Augustas UKTVERIS

Gražūs darbai išduoda

Vilniuje surengtoje konferencijoje „Žalioji mokyklos aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“ pabuvojus

Darželyje „Žilvinėlis: šiaudai, kaugė – geriausia atrakcija mažiesiems

2021-11-30 buvusio Pedagoginio instituto (pavadinimai madingai ar nemadingai keičiasi…) rūmuose įsikūrusios Vilniaus kolegijos aktų salėje buvo gražiai pagerbti tie, kuriems jaunosios kartos auklėjime ar ugdyme svarbu vadinamosios žaliosios edukacinės erdvės. Vyko konferencija „Žalioji mokyklos aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“ (organizatoriai: Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas ir Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris). Joje aptartas 2021 metų Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas (vykdytas pagal sostinės savivaldybės Ekologinio švietimo programą). Projekto vadovė – Vilniaus kolegijos doc. dr. Gražina Palaitytė.

Konkursas prasidėjo birželio 1-ąją (nuostatų parengimas). Rugpjūčio 1-ąją – 1 etapas, rugsėjo 1-ąją – 2 etapas (vizitai, pasidairymai po 14 antrojo etapo dalyvių, t . y. švietimo įstaigų edukacines erdves). Tad, pasidairius po sostinės mokymo bei ugdymo įstaigas, vertinimo komisija lapkričio 30-ai galėjo pateikti susumuotus rezultatus, kad surengtoje iškilmingoje konferencijoje būtų galima pagerbti geriausius, išmoningiausius. Pasak komisijos, tai tie, kurie aktyviai sostinėje esančių švietimo įstaigų aplinką naudoja edukaciniams tikslams siekti. Kurie plėtoja tikslingą, darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, siekiant ugdyti vilniečių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes bei ekologinę savimonę, tobulina gamtamokslinę kompetenciją, skatina aplinkosauginę komunikaciją. Visa tai talkina formuojant švietimo įstaigų savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio zonas.

Reikėtų konstatuoti, jog nuo birželio būta labai daug įvairių renginių švietimo įstaigose, išleistas metodinis leidinys „Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus mokyklų aplinkoje“ (100 puslapių), kurį konferencijoje pristatė leidinio autorės Ona Motiejūnaitė, Gražina Palaitytė, Rimantė Kondratienė.

Surengtas ir seminaras „Žaliosios edukacinės erdvės VDU Kauno botanikos sode“, taipogi vyko seminarų ciklas „Vilniaus žaliosios erdvės“. 2021-11-05 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) Nacionaliniame lankytojų centre – edukacijai pasitarnaujantis užsiėmimas „Drugelio gyvenimo ciklas arba kodėl reikia saugoti drugelius“, lapkričio 9-ąją ten pat – „Saugomos Lietuvos pelkės“, lapkričio 12-ąją – pažintis su Pavilnių ir Verkių regioninių parkų (esančių Vilniaus mieste) lankytojų centro ekspozicijomis.

Apie visa tai Vilniaus kolegijoje (VK) surengtoje konferencijoje kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė Ona Motiejūnaitė. Ji taipogi pristatė ir konkurso vertinimo komisiją: Goda Krukauskienė (VMS Tarybos narė, komisijos pirmininkė), dr. Gražina Palaitytė (VK docentė, projekto vadovė), dr. Rimantė Kondratienė (VK docentė), dr. Regina Juodkaitė (VU botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja), Kristina Balnytė (VU botanikos sodo Vingio skyrius), Zita Braškienė (VU botanikos sodo Vingio skyrius), Kęstutis Turonis (Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius), Antanas Stackevičius (draugija „Žaliuojanti Vilnija“), dr. Ona Motiejūnaitė (VMS Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė), Vytautas Račkauskas (VMS Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėjas).

Turite galimybių kitaip mokyti

Konferencijos pradžioje Ona Motiejūnaitė kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad čia susirinko tie, kurie puikiai dirba su vaikais, kartu tam pasitelkiant ir mokymo bei ugdymo įstaigų žaliąsias edukacines erdves. Turite galimybių kitaip mokyti ir ugdyti jaunąją kartą, kuri nuolat vis keičia tuos, kurie patiki jauniesiems savo darbo vietas – įvairiose sferose.“

Vėliau, apdovanojant, Ona Motiejūnaitė sakė, jog maloniausia yra, kai nugalėtojai, geriausių darželių kolektyvai ima globoti kitus, imasi savotiškosios mentorystės. Tada patirtis yra visai kitaip vertinama. Pasidžiaugta, jog sostinės „Justinuko“ darželio kolektyvas globoja „Pelėdos“ pradinę mokyklą, kurioje įkurtos pirmosios edukacinės erdvės. Žinoma, savotiškai patalkina ir pirmaujančių žaliųjų erdvių kūrime darželių kolektyvų sukurtosios vaizdo juostos (jos demonstruotos konferencijoje), kuriose ir parodoma geroji patirtis. Juk 2010-ais lopšelio – darželio „Žilvinėlis“ kolektyvas buvo pripažintas kaipo įstaiga, geriausiai tvarkanti žaliąsias erdves visoje Lietuvoje. Viename darželyje – net 47 skirtingos edukacinės erdvės. Tarp jų – ir pelkė, kuri „įkurdinta“ darželio teritorijoje.

