Dana ALIUKIENĖ
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Gintarinis sodas“

Miškininko pasakojimo klausantis...

Mūsų darželyje įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas“, kurį konkurso būdu finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Projekto tikslas ir uždaviniai: ugdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginę patirtį, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant įstaigos edukacines erdves; skatinti vaikus ir mokyklos bendruomenę domėtis ekologinėmis problemomis, suburti bendrai ekologinei veiklai; plėtoti vaikų žinias apie vaismedžius, jų naudą, skatinti juos saugoti ir mylėti.

Įgyvendinant šį projektą, įstaigos slėnyje pasodinta kriaušių ir obelų sodinukų bei įvairių serbentų krūmų. Šalia įrengėme mažą daržą visoms ugdymo įstaigos grupėms. Sukurtame sode vaikai turi galimybę teorines sodininkystės žinias pritaikyti praktikoje: susipažinti su sodinukų veislėmis, kriaušių, obelų bei serbentų auginimo ypatumais, mokytis medelius prižiūrėti, laistyti bei stebėti jų augimą.

Ikimokykliniame amžiuje išugdytas palankus aplinkai elgesys kasdieniniame gyvenime teiks teigiamus rezultatus ir tolimesniame vaiko gyvenime. Mokyklos aplinka – viena iš svarbiausių ekologijos ugdymo veiksnių, kur vaikai įgyja ekologinės kultūros pradmenis. Mokyklos mokytojai kartu su tėvais siekia išugdyti vaiką, mokantį savarankiškai pasirinkti tinkamą gyvenseną bei teisingus sprendimus, kad išsaugotų gražią, švarią ir sveiką aplinką.

Prie įėjimo į slėnį, kur yra pasodinti vaismedžiai, padarytas plakatas „Vaismedžiai ir vaiskrūmiai“. Čia vaikai susipažįsta su įvairiais sodo augalais, stebi, aiškinasi kokie yra pasodinti mūsų mokyklos teritorijoje.

Lopšelyje-darželyje ugdytiniams organizuota edukacinė išvyka į mišką, kur susipažino su ten augančiais medeliais, jų įvairove, auginimo sąlygomis, ypatumais ir tai praktiškai pritaikė mokyklos įrengtame vaismedžių sode.

Ugdant ekologijos pradmenis, projekto metu buvo organizuotos eko namo statybos iš plastiko butelių. Bendruomenės nariai rinko plastikinius butelius ir iš jų konstravo namą.

Įtvirtinant žinias apie vaisius buvo organizuota tarptautinė paroda ,,Mano mylimiausias vaisius“. Vaisiai buvo pagaminti iš antrinių žaliavų. Parodoje dalyvavo Estijos, Islandijos ir Lietuvos šalių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai, tėvai. Paroda buvo eksponuojama mokyklos erdvėse.

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ teritorijoje unikalus gamtos šedevras – slėnis pilnas medžių, o rudenį jis pasidengia nukritusių lapų kilimais. Visuotinė talka subūrė visą bendruomenę ekologinei veiklai, puoselėjant savo mokyklos aplinką.

Pasikvietėme į svečius savo socialinius partnerius kito darželio ugdytinius ir mokytojas, su jais kartu vykdėme projektinę veiklą  ,,Gintarinio sodo paslaptys“. Jo metu dalijomės gerąja patirtimi su kolegėmis. Supažindinome  praktiškai vaikus su vaisiais ir uogomis, ką iš jų galime pagaminti. Skanavome ekologiškus vaisius ir uogas, bei iš jų pagamintus maisto produktus, organizavome estafetes. Taip praplėtėme vaikų žinias apie ekologiją bei apie vaisių ir uogų įvairovę, jų panaudojimo būdus. Viktorinos metu  ,,Pažinkime vaismedžius ir vaiskrūmius“, vaikai įtvirtino žinias apie vaismedžius, vaiskrūmius, vaisius, uogas, jų panaudojimo būdus, dalinosi žiniomis apie savo turimus sodus. Žinias taip pat įtvirtino žaisdami su interaktyvia lenta.

Kasdieninėse veiklose ugdytiniai iš savo darželio sodo užaugintų vaisių gamino obuolienes, kokteilius, sūrį, spaudė sultis, kepė iš vaisių pyragus. Juos skanavo, vaišino bendruomenę ir projekto partnerius. Vaikų gaminta obuolienė, obuolių sūris ir svarainių cukrainiai iškeliavo net į Estiją ir Islandiją.

„Gintarinis sodas“ – puiki edukacinė erdvė, kurioje ugdytiniai galės susipažinti su Lietuvoje auginamais vaismedžiais ir vaiskrūmiais, juos stebėti, prižiūrėti, laistyti, purenti žemę, o pedagogai – organizuoti netradicines pamokas. Daugiau apie projektą skaitykite projekto ,,Gintarinis sodas“ blogger‘yje: https://gintarinissodas.blogspot.com/

Autorės archyvo nuotraukos