Augustas UKTVERIS

Ir Traupyje garstyčios tiriamos!

Traupio botanikos darže (Dainiaus Ručinsko nuotrauka)

Neseniai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (LMNŠC) surengtame 20-ame konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“, skirtame tiek aštuntokams, tiek ir jaunesniems moksleiviams, gražiai pasirodė Indrė Musteikytė ir Miglė Mincytė, Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos aštuntokės. Jos pristatė darbą „Augalų, išaugintų netręšiant ir tręšiant natūraliomis ir cheminėmis trąšomis, skirtumai“. Po konkursinės dalies pakalbintos moksleivės pasakojo, jog siekė nustatyti kaip trąšos paveiks garstyčių augimą.

„Kadangi gyvename Traupio miestelyje, aplinkui – daug ūkininkų, kurie augina garstyčias, tad tai aktualu ir ūkininkams. Įsitikinome, jog garstyčios, kaipo trąša, padeda augti kitiems augalams…“ – kalbėjo Indrė ir Miglė. Kartu jos atkreipė dėmesį į stende dėstomas išvadas. Jose konstatuojama: sparčiausiai užaugo kontroliniame inde esantys augalai, o lėčiausiai – tręšiami azoto trąšomis; lapų plotis didžiausias tręšiant kavos tirščiais, o mažiausias – tręšiant azoto trąšomis; žalių augalų masė didžiausia tręšiant fosforo trąšomis, o mažiausia – tręšiant azoto trąšomis; namų sąlygomis gauti rezultatai rodo, jog kompostinė žemė buvo prisotinta augalui reikiamų maisto medžiagų ir jų pakako šiam greitai augančiam augalui augti.

Indrė Musteikytė ir Miglė Mincytė džiaugėsi savo fizikos mokytoja Vlada Dovydėniene, bei biologiją dėstančiu Sigučiu Obelevičiumi, kuris yra ir Anykščių r. savivaldybės vicemeras. Jam gal ir norėjosi palydėti moksleives iš Traupio, kuriame įsikūręs, į konkursą Vilniuje, tačiau rajono vadovo (nors, kaipo pedagogas, taipogi nemeta šio užsiėmimo) užimtumas…

Moksleivės pasidžiaugė, jog Traupyje klesti Sigučio Obelevičiaus įsteigtas botanikos sodas bei daržas. Jame ne vien vietos, o ir iš svetur atvykę moksleiviai gali pagilinti savo biologijos (ir ne tik) žinias.

„Sigutis Obelevičius, kaipo mūsų biologijos mokytojas, tikrai savitas, daug ką tiesiog praktiškai gali patarti, pamokyti – atneša įvairiausių pavyzdžių (ir grybų, ir kerpių, ir vabalų, ir…) iš gamtos, iš savojo botanikos sodo ar daržo. Kai būna šiltesnis oras, Sigutis Obelevičius visada siekia vaikams pamoką surengti gamtoje, botanikos sode, darže. Džiaugiamės, jog mūsų biologijos mokytojas yra toks entuziastas, itin mėgstantis augalus, tad ir galintis tiesiog valandomis apie juos kalbėti. Taip jis pasakoja ir kitiems, taipogi ir užsieniečiams, kurie užsuka į Traupio botanikos sodą. Didžiuojamės, kad Traupyje yra toks puoselėjamas gamtos kampelis. Dėl to Traupis mums dar mielesnis miestelis“ – kalbėjo aštuntokės Indrė ir Miglė.

Tądien pakalbinau ir aštuntokių fizikos mokytoją metodininkę Vladą Dovydėnienę, turinčią per 30 metų darbo stažą.

„Dirbu Traupio pagrindinėje mokykloje kaip ir antraeilėse pareigose. Esu Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos fizikos bei etikos mokytoja. O Traupyje dirbu gal jau penktuosius metus“, – apie save sakė pašnekovė, kurios pasiteirauju gana banaliai: „Kaip fizikei pavyko prikalbinti mokines dalyvauti eksperimente, susietame su garstyčių, kaipo žaliosios trąšos, auginimu“.