Ona Motiejūnaitė sakė, jog jai teko, kaip apžiūros komisijos narei, daug pamatyti gražiai tvarkomų edukacinių erdvių visoje Lietuvoje. Tačiau anksčiau išgirsdavo lyg ir klausimą, lyg ir paakinimą: „Kur vilniečių pedagogų, vaikų (o ir jų tėvelių) sukuriamos žaliosios erdvės?“. Dabar jau galima pasidžiaugti, jog sostinė šiose pozicijose yra pakankamai stipri, tikrai turi ką parodyti svečiams ne vien iš Lietuvos. Juk visi auginame būsimuosius miesto, šalies ar pasaulio gyventojus, piliečius.

Vaikus „įdarbinti“…

Sveikinimo žodį tarusi Nijolė Liepienė, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė, pasidžiaugė, jog į konferenciją susirinko išradingos ir darbščios asmenybės, kurios geba vesti vaikus gamtos link.

„Sukūrus nuostabias edukacines žaliąsias erdves, kuriate jaukumą ir sau, ir savo mokiniams, ugdytiniams. Puiku, kai sugebate vaikus „įdarbinti“, sudominti augalais, vabzdžiais, gėlėmis, veja, kitokia savo kūryba. Dabar, kai kalbama apie klimato kaitą, nuoširdžiai tikiu, jog savo gražiais darbais pedagogai gali labai daug padaryti ir žmonijos labui. Visi turi pradėti nuo savęs, kad tiestume vieni kitiems pagalbos ir paramos ranką.

Beje, atskirai norėčiau padėkoti dr. docentei Onai Motiejūnaitei. Žinau, jog reikia turėti idėjų, tačiau ir turint idėjų dažnai nėra kam visa tai įgyvendinti. Kolegė Onutė yra tas žmogus, kuris ir idėjų turi, ir jas įgyvendina.“

Neatsitiktinai buvo tarti šilti žodžiai Onai Motiejūnaitei, nes ji taipogi, vėliau teikiant apdovanojimas, padėkas, daug šiltų žodžių išsakė atskirai kiekvienam darželio kolektyvui. Pasak Oną Motiejūnaitę, atvykus į darželius, kurie šiemet pelnė nominacijas ar nugalėtojų vardus, tiesiog susivoki, jog dirbama ne vien konkurso paakinti, dirbta ir anksčiau, grožis kuriamas vaikelių ir pedagogų labui kasdien. O konkursas?.. Jis tik tam, kad įvardintume tuos, kurie dirba nuoširdžiausiai, kuriems pasisekė įgyvendinti tikrai nuostabias idėjas.

Šviesių pedagogių žingsniai

Taipogi konferencijos dalyvius sveikino ir dar vienas renginio organizavimo grupės narys, VikoFlora (Vilniaus kolegija) vadovas, floristas Tomas Čižokas: „Džiaugiuosi, jog gana sunkiu pandeminiu laikotarpiu matau čia apie 80 veidų, kurie atvyko iš įvairių institucijų.“

Konferencijos globėja, prof. habil. dr., Seimo narė Vilija Targamadzė: „Matau čia salėje gražiai spindinčias akis, nes veidus dengia medicininės kaukės. Tačiau žinau, jog kaukės negali uždengti jūsų nuoširdaus ir pasiaukojančio darbo, veiklos. Žinau, jog imantis žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo reikia labai daug darbo, šviesių idėjų, iniciatyvų, šviesių pedagoginių žingsnių.“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Birietienė: „Visus, kurie nūnai pasislėpę po kaukėmis, vis tiek pažįstu – tiesiog gražūs darbai išduoda… Malonu, jog ši konferencija ne tik darbinė, o ir šventė. Tiems, kurie gaus apdovanojimus, o ir tiems, kurie tuos apdovanojimus teikia. Tikiuosi, jog ir kaukėtieji suvoks: svarbu užkrėsti geruoju žaliųjų edukacinių erdvių virusu ir tuos, kurie dar nedalyvauja šioje konferencijoje. Juk tokių dar tikrai yra daug, nors panašus edukacinių erdvių konkursas Lietuvoje jau skaičiuoja gal dešimtį metų.“

Be abejo, tai yra visus turtinantis konkursas, į kurį kviečiami dalyvauti. Ne vien Vilniuje, o ir visoje Lietuvoje. Aušra Birietienė tikisi, jog kitais metais išvys vilniečius Nacionalinio žaliųjų edukacinių erdvių konkurso baigiamajame etape. Dalinsis dabar ir ateityje žaliosiomis idėjomis. Juk vienas pagrindinių vertinimo kriterijų bus inovacijos – visa tai, kas naujausia, kas originaliausia, ko kiti neturi.

