Dalia MIKLUŠIENĖ, Sigita NORVILIENĖ, Virginija DAGILIENĖ, Lilija DŽEVECKAJA
Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“

… ir vabzdžių pasaulį tyrinėjame…

Edukacija su Severija BUNKUTE

Visi kartu, lyg mažos darbščios skruzdėlytės, dirbome, plušome ir užtikrintai judėjome aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“ įgyvendinimo link. Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai patvirtintų asignavimų. Projekto tikslas – kuriant naujas edukacines lauko erdves, sudaryti sąlygas visiems: tiek lopšelio – darželio, tiek socialinių partnerių vaikams bei bendruomenės nariams, taikant vieną efektyviausių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodų – patirtinį ugdymą(si) – iš arčiau pažinti vabzdžių pasaulį: išsiaiškinti, kaip vabalai vystosi, susipažinti su jų sandara, gyvenimo sąlygomis, pastebėti jų panašumus ir skirtumus, suvokti augalų ir vabzdžių tarpusavio sąsajos svarbą. Projektinių veiklų metu siekta plėtoti bendruomenės narių bei socialinių partnerių ekologinio sąmoningumo nuostatus, formuoti aplinkosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas. Kiekvienam iš mūsų svarbu prisiminti, kad Žemė – ne tik žmonių, bet ir visų gyvų organizmų planeta. Nors daugelis vabzdžių yra visai mažyčiai, tačiau jų reikšmė gamtai – milžiniška, todėl be galo svarbu rūpintis jų išlikimu.

Pirmoji, sėkmingai įgyvendinta projekto idėja – darželio kieme įkurta edukacinė prieskoninių bei vaistinių augalų lysvė. Vos tik įsigijus pakeliamas lysves, kartu su vaikučiais pasiraitėme rankoves ir ėmėmės smagių daržininkystės darbų. Visi kartu sutelkę jėgas lysves užpildėme žemėmis, sodinome prieskoninių ir vaistinių žolelių sodinukus. Vaikams buvo neįkainojama patirtis ir didelis džiaugsmas prisiliesti prie žemės, mokytis taisyklingai pasodinti augalų sodinukus, juos laistyti, kad sėkmingai prigytų ir džiugintų visus savo grožiu bei skleidžiamu aromatu. Sodindami prieskoninius augalus, vaikai įsiminė jų pavadinimus, tyrinėjo, uostė, lygino tarpusavyje, matavo, ragavo, dalinosi savo patirtimi.

Prieskoninių žolelių lysvės ne tik ugdo, praturtina, puošia darželio aplinką, bet ir prie kiekvieno augaliuko yra informacinė lentelė su augalo pavadinimu bei QR kodu. Šį kodą nuskaičius, kartu su tėvelių arba ugdytojų pagalba, galima rasti nemažai naudingos bei įdomios informacijos apie šiuos augalus, jų požymius bei naudingąsias savybes.

Įgyvendinant projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“ darželio teritorijoje, visai šalia žolelių lysvės, įkurdintas visų dėmesį traukiantis „Vabalų viešbutis“. Vaikai smalsiai apžiūrinėjo, tyrinėjo naujai įsikūrusį statinį, diskutavo, kuo šis statinys panašus į tikrąjį, žmonių apgyvendinimui skirtą viešbutį, ieškojo ir tikėjosi pamatyti pirmuosius čia apsigyvenusius „naujakurius“, tarpusavyje diskutavo, kokie vabaliukai gali jame apsigyventi pirmieji.

Ir neatsitiktinai šalia „Vabalų viešbučio“ buvo įrengtos edukacinės-mokomosios lentelės, kuriose puikuojasi dažniausiai sutinkamų vabzdžių atvaizdai ir apie juos surinkti įdomūs faktai. Įgyvendinus šią idėją, lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenės nariai bei apsilankę svečiai gali iš arčiau susipažinti su vabzdžių įvairove, plėsti žinias apie vabzdžius žaismingais, įdomiais, netikėtais faktais.

