Kęstutis TURONIS

Geografai turi ir dieną, ir naktį

Lietuvos geografų draugijoje

Genovaitė KYNĖ sveikina prof. Rimą Petrą ŽAROMSKĮ išskirtinio jubiliejaus proga

2022-03-18 vyko visuotinis Lietuvos geografų draugijos (LGD) susirinkimas. Sueigai pirmininkavo draugijos viceprezidentė dr. Giedrė Godienė. Negalintys į sueigą atvykti dalyvavo nuotoliniu būdu. Tuo rūpinosi LGD valdybos narys Danielius Jurčiukonis.

Prieš 88 metus visuomeninė organizacija, įsteigta Lietuvos geografijos mokslo pradininko, geopolitiko, visuomenės veikėjo, patrioto, idealisto, vizionieriaus Kazio Pakšto iniciatyva, aktyviu dalyvavimu. Šiuo metu LGD nėra labai populiari, vienijanti 158 narius, – ne tik geografus, o ir kitų specialybių fizinius ir juridinius asmenis, besidominančius geografijos mokslu, mokymu, pasaulio pažinimu. Nors COVID-o sąlygomis draugijos veikla buvo šiek tiek ribojama, draugijos prezidentė Genovaitė Kynė apie atliktus darbus pateikė išsamią ataskaitą.

Sraigė – lėta, bet geografus pasiekė…

LGD sueigoje informuota, jog vienas iš ryškiausių, esminių darbų – parengtas ir išleistas „Aiškinamasis geografijos terminų žodynas“. Tai pirmasis sisteminis tokios didelės apimties įvairių geografijos sričių terminų žodynas lietuvių kalba. Parengtas bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Žodyno sudarytojai: prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas (redaktorius),  prof. dr. Dovilė Krupickaitė (atsakingoji redaktorė), draugijos prezidentė  Genovaitė Kynė.

Žodyną parengė dvidešimt specialistų – solidi 573 puslapių knyga. 2022 m. kovo 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos mokslų akademijos organizuotame Lietuvių kalbos renginyje pagerbtas ir geografijos terminų žodyno autoriai. Geografų draugija buvo apdovanota skulptūrėle ,,Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas). Žodyno autoriai – diplomais ir dovanėlėmis.

2021-ais Vilniaus universiteto leidykla išleido ir kitą geografams bei mokslo istorija besidomintiems svarbią knygą – Vyginto Broniaus Pšibilskio „Kazys Pakštas ir atsarginė Lietuva“. Ši knyga supažindina su iškilaus geografo gyvenimu, veikla, kelionėmis, mąstymu apie Lietuvos ateitį.

Geografinių problemų visuomenei skelbimas, sprendimų siūlymas skleidžiamas ir Geografijos metraštyje.

Vienijanti „Geografijos naktis“

Šiais metais Lietuvoje jau ketvirtą kartą geografų bendruomenė dalyvavo tarptautinėje priemonėje GeoNightGeografijos naktis. Šią priemonę 2017 m. iniciavo Prancūzijos nacionalinis geografijos komitetas. Lietuvoje pirmą kartą – 2019 m.

2021 m. balandžio 9 d. šioje Tarptautinėje geografinės nakties priemonėje jau dalyvavo 36 valstybių atstovai. Labai gerai pasirodė Lietuvos geografai. Renginys prasidėjo ryte 6 val. ir baigėsi po pusiaunakčio. Lietuvos lozungas buvo „Lietuva – Nemuno kraštas“. Priemonėje dalyvavo Vilniaus (penkios komandos), Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Druskininkų, Vilkaviškio, Joniškio, Krekenavos, Telšių ir kitų miestų, miestelių  atstovai. Iš viso priemonėje dalyvavo per 800 dalyvių. Per dieną organizatoriams buvo pateikta trys šimtai originalių Nemuno pakrančių nuotraukų.

Rūta Bakšienė (iš Jurbarko) pirmoji nuotraukas pateikė 6:30 val. (su prierašu, jog Nemunu žavisi nuo mažumės, jį myli iki begalybės).

Valentinas Kabašinskas, kaunietis, parašė: „Šiandien dviračiu Nemuno pakrantėmis nuvažiavau 40 km, Kauno mieste, iš gausybės nuotraukų išrinkau 3 įdomiausias.

Kauno Jėzuitų gimnazijos geografijos mokytoja Loreta Latvienė savo prisistatyme komentavo: „Nemunas man svarbus, nes Lietuvos simbolis“.

Botanikas iš Varėnos r. Mindaugas Lapelė (Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija) nuotraukas pateikė septintą ryto – Nemuno vingis rūke.

Tad visi dalyviai, skirtingu paros laiku, pateikė daug unikalių akimirkų.

Šiemet Geografinės nakties dieną be kitų priemonių dr. Giedrė Godienė organizavo tiriamąjį žygį Sudervės upelio – nuo Pilaitės iki žiočių – pakrantėmis.

