Jolita GARBULIENĖ
Sirvėtos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė informacijai

… ir saugiai gamtoje jaustis!

Apie gamtos, saugomų teritorijų ir savęs pažinimą per neformalųjį švietimą...

Poilsis prie laužo

Sirvėtos regioninio parko direkcija projekte „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paslaugų plėtra“ dalyvauja nuo 2016 metų. Visus ketverius metus direkcija vykdė po dvi programas. Populiariausios buvo „Darnoje su gamta“ ir „Saugi elgsena gamtoje“. Dalyvavimas projekte Sirvėtos RP direkcijos specialistams suteikė galimybę tobulėti gamtos pažinimo ir žinių perteikimo srityse, o mokiniams – atrasti žmogaus ir gamtos darnos principus bei tuo pačiu ugdyti pažinimo, patyrimo, bendradarbiavimo ir atsakomybės gebėjimus.

Įgyvendinant minėtas programas, dažniausiai užsiėmimai vyko gamtoje ir Sirvėtos RP gamtos mokykloje. Netrūko ir išvykų į kaimynines saugomas teritorijas. Daugumos išvykų metu mokiniai buvo skatinami susipažinti ne tik su saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldo lankytinomis vietomis, bet ir pažinti konkrečios saugomos teritorijos išskirtinę vertę. Vyresniems teko susipažinti ir su visa saugomų teritorijų sistema – asmeniškai atveri vartus į Lietuvos saugomas teritorijas ir per tai pažinti gamtą.

Turiningoje kelionėje po Sirvėtos regioninio parko lankytinus objektus lankėsi bene kiekvienas programų dalyvis. Per kelis metus programų dalyviai vyko iki Švenčionių rajone esančio Kačėniškės piliakalnio, Adamavo ąžuolo, Lino verdenės šaltinio, Bėlio ežero ir t.t. O daugiausiai praktinių užduočių atliko lankydamiesi Šventos dvarvietėje ir Šventos miške. Esant prastesniam orui, laiką leido modernioje gamtos mokykloje Šventos kaime. Jaukioje aplinkoje atliko daug kūrybinių ir tiriamojo pobūdžio užduočių, žaidė įvairius žaidimus, klausėsi pasakojimų apie gamtą. Pasirinkę programą „Saugi elgsena gamtoje“, mokiniai mokėsi būti saugūs gamtoje. Jie patys bandė teisingai kurti laužą, būti tikraisiais žygeiviais ir, išklausę patarimų, krovė kuprines, stebėjo saugius ir nesaugius pavyzdžius būnant prie vandens telkinių ir pan. Ieškoti darnos su gamta ir būti saugiems joje pradinių klasių mokiniai į Sirvėtos RP gamtos mokyklą vyko po pamokų. Pasirinkti NVŠ programas, susijusias su gamta, mokiniams, žinoma, padėjo tėvai. Džiugu, kad puikus mokinių lankomumas, jų aktyvumas ir susidomėjimas kasmet tik stiprėjo. Svarbiausia, kad galimybe pažinti gamtą (ir tuo pačiu save) mokiniai naudojosi nemokamai. Mokinių pavėžėjimas į Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklą, priemonės, žaliosios pamokos, baigiamosios išvykos, susitikimai su žinomais žmonėmis ir kitokios veiklos mokinių tėvams nieko nekainavo (mokiniai turi galimybę pasirinkti vieną nemokamą NVŠ programą). Tad norisi tikėti, kad įgytos žinios, bendravimo įgūdžiai, praktinė patirtis mokiniams, lankiusiems NVŠ užsiėmimus, kuriuos organizavo Sirvėtos regioninio parko direkcijos specialistai, bus naudinga ir ateityje.

Autorės archyvo nuotraukos