Vacys PAULAUSKAS
Papildomo ugdymo pedagogas ekspertas

… ir apie upėtakio spalvingąjį aprėdą…

Žuvininkystės tarnybos direktorė Indrė Šidlauskienė, jos pavaduotojas Aidas Adomaitis, žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė bendravo su mažaisiais...

Nebūdami abejingi ekologiniam ugdymui žuvivaisos specialistai ir jų vadovai stengiasi praplėsti vaikų ir jaunimo žinias apie dirbtinį žuvų veisimą ir jų auginimą. To siekiama visuose Žuvininkystės tarnybos (ŽT) prie Žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus poskyriuose. Tarp jų šiame darbe nemažas krūvis tenka Jono Pašukonio vadovaujamam Trakų Vokės poskyriui.

Sudominti ir ugdyti

Ruošiant ir vykdant Trakų Vokės poskyrio rekonstrukcijos projektą jau buvo suprasta, jog netoli Vilniaus esančiai, istorinę reikšmę turinčiai žuvų veisyklai („Žaliasis pasaulis“ 2013 m. Nr. 13, 2014 m. Nr. 9), teks išskirtinis visuomenės ir ypač vaikų bei jaunimo dėmesys. Čia atliekamus žuvivaisos darbus verta pamatyti gamtos mokslo aukštumų siekiančiam studentui, smalsiam moksleiviui ir norinčiam arčiau su gamta bendrauti darželinukui. Pastaruoju metu skundžiamasi, kad vaikai tolsta nuo gamtos. Per visus galus brukami išmanieji telefonai, kompiuteriniai žaidimai, menkavertės televizijos šou programos ir kitokios „prašmatnybės“ traukia vaikus labiau nei noras ilgiau pabūti gamtoje ir ją geriau pažinti. Todėl labai svarbu nuo mažumės vaikus supažindinti su juos supančiu pasauliu ir skatinti domėtis gamtos įvairove. Suprasdama šio švietėjiško darbo svarbą Žemės ūkio ministerija pritaria ir remia Žuvininkystės tarnybos iniciatyvą sudominti moksleivius žuvų veisimu, auginimu ir jų išleidimu į vandens telkinius. Nors Trakų Vokės poskyris kol kas neturi visokeriopų galimybių aptarnauti norinčias atvykti edukacines ekskursijas, bet daro viską, kas įmanoma, ir šiemet jau priėmė kelias žuvininkyste besidominčių moksleivių grupes.

Priėmė darželinukus

Visada malonu, kai nestūgauja vėjas ir šviečianti saulutė negaili pavasarinės šilumos. Kaip tik tokio vaikams tinkamo oro balandžio 15 d. norėjo ŽT vadovai ir Trakų Vokės poskyrio specialistai. Mat buvo sutarta tik esant palankioms oro sąlygoms priimti dvi priešmokyklinukų grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“.

Penktadienio rytas išaušo lyg užsakytas. Trakų Vokės poskyrio vedėjas Jonas Pašukonis bei vyriausiasis specialistas Henrikas Sakalauskas pradėjo ruoštis priimti vaikus. Saulutės atokaitoje vaikams sustatę suolus ir paruošę vaizdinę medžiagą, laukdami ekskursantų vis žvilgčiojo į dangų. Neduok „sviete“, staigi orų permaina sugadintų visą vaikams numatytą šventę. Tačiau viskas vyko lyg iš rašto, ir auklėtojų vedinos dvi smalsių ikimokyklinukų grupės susėdo klausytis įdomaus J. Pašukonio pasakojimo apie istorinę žuvų veisyklą, joje veisiamas ir tvenkiniuose auginamas žuvis.

