draugai, buvę mokytojai, kaimynai. Jono Vaškevičiaus klasės auklėtoja Marytė Galvosienė priminė moksleiviškus metus mokykloje, o mokytoja Filomena Vaicekauskienė padovanojo autoriui knygą apie gamtą ir palinkėjo tęsti pradėtą veiklą. Visi susirinkusieji į renginį turėjo ką prisiminti, galėjo betarpiškai pabendrauti vieni su kitais rečiau susitinkantys. Bendruomenės narių dėka tokia renginių misija tampa tradicija.

Parodos atidarymą papuošė jaunimo dainuojamosios poezijos grupė (vadovė Ligita Varaneckienė) iš Širvintų. Jaunimo atliekama muzikinė programa – glaudi bedrakultūrinė renginio dalis ir patraukli jaunosios kartos bendravimo su kitais forma. Jaunuolių pasirinktas repertuaras – muzikavimas, dainų tekstų žodžiai subtiliai derėjo prie gamtos, metų ir paros laiko kaitos spalvų nuotraukose. Solo, akordeono, gitarų balsai ir garsai virtuoziškai skambėjo kamerinėje varpinės aplinkoje. Susirinkusiųjų padėkos plojimų susilaukė Norvilė Iljeitytė, Auksė Ramaškevičiūtė, Deimantė Stankevičiūtė, Lukas Vyšniauskas. Mūsų, Širvintų kraštas, nedidelis, tad, pasirodo, dalies jaunuolių senolių kilmė yra musninkietiška. Tokia skirtingų kartų žmonių bendravimo tęstis paaiškėjo renginio metu.

Na, o parodą verta aplankyti Musninkų varpinėje iki 2016 m. rugsėjo vidurio. Ji turi ne tik meninę vertę, o ir edukacijos bruožų, supažindina su gyvenamosios vietovės paukščiais ir gyvūnais.

Renginio kuratorė ir fotografijų parodos rėmėja – Musninkų bendruomenė „Spindulys“. Renginio fotografijų autorius Ramūnas Petrusevičius.

Jaunųjų muzikos atlikėjų koncertas Musninkų varpinėje – dalis bendruomenės vykdomo projekto „Susitinka kartos – išlieka tradicijos“, finansuojamo iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Autorės archyvo nuotraukos

Jono Vaškevičiaus nuotraukos