Tęsiant pažintį su paslaptingu vabzdžių pasauliu, buvo pakviesta VU magistrantė, edukologė Severija Bunkutė, kuri vaikams atskleidė vabalų pasaulio paslaptis, supažindino su vabzdžių įvairove, rūšimis ir pateikė pačius netikėčiausius faktus apie jų gyvenimą. Vaikai su dideliu susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie vabzdžius, žaidė edukacinius žaidimus, minė mįsles bei įtvirtino savo įgytas žinias sportinėje viktorinoje „Linksmasis vabalų labirintas“.

Daug išmokę ir sužinoję apie kasdien mus supančią gyvąją gamtą, kartu su vaikučiais patraukėme į mišką. Čia mažieji gamtos draugai nepraleido progos aplankyti darbščiųjų skruzdėlyčių sukrautų skruzdėlynų. Nusprendę, kad esame ne ką mažiau darbštūs už skruzdėlytes, surengėme miško švarinimo akciją. Miško švarinimo akcijos šūkis: „Mes visi gamtos draugai – ir vaikai, ir vabalai!!!“.

Įsibėgėjus rudeniui lopšelio-darželio „Pilaitukas“ iniciatyva visa bendruomenė darniai prisijungė prie parodos „Žaliasis vabalų pasaulis“. Šiai parodai darbelius iš antrinių žaliavų sukūrė 85 šeimos iš 18 lopšelio-darželio „Pilaitukas“ ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių. Parodos eksponatams gaminti dažniau buvo pasirinkti plastiko gaminiai: buteliai, indeliai, kamšteliai, taip pat nemažas skaičius vabzdžių buvo pagaminta iš metalinių, popieriaus ar kartono antrinių žaliavų.

Taip pat didelio susidomėjimo sulaukė įstaigos inicijuotas respublikinis projektas „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų“. Šeimoms bei pedagogams įsitraukiant į minėtas iniciatyvas vaikai gilino žinias, stiprino kompetencijas net keliose srityse: gamtos pažinimas – sužinojo nemažai naujo apie vabzdžius, aplinkosaugą – apie tvarų daiktų naudojimą veikiant išvien su gamta bei stiprino tarpusavio santykius su šeima. Aktuali tema paskatino aktyviai dalyvauti respublikiniame projekte ugdymo įstaigų pedagogus bei šeimas iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių. Sulaukėme dalyvių paraiškų iš 22 ugdymo įstaigų, iš kurių kiek daugiau nei pusę (net dvylika) sudaro Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dvi – Kauno miesto, dvi – Klaipėdos, dvi – Palangos, po vieną – Radviliškio, Panevėžio, Grigiškių bei Širvintų ugdymo įstaigą. Projekto dalyviai atsiuntė 72 kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų nuotraukas bei pagamintų vabzdžių aprašus. Remiantis surinkta medžiaga parengtas edukacinis-metodinis leidinys „Žaliasis vabalų pasaulis“. Jame gausu skirtingų vabzdžių iš antrinių žaliavų nuotraukų bei informacijos apie jų savybes. Sukurta elektroninė knyga bus prieinama platesnei auditorijai, kuri skatins domėtis gamtos išsaugojimu, vers susimąstyti bei elgtis atsakingai.

Džiaugiamės įgyvendinta dar viena iniciatyva, viktorina „Ką žinai apie vabzdžius?“. Jos tikslasskatinti priešmokyklinio amžiaus vaikus domėtis gyvąja gamta, jos gyventojais, tenkinti prigimtinį vaiko poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį patirtinio mokymosi keliu, mylėti, tausoti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus. Viktorina vyko Microsoft Teams platformoje, kurioje vaikams patrauklia bei žaisminga forma buvo pateikiamos užduotys. Viktorinos metu buvo žadinamas ne tik vaikų noras domėtis gamta, bet ir skatinamas vaikų kūrybiškumas, bendravimo kultūra, ugdoma vaikų ekologinė savimonė bei ekologinis mąstymas. Viktorinoje dalyvavo 8 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos: trys l-d „Pilaitukas“ komandos, dvi l-d „Vieversys“ komandos ir po vieną komandą iš l-d „Saulėtėkis“, l-d „Medynėlis“ ir l-d „Gilužis“ (iš viso – 48 vaikai).

