Vacys PAULAUSKAS
Garbės žvejys, neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius

Kai „skalbia“ ir žmona, ir pareigūnai…

Aplinkosaugininkų reide akcijos „Lašiša“ metu

Pasiruošimas reidui

Ruduo – ypatingas metas lašišoms ir šlakiams. Šios saugomų žuvų rūšys iš Baltijos jūros per Kuršių marias migruoja į Nemuną ir jo intakus neršti. Nerštavietės yra Minijos, Neries, Žeimenos bei Šventosios upėse. Ypač daug lašišų neršia Neryje aukščiau Vilniaus ir ypač Žeimenoje. Tai LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (Vilniaus RAAD) kontroliuojama teritorija. Nors lašišos ir šlakiai kol kas Vilniaus nepasiekė, minėtas RAAD pasiruošęs dvyliktą kartą organizuojamos akcijos „Lašiša“ metu tinkamai sutikti migrantus ir užtikrinti jų apsaugą. Tai buvo justi rugsėjo 19 d. suorganizuoto prevencinio aplinkosauginio reido metu. Jame dalyvavo apie 30 Vilniaus RAAD, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) pareigūnų ir gausus būrys talkininkų – neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių. 7 val. ryto prie Vilniaus RAAD susirinkusius pasveikino aplinkos viceministras Linas Jonauskas ir, paskirstyti į kelias grupes, aprūpinti specialiomis liemenėmis, aplinkosaugininkai išvyko numatytais maršrutais.

Brakonierių takais

Aš patekau į viso reido koordinatoriaus Vilniaus RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto Dariaus Liepio grupę. Jam talkino Vilniaus RAAD Administravimo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius Visvaldas Straukas, padėjo kiti neetatiniai inspektoriai. Mūsų grupė tikrino Vokės ir Neries upes.

Darius Liepis Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje dirba penkerius metus. Prieš tai 10 metų dirbo operatyvinį darbą policijoje. Pabandęs dirbti versle, žmogus įsitikino, jog verslas yra ne jam. Įgyta patirtis policijoje kovojant su pažeidėjais jam tikrai padeda dabartiniame darbe.

„Tai tas pats darbas, tik mažiau sėdima kabinete, o daugiau dirbama gamtoje. Pareigūnas turi visai kitą regėjimą ir vos ne iš akių mato, jog tas žmogus iš tikro yra pažeidėjas. Kai važiuoji, stebi, žiūri, išsiaiškini kiekvieną keliuką, visas prieigas prie vandens telkinio, darbo efektyvumas didesnis. Siekiant to, reikia savo kojytėmis viską praeiti, praplaukti, prašliaužti, va tada viskas kaip ant delno“, – atviravo inspektorius.

Šių žodžių teisingumu įsitikinome aplankę Grigiškes, kur į Vokės žemupį atplaukia neršti lašišos ir šlakiai. Dalindamasis patirtimi ir būdais, kaip pergudrauti čia sutinkamus sumaniai besidarbuojančius brakonierius, D. Liepis pravedė „neetatininkus“ pamėgtais gamtos niokotojų takais, net pirštais parodė ne kartą už šiurkščius pažeidimus baustų pažeidėjų namus. Nurodydamas upės stebėjimams iš toli labiausiai tinkamas vietas, didžiulę patirtį sukaupęs pareigūnas paaiškino brakonierių naktimis naudojamus lašišų nurinkimo nuo „lizdų“ metodus, mokė atpažinti dieną nusižiūrėtas ir pasižymėtas naktiniam „darbui“ vietas.

Vokės vanduo katastrofiškai nusekęs ir, jeigu jo lygis nepakils, tai, pasak R. Liepio, kabliautojai ir kiti brakonieriai tikrai plos rankomis, o aplinkosaugininkams teks skirti šiai ir kitoms lašišinėms upėms didesnį dėmesį.