Vaikams patiko

Paklausus vaikų, kokiam tikslui dirbtinai veisiamos žuvys, atsakymai pasigirdo įvairūs. Išsakytas ir toks: „Žuvys veisiamos, kad, išleidus jas į ežerus ir upės, jos neišnyktų“. J. Pašukonis paaiškino, jog į Trakų Vokę atiteka šaltas vanduo ir todėl čia veisiamos srauniose Lietuvos upėse ir upeliuose gyvenančios žuvys. Paminėjus Merkį, Ūlą, Žeimeną, vaikai pasakojo vasarą patirtus įspūdžius kelionių su tėvais metu. Savo pamokėlę apie veisiamas žuvų rūšis poskyrio vedėjas pradėjo nuo lašišų. Vaikams padarė įspūdį iš Baltijos į Lietuvos upių aukštupius atplaukiančių neršti žuvų dydis, patiko margojo upėtakio spalvingas apdaras ir kiršlio gražus nugaros pelekas. Visos žuvys buvo parodytos plakate ir vaizdžiai papasakota apie lašišinių žuvų nerštą, ikrų vystymąsi, akcentuota trynio maišelio reikšmė.

Vaizdumui panaudoti ne vien plakatai. Permatomuose induose vaikai pamatė ikrus, iš jų išsiritusias ir jau paaugusias žuveles. Poskyrio vadovui įdomiai užimti vaikus padėjo žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė, Žuvininkystės tarnybos direktorė Indrė Šidlauskienė, jos pavaduotojas Aidas Adomaitis ir kiti talkininkai.

Nepaisant griežtų į žuvų auginimo cechą patekimo sąlygų, vaikus įleido ir jiems parodė baseinuose plaukiojančius dviejų mėnesių marguosius upėtakiukus.

Apžiūrėdami žuvų auginimo tvenkinius vaikai gavo indelius su granuliuotu pašaru ir patys maitino 2 metų lašišaites ir keturių metų kiršlius.

Pamaloninti dovanomis

Atsisveikindami vaikai padainavo apie savo „Pasaką“ ir gavo dovanų. Jiems patiko Žuvininkystės tarnybos spalvingi balionai, juos džiugino čiulpinukai, nes ant jų pakuočių buvo spalvoti piešinukai su žuvimis ir jų pavadinimais. Tai gera priemonė lavinti skaitymo įgūdžius ir geriau pažinti žuvis. Kita dovana – „Spalvinimo knygutė“. Ji parengta anksčiau ir jau dalinta mažiesiems žiūrovams paleidžiant lašišų jauniklius į Vilnios upę („Žaliasis pasaulis“ 2015 m. Nr.23). Joje pramokęs skaityti vaikas randa trumpą informaciją apie ŽT padaliniuose veisiamas žuvis ir vėžius bei gali juos nuspalvinti. Naujoji „Spalvinimo knygutė“ patobulinta. Ant jos viršelio yra nuspalvinti siūlomų žuvų ir vėžio spalvoti piešiniai. Tai labai svarbus informacinis šaltinis, padedantis geriau pažinti ir tikroviškiau spalvinti pasirinktą žuvį ar vėžį. Koks puikus sumanymas dovanoti tokią knygutę vaikui, įsitikinau kartu su viena vaikų grupe grįždamas į Vilnių. Greta manęs sėdėjęs Dominykas Merkys visą kelią džiaugėsi ne tiek gautu čiulpinuku, kiek nupieštomis ant pakuotės žuvimis. Jis su didžiausiu įdomumu vartė knygutės piešinius, ieškojo ant viršelio tinkamos žuvies, šypsojosi ją radęs ir rodė man. Kol pasiekėm Vilnių, spėjo papasakoti, jog jo tėtis meškeriotojas ir jų šeima prie savo namų turi tvenkinį, vardijo jame auginamas žuvis. Dominykas taip pat mėgsta meškerioti, yra pats ištraukęs karpių. Į žvejybą jis eina visada ne vienas, bet lydimas mamos arba tėčio.

Klausiausi rudenį pradėsiančio mokyklą lankyti vaiko pasakojimo ir pagalvojau: ko gero, jam patiktų žvejų, o gal akvariumininkų būrelis, bet Vilniuje seniai tokių nebėra…

Gerai, kad bent iš dalies šią ekologinio švietimo spragą stengiasi užpildyti Žuvininkystės tarnyba ir jos specialistai.

Vacio Paulausko nuotraukos