Vacys PAULAUSKAS
Papildomo ugdymo pedagogas ekspertas

… ir žavintys gėlių kostiumai!

Šventės ir šiokiadieniai Šeduvos mokykloje-darželyje

„Aprengtas“ kelmas

Nuo seno buvome įpratę, kad šeimoje prasidėjęs vaiko ugdymas gali būti tęsiamas vaikų lopšelyje-darželyje ir tik vėliau mokykloje. Dabar ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijos taip pat vadinamos mokyklomis. Su viena iš jų teko arčiau susipažinti seminaro „Ugdymo įstaigų gamtinės ir kultūrinės erdvės, jų kūrimo galimybės“ metu. Tai Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis, kurio kolektyvui vadovauja direktorė Daiva Staškūnienė („Žaliasis pasaulis“ 2015m. Nr. 24).

Giliai įleidę šaknis

Kiekvienam kraštui savas, čia gimęs ir užaugęs žmogus – didžiulis turtas. Tokia Šeduvos miestui yra Daiva Staškūnienė.

„Aš esu šeduvietė ir pati lankiau šį darželį, o nuo 14 metų vasaromis dirbdavau auklėtoja. Baigusi Šeduvos vidurinę mokyklą (ji nuo 2005 m. – gimnazija) Panevėžio pedagoginėje mokykloje įgijau ikimokyklinio ugdymo auklėtojos specialybę, po to tęsiau studijas Klaipėdos universitete ir vėl įgijau tą pačią (pedagogo) specialybę. Dvejus metus darželyje dirbau direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir 2008 m. pradėjau eiti direktorės pareigas“, – pasakojo giliai į Šeduvos miestą įleidusi šaknis moteris.

Šeduvos lopšelį-darželį lanko apie 150 vaikų. Dvi grupės yra priešmokyklinio ugdymo ir šešios – ikimokyklinio. Direktorė vertina ir didžiuojasi savo kolektyvu. Ji ir jos pavaduotoja ugdymui Aldona Jurelevičienė yra įgiję II vadybinę kategoriją. Įstaigoje dirba 4 metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai ir 5 auklėtojai. Antraeilėse pareigose dirba šokių mokytojas ekspertas Astijus Poška, vaikystėje taip pat lankęs šį darželį. Jį lankė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Daukšienė. Devyniolikai pedagogų talkina 24 aptarnaujančio personalo darbuotojai. D. Staškūnienė džiaugiasi auklėtojų padėjėjomis, kiemo pagalbininkais sargais vyrais ir visu, gana jaunu, kolektyvu. Pasak jos, iš 43 įstaigos darbuotojų pusė yra vietiniai, gimę ir augę čia, Šeduvos miestelyje, arba aplinkiniuose kaimuose. Darbštus kolektyvas myli savo miestą, šiuolaikiškai žiūri į mokyklą, vaikus, tėvų poreikius ir lūkesčius. Įstaiga palaiko gražius tarpusavio santykius su seniūnija, su Šeduvos miesto seniūnu Justinu Praniu ir visada susilaukia paramos bei visapusės pagalbos.

Gerovės ir bendravimo link

„Kaip ir visi Lietuvos darželiai, mūsiškis yra senas ir buvo nerenovuotas. Pradėjusi dirbti radau tuos pačius įrengimus, baldus ir lovytes, kuriose ir aš dar miegojau, – atviravo buvusi darželinukė. – 2010 m. Radviliškio rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti „Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimo“ projektą. Visoms grupėms nupirko naujus baldus ir techninės įrangos, atliko priešmokyklinių ugdymo grupių patalpų remontą. Likusias ikimokyklinių grupių patalpas per vasarą renovavome patys. Mielai dirbo mūsų darbuotojai bei viešuosius darbus seniūnijoje atliekantys talkininkai. Taip visiems vaikams sudarėme vienodas sąlygas turėti gražias patalpas. Pradėjus keisti aplinką, patraukliai atrodo ir saugūs, ryškiaspalviai nauji kiemo įrengimai. Vaikai juos mėgsta ir tuo džiaugiasi tėvai.“

Didmiesčiuose nemaža problema – mokinių maitinimas. Šeduvos lopšelyje-darželyje ji neegzistuoja. Įstaigos virėjos tris kartus per dieną tiekia vaikams karštą maistą ir nėra jokių nusiskundimų. Valgiaraštis koreguojamas atsižvelgiant į vaikų skonį ir mitybos poreikius.

Sėkmingai dirbti šiam kolektyvui padeda kvalifikacijos kėlimas ir aktyvus dalyvavimas tarptautinėje projektinėje veikloje. Suburti kolektyvą ir atrast naujų idėjų daug padėjo Šiaulių universiteto bei Latvijos Jelgavos žemės ūkio universiteto ECOART projektas „Kūrybiškas ir ekonomiškas gamtinių išteklių naudojimas artimiausiai aplinkai puošti“.

Pasak direktorės, dalyvauta visuose seminaruose ir kituose renginiuose.

Pagrindinė ECOART idėja – tai bendravimas ir meną bei ekologiją jungianti kūryba. Projekto veiklos skatino bendravimą tarp Šiaulių ir Jelgavos universitetų, kaimiškų Radviliškio bei Jelgavos rajonų bendruomenių, mokė kokio nors meno ar amato.

Reikšmingas buvo ir tarptautinis COMENIUS projektas, kuriame, be Lietuvos, tarpusavio vizitais keitėsi Lenkija, Prancūzija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Turkija, Ispanija.

„Neseniai, užbaigę projektą „Liaudies žaidimai, legendos ir tradicijos“, grįžome iš Ispanijos. Tuomet darbuotojams pasakiau: „Mylėkime Lietuvą, nes ji yra labai graži“, – pasakojo Šeduvos lopšelio-darželio vadovė. – Ten, kur mes buvom, vieni molynai, niekas neauga“.