„Padidėjus baudoms už mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimus (bei padarytos žalos žuvų ištekliams atlygį) brakonieriavimo faktų žymiai sumažėjo. Nepaisant to, žvejybos tinklais, duriamaisiais, užkabinamaisiais ir kitais įrankiais bei būdais, bandymų buvo pernai, yra šiemet, o dėl lašišinių žuvų greitai viskas paaiškės, – kalbėjo ragindamas kovai susitelkti D. Liepis. – Jeigu kas pradžioje apie didžiules baudas ir žalos atlyginimą ne ką žinojo, tai pakliuvus vienam kitam brakonieriui ir labai greitai sklindant „paštui“ daug kas iš pažeidėjų savo „verslo“ atsisakė.“

Sutiktas prie Neris

Ne ką geresnė už kitų Lietuvos upių vandens lygio situacija ir Neryje, nors joje žuvų pagauti įmanoma. Tuo įsitikinome sutikę karšį ir šapaliuką plūdine meškere sugavusį meškeriotoją. Gaila, pasveikinti su laimikiu meškeriotojo negalėjome. Jis žvejojo Neries ruože, kur mėgėjų žvejyba nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. draudžiama neturint žvejo mėgėjo kortelės ar nemokamos žvejybos teisės. Deja, nei tos teisės, nei kortelės sveikas drūtas vyras neturėjo. Sakė, iš vakaro skambinęs bendrosios pagalbos centro telefonu 112 ir, sujungtas su VAAT Aplinkos apsaugos kontrolės informacine sistema, suprato, jog turėdamas metinį žvejo mėgėjo bilietą plūdine meškere Neries upėje gali meškerioti. Apie žvejo mėgėjo kortelę – mėgėjų žvejybos leidimą, kuriuo suteikiama teisė vieną dieną žvejoti kortelėje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba, žmogus atseit išgirdo pirmą kartą. Jis manė, jog turint žvejo mėgėjo bilietą, kurio jis parodyti negali, nes žmona jį išskalbė, meškeriojant Neryje pakanka. Pažeidusiam Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse nustatytą tvarką buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas. Tai tapo dar vienu D. Liepio patirties pasidalijimu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais.

Vilniaus RAAD-e talkina apie 80 neetatinių inspektorių. Tai didžiulė paspirtis negausioms valstybės pareigūnų gretoms. Kartais pareigūnui tenka dirbti vienam, o vykdant LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą vienas pareigūnas vykdyti kontrolės negali, todėl neetatinių inspektorių pagalba tikrai reikalinga.

„Patys aktyviausi neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai gali kontrolę vykdyti ir administracinių teisės pažeidimų protokolus surašyti savarankiškai ir kvalifikuotai. Bet tokių yra nedaug, tik vienas kitas pareigūnas. Kitiems reikalinga pagalba, nes kaltinti žmogų už tam tikrą padarytą veiką reikia atsakingai“, – atkreipė dėmesį D. Liepis.

Dviem egzemplioriais surašant minėtą protokolą buvo fiksuojamos visos pažeidimo aplinkybės: tiksliai fiksuotas patikrinimo laikas, nustatytos žvejybos vietos koordinatės, išmatuotos ir nufotografuotos sugautos ir paimtos žuvys. Labai kruopščiai ir smulkiai aprašyta iki administracinės bylos nagrinėjimo paimta meškerė, nurodyta bylos nagrinėjimo vieta, data ir laikas, suteikta galimybė raštiškam pasiaiškinimui. Įteikiant protokolo kopiją net kelis kartus paklausta, ar padaręs pažeidimą asmuo viską suprato, ir paaiškinta, per kiek dienų reikės sumokėti Administracinių bylų komisijos skirtą baudą, arba ją apskųsti teisme.

Maloni pažintis

Kitas susitikimas su trimis meškeriotojais įvyko visiškai kitoks. Abu suaugę vyrai ir vienas keturiolikametis, naudodami spiningus, bandė sužvejoti lašišą ar šlakį. Jie visi turėjo rugsėjo 19 dienai įsigytas žvejo mėgėjo korteles. Paprašius pateikti asmens dokumentus vyrai nusistebėjo, kam to reikia, tačiau D. Liepis, tikrindamas tapatybės korteles, viską mandagiai paaiškino. Jaunuolis patvirtinančio tapatybę dokumento neturėjo ir prašė leisti paskambinti mamai, kad ši jį nufotografuotų telefonu ir tuoj pat atsiųstų, tačiau pareigūnas pasielgė humaniškai, patikėjo vaikinuku ir patarė niekada einant žvejoti nepamiršti namuose reikiamų dokumentų. Abu vyrai gyrėsi pernai sugautomis lašišomis, sakė esą patenkinti limituotos žvejybos tvarka ir negailintys tų trijų už žvejo mėgėjo kortelę sumokamų eurų. Vaikinuką domino, ar dar tebegalioja ankstesnė nuostata, leidžianti turintiems nemokamos žvejybos teisę gaudyti lašišas bei šlakius ir nedelsiant juos paleisti. Jam buvo paaiškinta, jog ši tvarka panaikinta ir jis, nors dar neturi šešiolikos metų, įsigydamas žvejo mėgėjo kortelę pasielgė teisingai. Kitaip jis būtų galėjęs meškerioti tik plūdine meškere, o spiningo panaudojimas neturint kortelės jau būtų nusikalstama veika. Mums visiems buvo malonu pamatyti vaikino turtingą lašišinių masalų kolekciją ir tikėti, kad iki spalio 15 d., vėl įsigijęs vienos ar kelių dienų žvejo mėgėjo korteles, jis tikrai pagaus savo svajonių žuvį.

