Svetlana MAKARČIUK
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė

Juozą Dalinkevičių menant

Mokslininkas, geologas, itin nusipelnęs ir Akmenės kraštui

Moksleivių surengtoji konferencija, skirta Juozui Dalinkevičiui atminti, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje

Juozas Dalinkevičius gimė 1893 m. birželio 13 d. Pamūšio kaime, Taujėnų valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis skyrė geologijai – mokslui apie Žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą, Žemę formuojančius procesus.

Profesoriaus J. Dalinkevičiaus pirmieji reikšmingi darbai Lietuvos geologijoje patvirtino paleontologinio metodo privalumą prekvartero stratigrafijos tyrimuose. 1946 m. Kaune profesorius padarė platų pranešimą apie mineralinių žaliavų reikšmę krašto ūkiui, jų išteklius ir galimą panaudojimą. J. Dalinkevičius yra Lietuvos geologinių žemėlapių sudarymo pradininkas ir daugelio jų autorius. 1948–1960 m. paskelbė darbų apie Lietuvos juros, kreidos ir terciaro sistemų stratigrafiją ir facijas.

1926 m. jaunas Kauno universiteto geologas Juozas Dalinkevičius dabartiniame Akmenės rajone, buvusiame Karpėnų kaime, pirmą kartą atrado švarias (be magnio priemaišų) viršutinio permo (cechšteino) klintis, o 1929 m. detaliai ištyrinėjo jų paplitimo plotus. 1936–1940 m. šiuos klinties plotus tyrinėjo Lietuvos energijos komiteto Žemės turtams tirti komisija, o 1947–1951 m. buvo pastatyta pirmoji cemento fabriko gamybos eilė. Šiuo metu tai šiuolaikinė gamykla – AB „Akmenės cementas“. Profesorius J. Dalinkevičius aktyviai dalyvavo moksliniame darbe.

2014 metais Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje buvo organizuota mokinių konferencija, skirta savo krašto geologiniams procesams išnagrinėti bei paminėti Juozo Dalinkevičiaus 120-metį. Naujojoje Akmenėje permo klintį cementui gaminti eksploatuoja AB „Kalcitas“. Čia, 2013-ais prie AB „Kalcitas“ administracinio pastato, įsikūrusio Juozo Dalinkevičiaus vardo gatvėje, dalyvaujant įmonių vadovams, savivaldybės administracijos, visuomenės atstovams, iškilmingai atidengtas įspūdingas paminklinis akmuo su geologo Juozo Dalinkevičiaus bareljefu. Jo autorius – Naujosios Akmenės tautodailininkas, skulptorius Antanas Adomaitis. Tai pirmasis Lietuvoje geologui Juozui Dalinkevičiui skirtas paminklas.

Profesorius mirė 1980 m. vasario 26 d. Šiais metais sukanka 35 metai, kai Lietuva neteko žymaus geologo ir mokslininko. Juozas Dalinkevičius laikomas Naujosios Akmenės cemento žaliavos atradėju, nusipelniusiu didelės nūdienos cementininkų ir miesto gyventojų pagarbos.

Autorės nuotraukos