Janina OVČINIKOVA
Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė

Ir žaidimais žinias įtvirtiname

Sodiname medelius

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenė 2021 metais įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių perpratimas orientuojantis į patyriminį ugdymą bei kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje“. Mokyklos bendruomenė kartu su projekto partneriais (Vilniaus lopšeliu-darželiu „Justinukas“, Vilniaus Medeinos pradine mokykla ir Justiniškių seniūnija), perteikdama žinias apie gamtos įvairovę bei formuodama darnų ryšį su aplinka, organizuoja įvairias gamtamokslines veiklas.

Įgyvendinant minėtą projektą Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos aplinkoje, bendradarbiaujant mokiniams, mokytojams, socialinei pedagogei, psichologei, mokyklos administracijai bei ugdymo aplinkos skyriaus darbuotojams, buvo įkurtos krūmų bei medžių pažinimo, dirvožemio tyrinėjimo, daržo, komposto, pojūčių tako edukacinės erdvės. Mokiniai patys sodino uogų krūmus, įkūrė pakeliamas lysves, sodino daržoves, žalumynus ir gėles, informacinėmis lentelėmis pažymėjo mokyklos teritorijoje augančius medžius. Vaikai, dalyvaudami patyriminėse edukacijose, susipažino su šešių skirtingų uogų krūmais, pažino jų išskirtines savybes, išmoko atpažinti mokyklos teritorijoje augančių medžių rūšis, plėtojo žinias apie daržininkystę bei kompostavimą, susipažino su dirvožemio sandara ir jo gyventojais. Mokiniams buvo sudarytos galimybės įtvirtinti gautas žinias per pojūčių tako žaidimą. Visi smalsiai ir noriai dalyvavo erdvių įkūrimo procese ir nekantriai laukė natūralaus žalių erdvių pokyčio.

Siekiant formuoti darnų Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenės bei kitų Justiniškių mikrorajono gyventojų ryšį su aplinka, buvo organizuojamos veiklos, skirtos gamtos saugojimui bei aplinkos tausojimui.

Mokyklos iniciatyva buvo suorganizuota bendra Justiniškių bendruomenės narių rudeninė aplinkos tvarkymo talka, kurioje talkino Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ bei Justiniškių seniūnija. Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos mokiniai kartu su Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos ugdytiniais dalyvavo bendrame Mokinių iš antrinių žaliavų pagamintų paveikslų dirbtuvėse–konkurse „Gamtos magija“. Geriausi darbeliai yra eksponuojami Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos internetinėje svetainėje. Minėtų mokyklų mokiniai taip pat dalyvavo bendrame haiku kūrimo projekte „Žaviuosi gamta ir saugau ją“. Šiuo metu yra rengiama mokinių sukurtų eilėraščių knygelė. Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla, bendradarbiaudama su Vilniaus Medeinos pradine mokykla, gruodžio pirmą dieną įgyvendino paskutinę šių metų Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto veiklą – Mokinių teorinę-praktinę konferenciją „Sąmoningai einu aplinkosaugos keliu“, kurios metu skatinamas draugiško aplinkai visuomenės požiūrio formavimas per aktyvų ir efektyvų mokinių bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi. Kai žinios apmąstomos ir pritaikomos, jos tampa poelgiais. Konferencijos dalyvių pranešimų santraukos publikuojamos bendrame leidinyje.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi galėjusi šiais metais dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte „Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių perpratimas orientuojantis į patyriminį ugdymą bei kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje“ bei ketina jame dalyvauti ir 2022 metais.

Autorės archyvo nuotraukos