Goda Krukauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narė, žaliųjų edukacinių erdvių konkurso vertinimo komisijos pirmininkė, dalyvavusi konferencijoje su savo mažuoju vaikeliu, pasidžiaugė, jog buvo smagu buvo būti minėtoje komisijoje.

„Smagu būti ir čia, puikiai organizuotoje konferencijoje. Tiesiog džiaugiausi matydama tas sukurtas žaliąsias erdves, labai pasitarnaujančias vaikų ugdymui. Norėčiau, kad ir mano vaikas turėtų galimybę ugdytis nuostabiojoje žaliojoje aplinkoje“, – sakė Goda Krukauskienė.

… Konferencijoje tikrai nebuvo nuobodu. Tuo tarsi pasirūpino savitu pranešimu „Etnografiniai darželiai“ konferencijos dalyvius sudominusi etnobotanikė Gražina Žumbakienė (Lietuvos liaudies buities muziejus), knygos „Senieji Lietuvos gėlių darželiai“ autorė.

Apdovanojimų šventėje…

O VšĮ RV agentūros direktorė Vaida Griškevičienė, konkurso „Gamtai draugiška mokykla“ (pagal Vilniaus m. ekologinio švietimo programą) organizatorė tarsi pradėjo bendrą konkurso dalyvių pagerbimo, dovanų teikimo jiems ceremoniją.

„Džiaugiuosi galimybe pagerbti tuos, kurie dalyvavo konkurse „Gamtai draugiška mokykla“. Esu lyg ir ekologė, tačiau vis labiau jaučiuosi, jog linkstu prie pedagogų, mokyklų. Supratau, jog nereikia stovėti už mokytojų nugarų ir prašyti, kad imtųsi žaliosios veiklos. Mokytojai yra tiesiog iniciatoriai. Todėl ir atsirado toks konkursas konkurse: „Gamtai draugiška mokykla“, – kalbėjo Vaida Griškevičienė.

Ji gražiai pagerbė (dalijant padėkas, dovanas) pedagoges, pagarbiai atsiliepta apie sostinės lopšelį – darželį „Vilnelė“, kurios atstovų konferencijoje ir nebuvo, Vilniaus paslaugų, verslo, profesinio mokymo centrą, Jaunųjų pasieniečių bendruomenę.

… Konkurso komisijos sprendimu pateiktos ir geriausiai žaliąsias edukacines erdves sostinėje puoselėjančiųjų atskirosios nominacijos, po to buvo skelbiamos ir pelnytosios vietos (įteikiant VMS diplomus, Tarybos padėkas ir dovanas).

„Gamtos bičiulių – 2021“ nominacija pagerbtas sostinės lopšelis – darželis „Žolynas“.

Nominacija „2021 metų startuolis“ pagerbtas sostinės lopšelis – darželis „Strazdelis“.

Nominacija „Gamtai draugiška aplinka – 2021“ pagerbtas sostinės lopšelis – darželis „Užupiukas“.

Nominacija „Žaliasis sodas – 2021“ pagerbtas Vilniaus lopšelis – darželis „Puriena“.

Nominacija „Darnios aplinkos kūrėjai – 2021“ pagerbtas sostinės Vaikų dienos centras, VšĮ „Grijos vaikai“.

Nominacija „Tvarios aplinkos oazė – 2021“ pagerbtas sostinės Markučių lopšelis – darželis.

Nominacija „Žalioji inovacija – 2021“ pagerbtas sostinės lopšelis – darželis „Coliukė“.

III vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Pagrandukas“.

III vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Spygliukas“.

II vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Vaidilutė“.

II vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Delfinukas“.

I vietą pelnė sostinės specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“.

I vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Justinukas“.

I vietą pelnė sostinės lopšelis – darželis „Žilvinėlis“.

Vilniaus miesto Tarybos padėkos įteiktos ir šio konkurso organizatorėms Gražinai Palaitytei, Rimantei Kondratienei

… Geriausiai žaliąsias edukacines erdves tvarkančių darželių atstovai ne vien padėkos raštus, diplomus ir dovanas tądien ėmė. Nuo scenos tarė ir padėkos nuoširdžiausius žodžius savivaldybės administracijai, nes tokie konkursai, projektai, gaunama parama suteikia žaliajai veiklai vis ryškesnes ir visai praktiškas spalvas.

Augusto Uktverio nuotraukos