Augustas UKTVERIS

Įkūnijant istoriją ir gamtą…

Naujosios ekspozicijos atidarymas Dieveniškių istorinio regioninio parko Lankytojų centre

Naujosios ekspozicijos atidarymo Dieveniškių istorinio regioninio parko Lankytojų centre metu

Prasidedant vasarai Dieveniškių istoriniame regioniniame parke būta įsimintinos dienos. Buvo atidaryta naujoji ekspozicija gražiai išdabintame naujame lankytojų centre (Poškonyse).

Irutė Eidukienė, minėtojo parko direkcijos vyriausioji specialistė kultūrologė, sveikino visus, atvykusius į Poškonis, kur įsikūręs šio regioninio parko Lankytojų centras (kartu – ir regioninio parko direkcija), į jame esančios naujosios ekspozicijos atidarymą, pristatymą visuomenei. Buvo priminta, jog nuo 2012 metų Lankytojų centre būta tikro darbymečio. Daug ką reikėjo atnaujinti, iš naujo sukurti. Visa tai atlikta įgyvendinant ES projektą bei pasitelkiant Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Dėkota projektuotojams, dizaineriams, statybininkams ir kitiems gražių siekių įgyvendintojams.

Robertas Jomantas, Dieveniškių istorinio regioninio parko direktorius, sakė, jog šios dienos laukęs nekantriai.

„Ilgai buvo rinkta ir sisteminama įvairi medžiaga, eksponatai. Džiaugiuosi, jog dabar Lankytojų centre bus galima išsamiai susipažinti su Dieveniškių kraštu“, – sakė direktorius.

Jis nuoširdžiai dėkojo už bendrą darbą projekto koordinatorei Linai Laurinaitytei (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), įteikdamas jai simbolinį Lankytojų centro raktą. Panašiai buvo pagerbta ir VSTT projektų koordinatorė Jūratė Barsulytė, kartu išreiškiant padėką visam minėtosios tarnybos Projektų rengimo skyriui.

Dėkota ir Audronei Vainauskaitei, subūrusiai didelį būrį architektų, suprojektavusių patogų pastatą. O UAB „Ekstra statyba“ visus projektuotojų sumanymus kokybiškai įgyvendino. UAB „Baldų sistemos“ triūsė patalpose visą žiemą, kol buvo įrengtas vidus.

Raimundas Krivas, UAB „Baldų sistemos“ direktoriaus pavaduotojas, stovint jau pastato viduje prie stendo, kurio artimiausias segmentas tarsi kvietė visus į Gaujos kraštovaizdžio draustinį, pasakojo:

„Įrengiant ekspoziciją dirbo projektuotojai iš įmonės „Menas ir jėga“, dizainą kūrė „JOT studija“, o mes visus norus toliau išpildėme. Sunku būtų nusakyti, jog kažkas labiausiai patinka šioje ekspozicijoje, nes viskas juk sukurta, prie visų eksponatų ilgai dirbta. Kita vertus, viskas juk susieta, tarsi virve…“

Simbolinis šeimininko raktas buvo įteiktas ir Beatai Petkevič, Šalčininkų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, tad ir rajono meras čia taipogi galėtų būti šeimininkas.

„Noriu pasveikinti parko direkcijos vadovą, nes pasiektas tikrai puikus rezultatas. Neseniai pasakojau savivaldybės mokyklų vaikams apie rajono žymias vietas. Pasiteiravus, kas labiausiai patiko, išgirdau, jog daugiausiai dėmesio pelno pati gamta. Žinoma, visada pabrėžiama, jog rajone yra toks regioninis parkas“, – sakė Beata Petkevič, perduodama ir padėką už veiklą nuo savivaldybės mero, kartu įteikdama Lankytojų centrui istorinį paveikslą.

Poškonių seniūnas Rimantas Stočkus sodietiškai dėstė:

„Džiaugiamės mes, vietiniai, mokykla Poškonyse, Pasienio užkardos buveine, dabar – ir Lankytojų centru. Gražu jame vien todėl, jog čia ir dirba kūrybiškai nusiteikė parko direkcijos specialistai.“

VĮ „Šalčininkų miškų urėdijos“ urėdas Ramūnas Lukoševičius, įteikdamas mažą eglutę, galinčią papuošti žaliąją teritoriją, sakė:

„Šalčininkų krašto miškininkai ypatingai vertina regioniniame parke atliekamus darbus. Atsinaujinęs Lankytojų centras parodo prasmingą ir tolygią šio parko direkcijos specialistų veiklą.“

Šventėje taipogi dalyvavo Dieveniškių pasienio užkardos vadas Sigitas Valainis bei Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Jie taipogi pasidžiaugė Poškonis papuošusiu statiniu, jame esančia ekspozicija.