Konkursai, renginiai, akcijos…

LGD sueigoje informuota, jog plečiami ryšiai su tarptautinėmis geografų organizacijomis. Pagrindine organizatore vėl buvo dr. Giedrė Godienė. Informacinius straipsnius skleidė G. Valiuškevičius. Vėliau vyko ir konferencija „Mes prie Nemuno užaugę“. Gamtos tyrimų centro salėje nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. sausio 31 d. buvo eksponuota paroda, skirta vienam iš ryškiausių jaunesnės kartos Lietuvos geografui Ričardui Baubinui (1960 – 2009) atminti „Ričardo Baubino geografinis kodas“.

2021 m. birželio 29 d. vykusioje EUGEO asamblėjoje dalyvavo LGD valdybos narė prof. Dovilė Krupickaitė. Kitoje konferencijoje – dr. Giedrė Godienė. Nacionalinė geografijos žinių savaitė vyko 2021 m. lapkričio 15 – 21 d. Buvo organizuotas ir žygis po Panerių erozinį kalvyną, kuriame taipogi dalyvavo Vilniaus miesto kai kurių mokyklų jaunieji geografai.

Veikė ir Jaunųjų geografų mokykla, kurios vadovas – dr. Audrius Čečys. 2021 m. žiemos sesija vyko nuotoliniu būdu, o vasaros sesija-stovykla Kurtuvėnų regioniniam parke. 2022 m. žiemos sesija – Vilniuje.

Labai populiarus Nacionalinis Česlovo Kudabos mokinių geografinis konkursas. Jo pirmininkas – dr. Virginijus Gerulaitis, organizatorės: dr. Jurgita Rimkuvienė, dr. Regina Prapiestienė. 2021-ais į konkursą atvyko 1024 dalyviai. Karolis Kaupinis už  filmą „Nova Lituania“ buvo apdovanotas LGD prof. Kazio Pakšto medaliu.

Geografai susirūpinę klimato kaita. Pateikė siūlymus žaliajam kursui. Gamtinio karkaso, žaliosios infrastruktūros integravimas į planavimo ir projektavimo dokumentus būtinas siejant su biologine įvairove, kraštovaizdžiu. Vienas iš svarbiausių faktorių yra miškai. Todėl aktyviai dalyvauja Nacionalinio miškų susitarimo veikloje. Tačiau, stebint minėto susitarimo atstovų veiklą, pamanai, jog pagrindinis akcentas yra mediena. Lietuvos miškai nesudaro ES teritorijų miškų vidurkio. Gerokai atsiliekame nuo kaimynių Latvijos, Estijos miškingumo. Reikėtų atsisakyti apribojimų nustatant žemės paskirtį, skatinti miško sodinimą, ypač privačiose valdose, atsisakyti bet kokių ribojimų. Tačiau, kaip buvo konstatuota aprašomoje LGD sueigoje, įstatymų leidėjai ir valdininkai nesuvokia miško reikšmės klimato kaitai.

LGD susirinkime informuota, jog Giedrės Godienės iniciatyva Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atliko Lazdynų mikrorajono paviršiaus matavimus ir nustatė aukščiausią mikrorajono tašką. Be to, Giedrės iniciatyva suregistruoti Lazdynų seniūnijos senieji ąžuolai ir Vilniaus savivaldybei pateikti siūlymai suteikti jiems saugomų medžių statusą.

Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2021 m. Rengiama jo įgyvendinimo programa, jo įgyvendinimo būdai ir priemonės. Prie programos rengimo prisideda ir LGD. Aktyviausias – dr. R. Skorupskas.

***

Europos geografų draugijos Vykdomasis komitetas (IGU) 2022-03-07 sustabdė Rusijos nacionalinio geografijos komiteto (Rusijos geografų draugijos prezidentas yra gynybos ministras Sergėjus Šaigu) veiklą. Tarp sustabdymo iniciatorių buvo ir LGD. Draugijos aktyvistai Sakalas Gorodeckis, Jonas Volungevičius Ričardas Skorupskas aktyviai padeda nelaimės ištiktiems ukrainiečiams atvykti į Lietuvą.

Genovaitė Kynė dėkojo visiems draugijos nariams organizuojant draugijos veiklos priemones. Daugiausia aktyvistų – Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Aktyviai dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos geografai, Nacionalinio lankytojų centro, VSTT saugomų teritorijų direkcijų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbuotojai, Gamtos fakulteto auklėtiniai, o taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vilkaviškio jaunimo centro atstovai ir kiti, pateikę įdomius siūlymus, idėjas, prisidėję darbais.

LGD nariai, 2021-ais šventę gimimo dienas (pasibaigiančias 0 arba 5), buvo pasveikinti, įteiktos gėlės ir simbolinės dovanėlės.

Buvo perrinkta draugijos valdyba. Prezidente dar vieniems metams išrinkta pedagogė Genovaitė Kynė.

Kęstučio Turonio nuotraukos