Violeta RINGEVIČIENĖ, Rasa ŽIEMIENĖ, Rita STULPINIENĖ
Vilniaus lopšelis-darželiis „Rūta“

Graikinis riešutas: „Saugok“

Menine raiška, kuri stiprina vaiko ryšį su gamta

Renginio metu

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Rūta“ vyko tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų festivalis ,,Laiškas Žemei 2023“, skirtas Žemės dienai paminėti. Jau 8-eri metai švietimo įstaigų bendruomenės dalinasi gerąja darbo patirtimi, plėtodamos meninę kompetenciją ugdant kūrybišką, aktyvią, emocingą ir kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę. Festivalio tikslas – menine saviraiška pasveikinti Žemę su Žemės diena. Festivalio iniciatorės – Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė Violeta Ringevičienė ir mokytoja ekspertė Rita Stulpinienė. Festivalio koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė. Iniciatyvinė darbo grupė: meninio ugdymo mokytoja Karolina Kriūnaitė, mokytoja metodininkė Lina Virbalienė ir mokytoja Rasa Budrienė.

Šiemet festivalio „Laiškas Žemei 2023“ vienas iš uždavinių buvo sudaryti sąlygas saviraiškos, kūrybiškumo ugdymui(si) visiems festivalio dalyviams, pripažįstant ir gerbiant visų žmonių teises, lygybę ir įvairovę. Tad festivalyje dalyvavo ir specialiųjų mokyklų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir pagalbos mokiniui specialistai. Festivalio organizatoriai, siekdami prisijungti prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sėkmingos įtraukties, kvietė žvelgti į kūrybą ir meną, kaip į įdomią, teigiamų išgyvenimų ir prasmingų atradimų teikiančią veiklą, atsižvelgiant į mokinių stiprybes bei poreikius, skatinant pasitikėjimą ir džiaugsmą savo buvimu lygiaverčiais su kitais festivalio dalyviais. Atsižvelgiant į tai, kad festivalyje dalyvavo mokiniai iš specialiųjų mokyklų, buvo apgalvota ir paruošta saugi, patogi, informatyvi, su aiškiomis vizualijomis aplinka. Vienas iš festivalio numatytų uždavinių: supažindinti festivalio dalyvius su lietuvių gestų kalba ir pasimokyti kai kurių gestų. Glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro atstovais, buvo sutarta, kad jie pagelbės įgyvendinti šią idėją. Todėl buvo pravesta edukacinė pamokėlė festivalio dalyviams, kurios metu buvo supažindinta su lietuviška gestų kalba, bei mokyta, kaip atkartoti šūkį „Aš už saugią ir švarią Žemės planetą!“. Šiemet „laiškus Žemei parašė“ 15 kolektyvų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ispanijos. Smagu, kad festivalyje dalyvavo ir Ukrainos mažieji piliečiai iš VšĮ Charkivo mokyklos „Gravitacija“.

Susirinkę svečiai, visi dalyviai kartu su festivalio „Laiškas Žemei 2023“ organizatoriais ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagoge Olga Smirnova verbaline ir gestų kalba sukalbėjo „Maldelę Žemės planetai“, kurioje atsispindėjo ryšys su gamta, dėkingumas už tą vienintelę Žemę, kurioje gyvename, ir suvokimas, kad žmogaus sprendimai nulems, kokioje aplinkoje gyvens mūsų pačių vaikai.

Muzikinius laiškus Žemei „rašė“ LPS ,,Bočiai“, Vilniaus miesto bendrijos Žirmūnų skyriaus ansamblio ,,Neris“ kolektyvas, atlikęs lietuvių liaudies dainą ,,Obelėlę sodinau“. Savo įžvalgomis apie gamtos saugojimą pasidalino Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ ugdytiniai, atlikdami, Karolinos Kriūnaitės, meninę kompoziciją „Saugau aš ir saugok tu“. Estijos „Tallinna Lasteaed Kajakas“ darželio ugdytiniai atliko du kūrinius: „Dog Walts“ J. Pachelbel ir A. Mozart „Twincle Twincle, Little Star“. Saulėti ispaniški linkėjimai nuo Gretos ir Mato Kuralavičių atskrieję iš „Conservatorio de música de Cartagena“, sušildė kūriniu „Franz Schubert – Sonatina Opus 137 No. 1“. Paklausius kūrinio, vyko diskusija „Kokiais instrumentais grojama?“.

Šaunus kolektyvas iš Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro atliko meninę kompoziciją, pagal lietuvių liaudies dainą „Vidurin dvaro žydi grūšelė“.