Maloniai reido dalyvius nuteikė susitikimai su arti Neries gyvenančiais žmonėmis. Tarp jų pasitaikė tokių, kurie nurodė dažniausia lankomas brakonierių vietas, patarė, kada tinkamiausias laikas juos gaudyti. Paprašyti apie pastebėtus pažeidimus pranešti Bendruoju pagalbos centro telefonu 112, pritildavo ir tekdavo įtikinėti, jog toks pranešimas saugant gamtą yra vertingas.

Reido rezultatai

Tarp aplinkosauginio reido dalyvių buvo neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių iš Lietuvos šaulių sąjungos. Vilniaus šaulių kuopos vadas Mindaugas Balčiauskas pasidžiaugė, jog rugsėjo 18 d., t.y. šio reido išvakarėse, tarp Aplinkos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri padės stiprinti gyvosios gamtos apsaugą ir didinti pažeidimų kontrolę.

„Tarp Lietuvos šaulių sąjungos narių yra neetatinių aplinkos inspektorių senbuvių, kiti su aplinkosaugininkais draugauja antrus metus. Kai kuriems, išlaikiusiems egzaminus ir tik vakar gavusiems neetatinių inspektorių pažymėjimus, šis reidas yra pirmasis. Mes pasiruošę bendradarbiauti, dalyvauti akcijoje „Lašiša 2015“ ir aktyviai talkinti saugant Lietuvos gamtą“, – patikino Vilniaus šaulių kuopos vadas M. Balčiauskas.

Organizuotas reidas ir viso būrio uniformuotų pareigūnų pasirodymas pačiame Vilniaus centre buvo netikėtas draudžiamame žvejoti Neries ruože jokių dokumentų neturinčiam asmeniui. Žmogus teisinosi nežinojęs, jog Neries upėje ruože nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. mėgėjų žvejyba uždrausta. Jam taip pat buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas.

Reidui pasibaigus jo koordinatorius D. Liepis gavo kitų grupių pranešimus ir informavo, kad reido metu nustatyti dar 5 pažeidimai. Tarp jų vėl trys asmenys, žvejodami be žvejo mėgėjo kortelių, pažeidė limituotos žvejybos taisykles, dar vienas asmuo žvejojo ruože, kur mėgėjų žvejyba uždrausta. Didelių nemalonumų susilauks pažeidėjas, kuriam surašytas protokolas už draudžiamų įrankių saugojimą ir laikymą. Pas jį rasta 20 tinklinių, žuvų praėjimo takuose statomų, „televizoriais“ vadinamų žvejybos įrankių.

Mūsų neetatinių inspektorių grupei pamokantį įspūdį paliko jos vadovo D. Liepio labai kultūringas, taktiškas ir pagarbus elgesys su sutiktais sąžiningais žvejais mėgėjais, paupio gyventojais, bei pažeidimus padariusiais asmenimis. Pasirodo, kantrybė, rami diskusija padeda visiems suprasti kontrolės svarbą ir skatina draugiškumą gamtai. Labai svarbi šio reido prevencinė pusė. Uniformuotų pareigūnų pasirodymas prie upių laukiant lašišų – tai nieko gero brakonieriams nežadantis signalas. Tikėtina, jog tam pasitarnaus ir reido metu paplatintas lankstinukas „Saugokime gamtą kartu…“

Vacio Paulausko nuotraukos