Lina MISIULYTĖ
Pagramančio regioninio parko kultūrologė

Gyvenimą Tėvynei paaukojus…

Pagramančio regioniniame parke atidengtas žuvusiems partizanams paminklinis akmuo

Partizano Mėčislovo Irtmono kapas

Gyvenimą Tėvynei paaukojus…

Pagramančio regioniniame parke atidengtas žuvusiems partizanams paminklinis akmuo

Lina MISIULYTĖ

Pagramančio regioninio parko kultūrologė

Pagramančio regioniniame parke, Didkiemio seniūnijoje atidengtas paminklinis akmuo, skirtas žuvusiems partizanams Mečislovui Irtmonui („Žiogui“) ir Petrui Kavaliauskui.

1947-1951 m. Pagramančio miške žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės 3-čios kuopos 2-ojo Jūros būrio partizanai Antanas Stonys, Jonas Turulis, Mėčislovas Irtmonas ir Petras Kavaliauskas. Dviejų partizanų Antano Stonio („Delfinas“) ir Jono Tarulio („Malūnas“) atminimas buvo įamžintas 2005 metais, o kitų – nebuvo. Taigi 2014 m. partizanų žeminės atidengimo metu išsakytos mintys, kad reikia pastatyti paminklinį akmenį ir kitiems neįamžintiems partizanams virto realybe: brandinta mintis – įgyvendinta.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčioje (Šilalės r.), kur Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas aukojo šv. Mišias už žuvusius partizanus.

Vėliau vyko iškilminga ceremonija prie partizanams skirto paminklo, esančio Tauragės ir Šilalės rajonų sankirtoje. Paminklinį akmenį pašventino 2016 m. „Auksinės gilės“ (už išskirtinį dėmesį Šilalės krašto bažnyčių istorijai ir sakraliniam paveldui, pilietines iniciatyvas bei pelnytą gyventojų pagarbą) nominantas, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dr. Algis Genutis.

Tylos minute pagerbus žuvusius laisvės kovotojus, iškilmingas kalbas sakė Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) narė Loreta Kalnikaitė, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė ir kt. Visi kalbėjusieji dėkojo ilgametei 2-ojo Jūros būrio ryšininkei Sofijai Survilienei, kurios dėka ir pastatytas šis paminklas. Sofijai 2016 m. taip pat įteikta „Auksinė gilė“ už vertingą kraštotyrinę medžiagą apie partizanus išsaugojimą, savo gyvenimą pašventusiai partizaninių kovų dalyvių atminties įamžinimui. Šie apdovanojimai skiriami iškiliems Šilalės krašto žmonėms.

Prie paminklinio akmens buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Kovojusių už Lietuvos laisvę atminimui paleistos salvės. Skambėjo lietuvių liaudies ir partizanų dainos.

Renginio pabaigoje  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus  pirmininkė Teresė Rupšytė-Ūksienė ir pirmininkės pavaduotojas Antanas Rašinskas dėkojo visiems prisidėjusiems prie paminklo pastatymo darbų, renginio organizavimo, dalyvavusiems šventėje svečiams ir pakvietė pasivaišinti Didkiemio kaimo bendruomenės moterų išvirta gardžia koše bei žolelių arbata.

Autorės nuotraukos