Mokytoja priminė, jog 5-6 klasėse dėstė dalyką „Gamta ir žmogus“, o šis dalykas apima ir fizikos, ir chemijos ar biologijos mokslų dėstymą. Tad vaikai eksperimentavo jau nuo penktosios klasės.

„Džiaugiuosi gabiomis ir imliomis mergaitėmis Indre ir Migle. Tad jau joms mokantis šeštoje klasėje dalyvavome kasmetiniame tradiciniame konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“, rengiamame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Gamtamoksliniuose dalykuose viskas dažnai yra susiejama. Tiesa, šių metų konkurse mergaitės labiau buvo linkusios pasirinkti temą iš biologijos. Nors ir čia viskas yra ganėtinai integruota. Tad sakyti, jog čia yra vien biologija, nereikėtų. Dar kartą noriu pasidžiaugti, jog mergaitės labai norėjo dalyvauti konkurse Vilniuje, tad ir atvykome“, – pasakojo mokytoja Vlada Dovydėnienė, primindama, jog Sigutis Obelevičius gražiai patalkina visiems gamtos mokslų link einantiems vaikams, taipogi ir Indrei bei Miglei.

Buvo prisimintos ir Traupio pagrindinėje mokykloje dirbančios pradinių klasių mokytojos, kurios dažnai savo ugdytinius moko tiesiog gamtoje, Traupio botanikos sode. Pagiriamojo žodžio susilaukė pradinukus mokanti Sigučio Obelevičiaus žmona Alytė Obelevičienė, ir Daiva Dailydėnienė, ir Gražina Baravykienė…

Darže pradinukai augina įvairias daržoves, kuriomis rudeniui atėjus gali pasigirti. Žinoma, vaikus reikia pagirti už žinias, kurios sukaupiamos auginant įvairias daržoves, vaisius. Visa tai vaikai gali pagretinti prie iš namų atsineštųjų daržovių, kuriuos augino kartu su tėveliais.

Mokytojos Vlados Dovydėnienės teiravausi: kiek laiko reikia skirti norint kasmet vaikus palydėti į panašų respublikinį konkursą? Juk neužtenka kelių valandų, kelių dienų, kelių savaičių, gal net ir keleto mėnesių?..

Pašnekovė sakė, jog ir pati savotiškai dalyvaujanti „idėjų mugėje“, kurioje gimsta įvairiausi sumanymai. Juos įgyvendinanti ir dirbant Troškūnuose, ir Traupyje.

„Kartais idėją vis pasinešioji ir ne vienerius metus, kartais apie tą idėją pasikalbu ir su mokslininkais, kad tik vaikams būtų įdomiau. Kita vertus, gerai, kai veikla, darbai yra tęstiniai, kelerių metų. Tada – dar įdomiau, savičiau. Mokiniui. Dabar idėjos, kurią atskleisiu vadinamojoje „idėjų mugėje“ nenorėčiau nusakyti, nes tam juk ir yra renginys, kuris vadinamas „Idėjų muge“, – kalbėjo mokytoja Vlada Dovydėnienė, kurios paprašiau kiek pristatyti poeto bei dramaturgo Kazio Inčiūros vardu pavadintą gimnaziją Troškūnuose.

Pašnekovė sakė, jog ši gimnazija garsėja sportininkais ne vien Lietuvoje. Kazio Inčiūros vardas įpareigoja, jog gimnazijoje būtų gerbiama literatūra, būtų rengiami vaidinimai garsioje teatro studijoje „Mes“. Džiaugiamasi Troškūnuose ir jaunaisiais miško bičiuliais, kuriems vadovauja Rasytė Gaidienė.

Augusto Uktverio nuotraukos