Vacys PAULAUSKAS

Įsikurti su klase gamtoje…

Kai kurios pastabos iš seminaro „Ugdymo įstaigų gamtinės ir kultūrinės erdvės, jų kūrimo galimybės“ (Šeduva)

Įteikiami seminaro dalyvio pažymėjimai

Mūsų krašte yra senos aplinkos gražinimo tradicijos ir organizuojami jos tvarkymo konkursai. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius (GEUS), kad mokyklų aplinka tarnautų ugdymo veiksniu, 2013-2015 m. įgyvendina projektą „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“. Projektu siekiama integruotam ugdymui tarnaujančių elementų: mokomųjų takų, žaliųjų klasių, nedidelių daržų, pojūčio takų atsiradimo. Tam Lietuvos mokytojams organizuojami seminarai Lietuvoje ir užsienyje. Minėtas skyrius su partneriu, Vilniaus universiteto Botanikos sodu, birželio 19 d. pakvietė mokytojus atvykti į Radviliškio rajono Šeduvos lopšelyje-darželyje organizuojamą seminarą „Ugdymo įstaigų gamtinės ir kultūrinės erdvės, jų kūrimo galimybės“.

Direktorė pasigyrė darna

Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis seminarui pasirinktas ne vien vertinant jo edukacines erdves. Anot LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjo Almanto Kulbio, čia labai maloniai veikia tvyranti draugiško, susiklausiusio kolektyvo aura. Darželio direktorė Daiva Staškūnienė – puiki vadybininkė, visada gražiai pristatanti visai Lietuvai savo instituciją, jos veiklą ir pasiekimus. Tai – puikus pavyzdys gerai besitvarkantiems, bet nesugebantiems save parodyti visuomenei.

D. Staškūnienei pristatant savo kolektyvo vizitinę kortelę iš karto tapo aišku, jog seminarui vieta parinkta teisingai – renginys bus įdomus ir naudingas iš įvairių Lietuvos rajonų atvykusiam per 50 mokytojų būriui.

Vilniuje vaikų tėvai nuolat šurmuliuoja dėl lopšeliuose-darželiuose vietų stygiaus. Buvo malonu iš direktorės išgirsti, jog Šeduvoje ši problema neegzistuoja. Nors miestelyje gyventojų skaičius auga, vietos darželyje pakanka ir, atsiradus reikalui, yra kur plėstis ir priimti dar dvi grupes vaikų.

Pasakodama apie kolektyvo veiklą ir pasiekimus D. Staškūnienė džiaugėsi savo gana jaunų žmonių kolektyvu ir absoliučiai visų darbuotojų darna ir pagalba ugdymo procese. Geru žodžiu buvo minimas gausus vietos ir užsienyje esančių rėmėjų būrys, pasidžiaugta bendradarbiavimu su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnija ir jos seniūnu Justinu Praniu.

Želdynų ir edukacinės erdvės svarba

Šią temą pranešime „Želdynų projektavimas ir įrengimas. Mažoji architektūra“ aptarė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros docentė dr. Rimantė Kondratienė. Pabrėždama Lietuvos aplinkos grožį ir individualumą pranešėja daug dėmesio skyrė aplinkos tvarkymo idėjos pasirinkimui. Šias pastabas iliustravo konkrečiais pavyzdžiais. Rimantės nuomone, projektuoti žaliąsias erdves turėtų specialistai. Ji, pagal galimybes, rekomendavo pasinaudoti kraštotvarką studijuojančiųjų studentų pagalba. Taip pat pabrėžė, jog į žaliųjų edukacinių erdvių projektavimą reikia įtraukti ugdytinius.

Įdomius įspūdžius, patirtus lankant Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) botanikos sodus, pranešime „Vaikų sodų fenomenas. JAV patirtis“ aptarė Vilniaus universiteto Botanikos sodo Ryšių su visuomene skyriaus specialistė Rasa Ryliškienė. Pristatydama Šou gamtos rezervato (prie Merameko upės) Gamtos tyrimų klasės svarbiausią idėją – „Nė vienas vaikas nelieka patalpoje“, pranešėja aiškino, jog tai reiškia žaisti, mokytis, tyrinėti gamtoje (iš natūralių gamtinių medžiagų sukurtoje klasėje). Tai skatina vaikų kūrybiškumą ir galimybes, norą bendrauti gamtoje.