„Džiaugiuosi, jog turime tokius puikius kaimynus – Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijos specialistus“, – kalbėjo Žydrūnas Vaikasas, Vilniaus rinktinės vado vardu taipogi linkėdamas kūrybinės energijos, naujų idėjų atkaklumo žemaičiui Robertui Jomantui.

Beje, ilgai dirbęs Dieveniškių regione VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės vadas taipogi atvyko pasveikinti. Tai liudytų šios saugomos teritorijos specialistų išskirtinumą.

Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio atstovės sveikino Robertą Jomantą nuėjus „kryžiaus kelius“ ir iš valstybės saugomo pastato padarius valstybės naudojamą pastatą.

Ekspozicijos projektuotojos taipogi labinosi su visais susibūrėliais. Jos sakė, jog jungiamuoju ekspozicijos elementu pasirinko virvę, kuri viskam pasitarnavusi, net ir pasisupimui… Tad ir dovanojo virvių rinkinius, kurios skirtos, be abejo, ateities problemoms, kaipo mazgams, rišti…

Susirinkusiuosius šeimininkiškai sveikino Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ilona Šedienė, įteikusi simbolinę pasagą, bei parapijos klebonas Dominykas Valančiauskas.

Klebonas, kaipo Dievo tarnas, laimino visus Viešpaties vardu, kartu pasidžiaugdamas nesenu garbingojo pasieniečio Gintaro Žagūnio paminėjimu. Klebonas didžiavosi, jog galėjo panašiu metu ir pašventinti atsinaujinusį Lankytojų centrą.

„Regioninį parką tapatinu su karališkuoju. Juk jis įkūnija šio krašto istoriją ir gamtą, jos didybę. Primenant visiems, jog čia nuo seno buvo 30 lietuviškų kaimų. Džiaugiuosi, jog kalba, kurią puoselėjo kalbininkas ir kunigas Kazimieras Jaunius, taip gražiai tebežydi Dieveniškių krašte, kurį kai kas tapatina su „Stalino pypke“. Ne toji pypkė kalta, o tai, jog didingi buvo anksčiau šio krašto lietuviai…“, – kalbėjo klebonas Dominykas Valančiauskas.

Valstybinės miškų tarnybos Alytaus teritoriniam poskyriui atstovavęs vedėjas Gintaras Sventickas sakė, jog miškininkai džiaugiasi, kai yra toks gražus Dieveniškių kraštas – malonu kaskart čia atvažiuoti, pasidžiaugti ne vien gamta, o ir žmonėmis.

„Tas kraštas nebūtų toks mielas ir gražus, jei čia nedirbtų tokie puikūs specialistai, kurie yra šio regioninio parko direkcijoje. Tai jie visada atvykėliui viską taip nuo dūšios aprodo, jog priimi tas grožybes kaipo savas“, – sakė Gintaras Sventickas.

Poškonių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Žybortienė prisiminė senolių sakymą: vyrą, draugus galima pasirinkti, o kaimynas bus toks, koks jau yra.

„Mūsų mokyklos bendruomenė džiaugiasi geruoju kaimynu – regioninio parko direkcija, su kuria nuoširdžiai bendradarbiaujame“, – sakė pedagogė.

… Kaimiškos duonos solidų kepalą Robertui Jomantui įteikusi vietinė sodietė Elena Targavičienė sakė, jog duona visada visus maitino, tad tesuteikianti ji stiprybės gamtos ir istorijos puoselėtojams, įsikūrusiems Poškonyse.

… Poškonių vaikų darželio mažieji auklėtiniai netruko atverti atsinaujinusio Lankytojų centro duris. Čia visko tiek daug, jog keliais žodžiais tik gadintumei vaizdą. Ji reikia pamatyti kiekvienam Lietuvos žmogui. Tam juk ir skirta naujoji Lankytojų centro ekspozicija.

…Tądien savi ir sveteliai džiaugėsi ne vien ja, o ir šventiniu koncertu, kurį surengė dainininkas ir aktorius Gediminas Storpirštis. Žinoma, prieš tai visi praalkusieji buvo pavaišinti šventine koše ir arbata.

Augusto Uktverio nuotraukos