Draugai iš Lenkijos „Warszawa Przedszkole Nr 435“ darželio padeklamavo Z. Nosalski eilėraštį „Wiosna“.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro kolektyvas gestų kalba paruošė nuostabią meninę kompoziciją „Žemės draugai“. Aranžuotė pagal E. Tolvaišienės ,,Sveikinam Žemę“, G. Stričkienės ,,Šveičia saulytė“ ir kt. Festivalio mažieji dalyviai ne tik išgirdo paukštelių čiulbėjimą, upelio čiurlenimą, bet ir pajuto vėjo gūsius. Kartu su draugais iš Estijos „Tallinna Lasteaed Kajakas“ darželio visi skraidė virš jūros su žuvėdromis stebėdami šokį „Kajakad“, Croatian Rhapsody.

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio kolektyvas sveikino pavasarėjančią žemelę sušokdami „Laimingų augalų šokį“.

Skleisdami gerą nuotaiką, draugai iš Estijos „Tallinna Päevalille lasteaed“ darželio padovanojo visiems smagų saulėgrąžų šokį „Forrest Gump Suite“ (Alan Silvestri).

Na, o bičiuliai ukrainiečiai iš VšĮ Charkivo mokyklos „Gravitacija“ visiems padovanojo šokį „Сонце нам сяє“. Latvijos švietimo įstaigos „Daugavpils pilsētas 9“ kolektyvas, panaudodamas įvairias gamtines priemones, žadino pavasarėlį Mairita Bičuka šokiu „Jau gaisā smaržo pavasars“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai, sveikino Žemę motinėlę su bundančiu pavasariu, atlikdami meninę kompoziciją „Mes einame Žemės pasveikinti“ (pagal lietuvių liaudies žaidimą „Mes ėjom“) ir E. Tolvaišienės „Lyk, lietuti“.

2a klasės mokiniai iš Visagino „Verdenės” gimnazijos atliko Ingos Šeduikienės dainą „Kas miške gyvena?“ ir praskleidė miško paslapties šydą: kas gi ten gyvena?

Šilo (Vilnius) specialiosios mokyklos kolektyvas džiugiai pasveikino visus festivalio dalyvius su Žemės diena.

Festivalio metu švietimo įstaigų kolektyvai ne tik dovanojo muzikinius laiškus Žemei, tačiau ir atliko eksperimentą „Kaip užauginti druskos kristalų?“, kurį pasiūlė mokytoja Danguolė Savičienė su 2 klasės mokiniais iš Visagino „Verdenės“ gimnazijos. Visi renginyje buvę kolektyvai sudalyvavo asociacijos „Gyvoji planeta“ projekte „Žemės kvėpavimas“. Pateikta meditacija bei kvėpavimo praktika padeda vaikams giliau išgyventi ryšį su Žeme, pajausti meilę jai, skatina poreikį rūpintis mūsų bendrais namais.

Kasmet festivalio dalyvius kviečiame dalyvauti draugiškoje aplinkai parodoje, kadangi Žemės diena mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisijungti prie gamtinės aplinkos saugojimo. Tvarumas – tai atidumas supančiai aplinkai, įsiklausymas ir paprastumas. Šiųmetės parodos akcentas – „Šūkis Žemės planetai įvairiomis kalbomis“. Parodos tikslas ne tik ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, o ir skatinti priimti gamtai draugiškus sprendimus, plėsti kūrybinį akiratį, atrasti naujas formas ir kurti meną. Prisiliesdami prie meninės kūrybos festivalio dalyviai ne tik pajautė jos grožį, bet kartu patyrė žmogaus ir gamtos ryšį. Galima teigti, kad visi festivalio dalyviai, atsižvelgiant į mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, geba kurti, džiaugtis, suprasti, atskleisti savo gebėjimus savaip ir ypatingai. O tai ir yra svarbiausia! Kiekvienas žmogus yra individualybė.

Atsisveikinant kiekvienam dalyviui buvo dovanojama po graikinį riešutą su užrašu „Saugok“ kaip simbolį tvirtos mažos Žemės planetos. Tokia simbolinė dovana primins dalyviams, kad jie ne tik dalyvavo šiame festivalyje, tačiau ir prižadėjo atsakingai priimti tvarius sprendimus saugant artimiausią aplinką.

Tikimės, kad kitąmet mes vėl susitiksime kupini idėjų, naujų kūrybinių minčių festivalyje ,,Laiškas Žemei 2024“ ir vėl „skaitysime“ muzikinius laiškus, kurie yra labai svarbūs mūsų ateities kartoms.

Autorių archyvo nuotraukos