Išrinkta nauja LMS vadovybė

Išrinkta nauja LMS vadovybė

Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavime (XVIX), kuris įvyko 2024 m. vasario 10 d. VDU Miškų ir ekologijos fakultete, išrinkta naujos kadencijos Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) vadovybė: prezidentu – Zbigniew GŁAZKO; prezidiumo (valdybos) nariais: Zita BITVINSKAITĖ, Vaida VENCKUVIENĖ, Petras BUDVYTIS, Audrius MARTINKEVIČIUS, prof. dr. Vitas MAROZAS, dr. Aidas PIVORIŪNAS.

„Kaip vieną iš prioritetų įvardinčiau – kelti miškininkų profesinį lygį, skatinti jų kūrybinę iniciatyvą ir aktyvumą, nežiūrint į tai, ar jie susiję su valstybiniais ar privačiais miškais. Tikiuosi, kad mūsų bendromis pastangomis organizacija ir toliau išliks aktyvi, kompetentinga ir girdima. Todėl kviečiu kiekvieną aktyvų miškininką, neabejingą tam, kas vyksta miškuose ir miškų klausimais Lietuvoje, įsijungti į Lietuvos miškininkų sąjungos veiklą“, – sako naujasis Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) vadovas Zbigniew Głazko.