Sukauptomis žiniomis ir įgyvendintomis idėjomis džiaugiamės ne tik patys, bet ir mielai jomis dalinamės su kitais šalies pedagogais. Lopšelio-darželio „Pilaitukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos paruošė edukacinę pamokėlę „Vabalų pasaulio paslaptys“, kuri buvo patalpinta YouTube kanale ir prieinama kitose, pedagogams skirtose internetinėse svetainėse. Edukacinės pamokėlės tikslas – žinių apie vabzdžius, jų įvairovę, reikšmę gamtai apibendrinimas, sisteminimas ir plėtojimas, taikant žaidybinius, praktinius ir STEAM darbo metodus.

Dabar vaikai – tikri vabzdžių žinovai. O vyresniųjų darželio grupių vaikučiai turėjo galimybę projektinių veiklų įgyvendinimo metu įgytas žinias pasitikrinti ir toliau gilinti nuotolinės Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus edukacinės pamokėlės „Gamtos mitų griovėjai: kas nėra vabzdžiai?“ metu. Pasibaigus pamokėlei, vaikai dar ilgai dalinosi savo pastebėjimais, žiniomis su draugais ir tėveliais. Vaikus labai nustebino, kad vabzdžiai, kaip ir žmonės, evoliucijos pradžioje kilo iš to paties protėvio ir, kad vabzdžių turimos antenos yra tik jų nosys. Dar vienas faktas, kuris labai nustebino vaikus, jog boružėlių gali būti įvairiausių spalvų ir jų taškelių skaičius priklauso nuo boružės rūšies, o ne nuo jos nugyventų metų.

Siekdami žaisminga, patrauklia forma supažindinti vaikus su vabzdžiais ir kitais bestuburiais bei žaidimo metu ugdyti loginį mąstymą, matematinius gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas, darželio kieme įkūrėme edukacinį stalo žaidimą „Vabzdžiai ir kiti bestuburiai“. Šis lauko žaidimas prieinamas visiems darželio bendruomenės nariams ir į darželį atvykusiems svečiams bei tapo puikia žinių pasitikrinimo laboratorija, linksmai praleisto laiko kartu erdve ir bendruomenės susibūrimo vieta.

Dar viena lauko erdvėje įgyvendinta idėja, siekiant paįvairinti ir praturtinti lauko erdves edukacinėmis priemonėmis, – įkurtas edukacinis lauko žaidimas „Vabzdžių šaškių turnyras“. Žaidimas paremtas šaškių žaidimo principu, šaškių figūrose pavaizduoti vabzdžiai. Žaidimo metu vaikai ugdosi loginio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilina žinias apie vabzdžius, mokosi spręsti kylančius sunkumus.

Stiprinant vaikų ekologinį sąmoningumą, siekiant įgytų žinių apie augalus ir vabzdžius įtvirtinimo bei tęstinumo, pagamintos ilgalaikės edukacinės dėlionės „Vabzdžiai“ ir „Vaistiniai augalai“. Grupėse žaisdami dėlionių žaidimus, vaikai įtvirtins žinias apie vaistinius augalus ir vabzdžius, prisimins jų naudą žmogui, gamtai, stiprins žmogaus ir gamtos ryšio sampratą.

Žinome, kad išsikelti tikslai pasiekti, kai matome laimingus vaikų veidus ir girdime susižavėjimo kupinus šūksnius tyrinėjant naujai įkurtas edukacines erdves, veikiant su naujomis edukacinėmis priemonėmis, žaidimais, vaikams vis aktyviau įsitraukiant į nekasdieniškas veiklas, drąsiai priimant iššūkius, pažįstant savo aplinką, gamtą ir tuo dalinantis su kitais. Visos vaikų ugdomąją vidaus ir lauko aplinką papildžiusios priemonės suteikė vaikams platesnes galimybes pažinti žaliąjį vabzdžių pasaulį, tyrinėti, džiaugtis mažais atradimais, nustebti, abejoti, ieškoti ir surasti rūpimus atsakymus. Projektą vainikavo vaikų sukurtas šūkis: „ Šis pasaulis nuostabus, kurkime gamtoj namus!“.

Autorių archyvo nuotraukos