Nijolė SATKAUSKIENĖ
Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji auklėtoja

Kai atlieka ir puoštis galima…

Gamtosauginio ugdymo iššūkiai ir galimybės

Mes – prieš šiukšlinimą...

Kol pasaulyje egzistuos žmogus, gamtosaugos problema nepraras savo aktualumo. Ar gamtos tausojimas taps kada svarbus kiekvienam Žemės gyventojui? Čia nemažai galime prisidėti ir mes, pedagogai.

Gamtosauginis sąmoningumas gali, ir manau, turi būti diegiamas nuo mažų dienų. Paradoksas, tačiau mažieji ugdymo įstaigoje būdami apsupti pagarbos gamtai dažnai tampa labiau išprusę gamtosaugos srityje nei jų tėvai, globėjai ar seneliai.

Eiti gamtosauginio ugdymo keliu verta dar ir dėl to, kad kuriama neįkainojama pridėtinė vertė – sąmoningas ir gamtinei aplinkai atidus pilietis. Tam nereikia didelių išlaidų bei neretai gamtosauginis ugdymas taupo tiek įstaigos, tiek šeimų biudžetus.

Daug galimybių

Svarbu, kad draugiškos gamtai aplinkos kūrimas bei vaikų ugdymas šia linkme ikimokyklinio ugdymo įstaigose taptų kasdienybe. Mat šiuolaikinė moderni visuomenė neįsivaizduojama be sąmoningų, empatiškų gamtai piliečių. Juolab, kad įdiegti gamtosaugos ugdymą įstaigoje tikrai nėra sudėtinga, nes Lietuvoje apstu įvairių programų, projektų bei organizacijų, finansuojančių jas. Be to, beveik visada gamtosauginiai projektai, užsiėmimai sulaukia didelio vaikų susidomėjimo bei palaikymo. Mažieji greitai ir lengvai į juos įsitraukia. Taip pat nuošalyje nelieka ir ugdytinių šeimos.

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ į gamtosauginį ugdymą koncentruotis pradėjo prieš porą metų. Per tuos dvejus metus spėjome suorganizuoti daugybę renginių, programų, projektų bei kitų iniciatyvų šia tema. Renginių gausa paaiškinama tuo, jog pradėjus ieškoti galimybių diegti gamtosauginį ugdymą įstaigoje, atsivėrė didžiuliai klodai įvairios informacijos bei resursų.

Veikime kartu!

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ bendradarbiauja su Kėdainių Kolpingo šeima, Lietuvos žaliųjų judėjimu, Europos komisija.

Kėdainių Kolpingo šeimos projektų „Draugiška gamtai šeima“, „Saugok gamtą ją pažindamas“ metu siekėme skatinti vaikus ir jų tėvus būti aktyviais piliečiais, įtraukti juos į aplinkosauginę veiklą.

Šių projektų metu vykdėme akciją „Padėkime miško gyventojams žiemą“ – kartu su vaikais vykome į mišką, vežėme visos darželio bendruomenės surinktas vaišes gyvūnams, kalbėjomės su miškininku apie gamtą, gyvūnus ir kt. Su vaikais vykome į ekskursijas: Kauno botanikos sodą, Tado Ivanausko zoologijos muziejų, į Anykščius, kur aplankėme gamtos pažintinius takus. Su „Tyrinėtojų akademija“ vykome į parką, kuriame vaikai per didinamuosius stiklus stebėjo vabzdžius ir augalėlius. Minėdami Pasaulinę gyvūnų dieną lankėmės veterinarijos klinikoje.

Vykdant šiuos projektus buvo suorganizuota net keletas seminarų darželio bendruomenei – sužinojome kas yra ekoturizmas, kaip mažinti vartotojiškumą… Taip pat vykdėme daugybę įvairių kitų iniciatyvų, kurių metu, padedant vaikų tėveliams, tvarkėme darželio aplinką, kūrėme darbelius iš pakuočių, kabinome lesyklėlės paukšteliams…

Dalyvaudami šiuose projektuose, stengėmės ne tik ugdyti meilę bei pagarbą gamtai, o ir parodyti vaikams jos grožį bei įvairovę.

Bendradarbiavimas su Kolpingo kolegija buvo labai turiningas ir naudingas. Tą pripažino ugdymo įstaigos kolektyvas ir ugdytinių tėvai.

Žalioji vėliava

Lietuvos žaliųjų judėjimo inicijuota Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) suteikia labai daug galimybių diegti šios pakraipos dalykus į ugdymo turinį.

GMP orientuoja ugdymo įstaigas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriame ryšius su bendruomene.

Įvykdžiusi visus Gamtosauginių mokyklų programos reikalavimus, ugdymo įstaiga gauna apdovanojimą – Žaliąją vėliavą. Lopšelis-darželis „Puriena“ yra vienintelė tokią vėliavą turinti ikimokyklinio ugdymo įstaiga rajone.

Paskatinti šios programos, ugdytiniams surengėme edukacinius užsiėmimus: kaip taupyti elektros energiją, kokia yra vandens tausojimo svarba, kodėl būtina rūšiuoti šiukšles…

Smagu, kai vaikučiai, atrodo, vos vieną kartą išgirdę, stengiasi taupyti vandenį, popierių, rūšiuoti atliekas (grupės patalpose turime tam skirtas talpas) ir pan. Kartais net sulaukiu tėvelių „priekaištų“. Jie juokauja, kad vaikai nuolat primena ir reikalauja rūšiuoti atliekas, užsukti čiaupą, nepirkti plastikinių maišelių prekybos centre ir t.t.

ES galimybės

Nepraleidome progos pasinaudoti ir Europos komisijos organizuojamomis iniciatyvomis. Lapkričio pabaigoje mūsų ugdymo įstaigoje vyko pakuočių atliekų mažinimo prevencinė akcija „Naudok mažiau pakuotės!“. Šiai prevencijai minėti surengėme „Madų šou“. 2017-ųjų renginio šūkis – „Suteik naują gyvenimą“. Šia iniciatyva buvo skatinama daugkartinių apsipirkimo maišelių idėja – ugdytinių šeimas skatinome daiktams suteikti antrus gyvenimus t.y. iš jau nebenaudojamų nereikalingų daiktų, natūralių audinių pasisiūti apsipirkimui reikalingus maišelius.

Vykdydami gamtosauginio ugdymo programą įstaigoje surengėme tikrai daug įvairių iniciatyvų. Suprantama, visų jų čia išvardinti neįmanoma, tačiau kiekviena jų mūsų bendruomenę ne tik darė atsakingesniais vartotojais, o ir labiau suartino, sutelkė siekti bendro tikslo – švaresnės ir gražesnės aplinkos mūsų vaikams.

Autorės archyvo nuotraukos