Ugdymo rėmėjai ir šventės

D. Staškūnienė pasidžiaugė dosniais rėmėjais. Šie patys pastebėjo gerai dirbančio kolektyvo triūsą ir pasisiūlė jį remti. Taip užsimezgė draugystė su Vokietijos SPAYER klubu, kuris remia įvairiomis medžiagomis ir žaislais. Užteko šio klubo nariams pamatyti vaizdinę medžiagą apie Šeduvos lopšelyje-darželyje puošiamą Velykų medį – ir buvo dovanoti margučiams dabinti siūlai.

„Jau penkeri metai, kai mes neįsivaizduojame pavasario be savo Velykų medžio. Jį puošiame savaitę prieš Velykas. Po žiemos labai trūksta spalvų ir medis padabina visą mūsų miestelį. Kiaušinius neša visi – vaikai, tėvai, seneliai. Jie išpuošiami ir marginami įvairiomis technikomis. Kiekvienas margutis puošiamas rankomis įvairiomis gamtinėmis medžiagomis, apneriamas tarsi rūbas nuo šalnų. Taigi SPAYER klubo dovanojami siūlai yra didžiulė paspirtis puošiant 3-4 tūkst. margučių. Tuo metu sulaukiame lankytojų iš visų respublikos kampelių. Žmonės sužino per žiniasklaidą ir atvyksta pasižiūrėti, pasidžiaugti. Šiemet kažkas atvažiavo ir prikabino savų margučių. Jau keli metai, kai margučių atneša Šeduvos globos namai, Šeduvos seniūnas, prisijungia „Vėriškių bendruomenės dienos centras“, – įdomaus sumanymo sėkme džiaugėsi kolektyvo vadovė ir užsiminė, jog paskutinį kartą ant medžio buvo pakabinta 3450 margučių ir šie duomenys pateikti Gineso rekordų knygai. Neužmirštama šį medį padabinti ir žiemą. Kai spaudžia šaltukas, jo šakose sužėri ir vėjyje suskamba dekoratyvinių ledokšnių garsai, o augalai nuo šalčio dengiami žiemos rūbais-personažais. Kadangi juos mėgsta vaikai, tai vasarą maloniai nuteikia „aprengtas“ vienas kelmas.

Šeduvos miestelyje visada žydi daug gėlių. Todėl nenuostabu, jog lopšelis-darželis realizavo Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo pasiūlytą idėją ir trečius metus iš eilės organizuoja Šeduvos „Augalų žavadienio“ šventę.

„Joje dalyvauja apie 150 žmonių, taip mokomasi pažinti augalus, prisiliesti prie gamtos. Turime nuostabią Šeduvos kultūros ir amatų centro siuvėją Liną Gedvilienę, kuriančią visus rūbus. Papuošti jiems gėlių atsiunčia SPAYER klubas. Gėlių kostiumais rengiasi vaikai, pedagogai, aptarnaujantis personalas, buvę mūsų darželinukai, Šeduvos gimnazijos mokiniai. Dalyvauja net lopšelinukai. Padarytoje didžiulėje ankštyje jie tapo žirniukais“, – pasakojo apie miesteliui dovanojamą šventę D. Staškūnienė.

Taip pat ji dėkinga Virginijai Vyčienei už aplinkai puošti dovanojamas gyvas gėles bei už visokeriopą pagalbą UAB „Gliukovetas“ direktoriui Jurgiui Baubliui.

Kartu su tėvais

Šeduvos lopšelis-darželis turi savo mokyklos tarybą. Direktorė pastebi, kad kaip tik ši taryba jau devintus metus inicijuoja projektą „Ant Kalėdų slenksčio“, buria vaikus, pedagogus ir tėvus puošti darželį žiemos akcentais. Temos pasirenkamos įvairios. Praėjusių švenčių tema buvo „Kalėdų kelias“, prieš tai – „Žiema ir ledo gėlės“.

Vaikų tėvus įstaigos vadovė įvardija ugdymo partneriais. Ji pabrėžia tėvų dalyvavimą visuose renginiuose ir pasakoja apie tradicinį, penktus metus iš eilės vykusį, žygį dviračiais:

„Birželio 14 d. mes su vaikais ir jų tėvais, 100 žmonių grupė, važiavom dviračiais į Raudondvario kaime esantį Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos žirgyną. Pusvalandį pajodinėjus, tradiciškai aplankomas Raudondvario aerodromas, kur parašiutininkai padovanoja įdomią edukacinę programą. Išsivirę košės papietaujam ir laimingi grįžtam namo. Keliaujama saugiai, vaikai vežami sėdynėse, vilki liemenes. Žygyje talkina policija. Mūsų mokykla nebe pirmus metus dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos rengiamame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“. Ši išvyka dviračiais yra vienas iš tų renginių. Pernai šiame konkurse mes laimėjome pirmąją vietą. Šiemet jame dalyvaujame kartus su Vėriškių bendruomene.“

… Esu pats kažkada lankęs vaikų darželį… Jį lankė mano dukra ir abi anūkės. Galvojau, vargu ar gali kas keistis nuo seno pažįstamoje šioje vaikų ugdymo sistemoje. Apsilankęs kūrybingame, nestokojančiame idėjų originalumo, darbštumo, kolektyve supratau, jog klydau. Ši mažų vaikų įstaiga – tai nuostabus jų pasaulis. Teisi D. Staškūnienė sakydama, kad vaikams čia gera. ir tai supranta visą kolektyvą gerbiantys tėvai.

Vacio Paulausko nuotraukos