„Tai puikus pavyzdys, modelis, kaip kurti panašias klases. Rezervato darbuotojų teigimu, mūsų sveikatos pagrindą, stuburą sudaro judėjimas, stebėjimas ir gamtos ciklų supratimas, – kalbėjo R. Ryliškienė. – Mūsų emocinė ir fizinė sveikata gerinama būtent gamtoje. Būtina skatinti, padrąsinti vaikus, jaunimą džiaugtis gamtoje žaidžiant ir mokantis. Knygos negali išmokyti to, ką mes patiriame, ko išmokstame būdami gamtoje.“

Šiuos teiginius gerai iliustravo nedidelė ekskursija į gamtą, pavadinta šitaip: „Šeduvos lopšelio-darželio žalioji edukacinė erdvė atvira pokyčiams – trumpalaikės edukacinės idėjos kaip ugdymo forma“. Ekskursijai vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui Aldona Jurelevičienė. Apžiūrint teritoriją įsitikini, jog Lietuvoje esama sumaniai dirbančių ir visą lopšelio-darželio aplinką pritaikiusių gamtos ekspozicijoms bei edukacinėms erdvėms.

Pamokė ir parodė

Seminare aptarta ir praktinė veikla. Tam pasitarnavo Šeduvos lopšelio-darželio mokytojų praktinė idėja, pavadinta „Puiki dovana ir namų puošmena“. Visi seminaro dalyviai, panašiai kaip vaikai, pasigamino įdomius muiliukus, mokėsi jais teisingai nusimazgoti rankas. Pasak A. Jurelevičienės, labai svarbu po kiekvieno darbo, ypač prieš valgį, įpratinti vaikus plauti rankas. Masinis rankų plovimas seminaro dalyviams labai patiko, o pasidarytos putojančios dovanėlės pakėlė nuotaiką.

Dar įspūdingesnė dovana visų laukė garsiojoje Burbiškio dvaro sodyboje. Čia po atviru dangumi darželio ugdytiniai virto gėlėmis. Pasirodyme „Vaikai – gėlės“ buvo iš tikro tarsi įtvirtinti direktorės žodžiai apie kolektyvo susitelkimą. Gėlytėmis tapo ne tik mažieji artistai, bet ir jiems talkinę ir juos globoję suaugusieji. Net pradėjęs purkšti lietus vaikams nesugadino nuotaikos. Tik mažasis žaliasis žiogas, stropiai čirpinęs smuikeliu, garsiai pareiškė: vau, sušlapo kostiumas…

Įdomi buvo ir Burbiškio dvare organizuota ekskursija. Apie šio dvaro sodybos istoriją pasakojo ir su vidaus ir išorės edukacinėmis erdvėmis supažindino Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio vyriausiasis fondų saugotojas Sigitas Senulis. Nors dvarą išgarsinusios tulpės buvo nužydėjusios ir jau nukastos, dvarvietė ir įdomus pasakojimas apie Lietuvai dvarą padovanojusią Baženskių šeimą paliko gilų įspūdį.

Ten pat, dvaro sodyboje, Almantas Kulbis bei Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Stasė Mameniškienė seminaro dalyviams įteikė pažymėjimus ir priminė, kad dar yra vietų ir galima užsiregistruoti į liepos 13-14 dienomis įvyksiančius patirties mainus „Edukacinių procesų organizavimas skirtingo amžiaus vaikams didelėse erdvėse“.

Šis renginys buvo organizuojamas Latvijoje, Tervetės gamtos parke ir Pakalniešų gamtos mokykloje.

Rugsėjo 22 d. seminaras „Gamtos ir kultūros sąlyčio zonos mokyklų edukacinėse erdvėse“ vyks Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje.

Vacio Paulausko nuotraukos