Kęstutis TURONIS

Išsaugant laiko šviesą

Lietuvos geografų draugijoje: veikla nesikeičia

Susirinkimo metu

2018-ųjų vasariui baigiantis vykusio Lietuvos geografų draugijos (LGD) visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu draugijos prezidentė Genovaitė Kynė pateikė informaciją apie 2017 metais draugijos atliktus darbus ir perspektyvas 2018-ais. Pažymėta, jog pernai draugija pasipildė tik 4 nariais, o po sausio 1-osios dar du jauni geografai įsijungė į draugijos veiklą.

Genovaitė Kynė pažymėjo, jo draugijos veiklos tikslai ir kryptys nesikeičia. Kaip ir kelionės. Pernai keliauta po Latviją „Lietuviškų pėdsakų ieškant Latvijos Latgaloje“ („Žaliasis pasaulis“, 2017 m. Nr. 37-39). Šių metų gegužę numatoma trijų dienų kelionė į Lenkiją bei Ukrainą (Vilnius – Balstogė – Belovežo giria – Luckas – Lvovas – Liublinas – Vilnius).

Geografinių žinių ir geografinio mąstymo propagavimui moksleivių tarpe jau 18 kartą bus organizuotas nacionalinis prof. Česlovo Kudabos geografinis konkursas. Tęsiama Jaunųjų geografų mokyklos veikla. Per mokinių pavasario atostogas pavasario sesija vyks Žemaitijos nacionaliniame parke, o vasarą (birželio 25-30 dienomis) – Žagarės regioniniame parke.

Liepos 6 dieną Užpaliuose, žymaus geografo, prof. Kazio Pakšto gimtinėje – jo 125-ųjų gimimo metinių paminėjimas (kartu su Užpalių bendruomene).

Liepos 23 d. – rugpjūčio 15 d. – „Brydė per pasaulį“. Tokiu pavadinimu organizuojama ekspedicija (ją LGD organizuoja kartu su Lietuvos žurnalistų sąjungos „Kelionių klubu“) atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti ir Lietuvos išeivijos šviesuomenei atminti. Grupę sudarys 11 keliautojų (organizacinis komitetas: Genovaitė Kynė, Gerimantas Statinis, Egidijus Rimkus). Ekspedicijos maršrutas – Lietuvos šviesuolių keliais. (LGD įkūrėjo prof. Kazio Pakšto ir poeto Kazio Bradūno, kurių veikla – JAV, Čikagoje, Los Andžele. Kazio Bradūno 100-osios gimimo metinės paminėtos 2017-ais). Žodis „brydė“ atsirado todėl, jog tai K. Bradūno poetinis žodis, su kuriuo bus ieškoma mūsų tautiečių brydžių. Iš JAV bus skrendama į Havajus, Japoniją, Singapūrą. Ekspedicijos dalyviai ruošiasi surinkti medžiagą apie išeivius iš Lietuvos, užfiksuoti, parvežti 100 linkėjimų Lietuvai iš ten gyvenančių veiklių tautiečių. Be to, Havajuose, Mauna Kėja kalno viršūnėje numatoma iškelti Lietuvos trispalve. Ekspediciją globos Kazio Bradūno dukra antropologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.

… Genovaitė Kynė taipogi pasidžiaugė, jog parengtas geografinių terminų ir sąvokų žodynas, kuris jau atiduotas leidyklai. Prisiminta ir tai, jog LGD nariai aktyviai dalyvavo Aplinkos ministerijos projekte ,,Saugomų teritorijų planavimas, įtraukiant bendruomenes“.

Priminta, jog šiais metais žurnalui „Geografijos metraštis“ sukanka 60 metų. Pasak pranešėjos, jau renkami straipsniai naujam numeriui.

Visus maloniai nustebino gamtininkas Almantas Kulbis.

„Ką pasakoja senieji geografijos vadovėliai“. Tokia ekspozicija buvo parengta susirinkimo salėje. Buvo eksponuojama beveik visi iki okupacijos mokykloms lietuvių kalba išleisti geografijos vadovėliai. O senų vadovėlių kolekcionierius – biologas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis. Pristatydamas ekspoziciją Almantas sakė, jog retas knygas pradėjo pirkti dar studijuodamas universitete. Dažnokai užeidavo į antikvariatą. Matydamos jauno vyro susidomėjimą senais leidiniais, knygyno darbuotojos patardavo, rekomenduodavo ką verta įsigyti. Tad per daugelį metų susikaupė labai daug retų knygų, ne tik geografijos vadovėlių.

Pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis „Trumpa geografija arba žemės aprašymas“ išleistas prieš 120 metų (1898 metais). Vadovėlį išleido Petras Vileišis (Čikagoje). Pirmasis vadovėlis buvo skirtas pradinėms mokykloms.

Tokia Almanto Kulbio veikla, surengtoji paroda priverčia taipogi atsigręžti į praeitį. Ir kokių didelių iškylų suvis nereikia…

Kartais girdime sakant, jog knygos sensta, neverta jas kaupti, tačiau po kurio laiko jos gali tapti įdomybėmis. Tik taip galima išsaugoti įvairių laikmečių šviesą.

Kęstučio Turonio nuotraukos