Ingrida LINKIENĖ
Varnių regioninio parko Gamtos mokyklos administratorė

… ir atpažinti žvaigždes!

Varnių regioninio parko Gamtos mokykla: mokykitės iš gamtos, mokykitės gamtoje!

Ant bebro namo...

Varnių regioninio parko Gamtos mokykla veikia dar tik antrus metus. Joje sudaroma galimybė būti gamtoje, stebėti gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius, pažinti vertybes, aktyviai dalyvaujant pažinimo, mokymosi procese. Mokymasis netradicinėje aplinkoje gali padėti atrasti patrauklią veiklą, įgyti kiekvienam būtinų asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų.

Šiais metais Varnių regioninio parko direkcija pasinaudojo teikiama LR Švietimo ministerijos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos galimybe organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ) Gamtos mokykloje. Parko direkcijos vyriausieji specialistai Mindaugas Janušonis ir Andrius Bajorūnas parengė programas „Jaunasis reindžeris“ ir „Gamtos tyrėjas“. Programos buvo akredituotos, jas panoro išklausyti daugiau nei 80 Telšių rajono moksleivių. Šiame etape programos vykdomos penkis mėnesius – kovą, balandį, gegužę, birželį ir rugsėjį.

Programų tikslas – supažindinti vaikus su Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų sistema, Varnių regioninio parko verte ir jo steigimo tikslais, suteikti vaikams galimybę daugiau laiko praleisti gamtoje, ugdyti pagarbą gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėti tradicijas ir pilietiškumą, tobulinti mokinių gamtamokslines kompetencijas natūralioje gamtinėje aplinkoje, gilinti mokinių gamtamokslinį raštingumą.

Programos „Jaunasis reindžeris“ metu numatyti teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, kurių metu nagrinėjami ekologiniai žmogaus ir gamtos ryšiai, supažindinama su išgyvenimo gamtoje samprata, galimybėmis ir praktiškai to mokomasi. Programos dalyviai supažindinami su elgesio gamtoje ir visuomenėje taisyklėmis, mokomasi atpažinti daromą žalą gamtai ir pilietiškai reaguoti.

Programos „Gamtos tyrėjas“ mokymo programoje numatoma integruoti gamtos mokslus tarpusavyje, nagrinėjant juos kompleksiškai. Skatinant šiuolaikinį gamtamokslinį ugdymą, integruojamos gamtamokslinės žinios ir gebėjimai, kūryba ir kūrybinės idėjos bei jų praktinis realizavimas.  Gamtinė aplinka yra vientisa sistema, todėl programoje numatomos veiklos yra jungiamos į vientisą sistemą, sudaromos sąlygos biologijos ir geografijos integracijai su kitais mokslais.

Užsiėmimai vykdomi Varnių regioninio parko Gamtos mokykloje ir gamtoje. Vienu metu dalyvauja vidutiniškai 20  7-11 klasių moksleivių.

Pirmųjų užsiėmimų metu moksleiviai susipažino su parku, jo vertybėmis Varnių regioninio parko ekspozicijoje „Septyni keliai iš Varnių“. Teorinės žinios buvo aptariamos Gamtos mokykloje, o gamtoje mokėsi atpažinti gyvūnų pėdsakus, atskirti maistinius ir vaistinius augalus, orientuotis kompaso pagalba, prisileisti sulos, persikelti per upę virve, atpažinti geometrines figūras gamtoje, Žemaitijos tradicinės architektūros, pirmosios pagalbos suteikimo ir išlikimo gamtoje pagrindų, pajusti gamtos reiškinius, atpažinti žvaigždes ir kitus dangaus objektus.

Varnių regioninio parko Gamtos mokykla ypač laukia moksleivių kartu su mokytojais, šeimų su vaikais. Čia pagal užsakymus rengiami seminarai, organizuojamos šventės, įvairūs renginiai. Kviečiami atvykti ir gamtos tyrinėtojai, studentai, žygeiviai ir visi, kurie nori pažinti gamtą. Gamtos mokykloje galima užsisakyti įvairių edukacinių programų, kurių dauguma skirtos gamtos, parko vertybių pažinimui, tradicijų ir papročių išsaugojimui.

Edukacinių programų sąrašą galima rasti Varnių regioninio parko internetinėje svetainėje www.varniurp.am.lt

Ekologai ir gidai dirba labai kūrybiškai su įvairaus amžiaus lankytojais. Pageidaujamas ekskursijas, edukacines programas, gidą bei nakvynę Gamtos mokykloje būtina užsisakyti iš anksto tel. 844-447 415. Gamtą pažinti galima ir savarankiškai su Varnių regioninio parko vadovu, kurį galima gauti Gamtos mokykloje arba atsisiųsti internetu (www.vstt.lt).

Tad pirmyn į gamtą, ten, kur Jūsų laukia! Mokykitės iš gamtos, mokykitės gamtoje!

 

Autorės archyvo nuotraukos