Evelina JANUŠONYTĖ
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos būrelio „Starkus“ narė, šeštokė

Geriausi įspūdžiai – iš gamtos!

Apkabinome „senelį“ maumedį, kuriam 120 metų...

Mūsų gimnazijoje buvo organizuota nepamokinės veiklos – Pasaulinės Žemės dienos minėjimo – ugdymo diena. Buvo sudaryta net 18 darbo grupių, kurios įvairiomis edukacinėmis veiklomis kūrė dovanas Žemei. Baigiamojo renginio metu grupės pristatė savo veiklas. Mokiniai papasakojo įspūdžius iš kelionės į Biržų regioninį parką, sužinojome kokie yra ankstyviausi pavasario pranašai. Grupių nariai demonstravo fizikinius bandymus, deklamavo eiles Žemei (lietuviškai ir angliškai), šoko ir dainavo, demonstravo sukaltus inkilus sparnuočiams. Pradinukai savo darytais paukščiais papuošė miesto skvero medžius, taip prisidėdami prie dovanos Žemei.

Mes, jaunųjų gamtininkų būrelio „Starkus“ nariai, įsipareigojome sukaltus inkilus iškelti netoli Vabalninko esančiame Šaltosios Azijos miške.

Tad gražią pavasario popietę mes, lydimi Vabalninko girininkijos vadovo Jono Gaidelionio ir biologijos mokytojos Aldonos Jatulevičienės, išvažiavome į mišką, kad nudžiugintume mažuosius girių gyventojus. Miškas dar buvo neatsibudęs iš žiemos miego – radome ir sniego, ir ledo. Tačiau jau girdėjosi skardūs gervių balsai, pavasarinis genio stuksenimas į stuobrį. Labai smagu buvo tyrinėti žvėrelių ir paukštelių pėdsakus, paliktus sniege arba šlapioje žemėje, klausytis girininko pasakojimų apie miško gyvenimą. Radome daug įdomių gamtos suvenyrų: nuo rudens užsilikusių lazdyno riešutėlių, voveraitės išlukštentų kankorėžių, kailio kuokštų, paslaptingų urvų… Valydami senus inkilus aptikome širšių lizdo liekanų, paukščių kiaušinio lukštų. Girininko padedami suremontavome senuosius inkilus, iškėlėme naujus.

… Gražu stebėti kaip pavasarį atgyja miško gyvenimas. Namo grįžome linksmi ir laimingi. Svarbiausia,  jog dar labiau pamilome gamtą ir parsivežėme daug įspūdžių.

Autorės archyvo nuotraukos