Renata ŠLUINSKIENĖ
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Šnekutis“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinę ugdymo programą

Gamtosauga – nuo mažens

Sodinimo magija...

Šiandien šalia aktyvių ugdymo metodų atsiranda poreikis gamtosauginiam ir ekologiniam vaikų ugdymui. Tuo siekiama, jog vaikai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, veiksmų padarinius gamtai. Šis nuoseklus procesas prasideda ankstyvajame amžiuje ir tęsiasi visą gyvenimą. Todėl gamtosauginis, ekologinis ugdymas svarbus jau ankstyvajame amžiuje.

Norint aiškiau ir suprantamiau vaikams perteikti gamtosaugines, ekologines žinias Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ kasmet organizuojamos įvairios veiklos ta kryptimi: pokalbiai, akcijos, projektai, parodos, želdinių priežiūra, ekologiniai stebėjimai. Ugdytiniai dalyvauja ir už darželio ribų organizuojamuose ekologiniuose projektuose.

Pati darželio aplinka labai tinkama visuminiam vaikų ugdymui. Vaikai turi galimybę stebėti, tyrinėti gamtą ištisus metus.

Gamtosauginis, ekologinis ugdymas lopšelyje-darželyje ,,Šnekutis“ pradedamas nuo ankstyvojo amžiaus, mažieji ugdytiniai kasmet dalyvauja įvairiose gamtosauginio, ekologinio ugdymo veiklose.

Rudenį vaikai susipažįsta su rudens gėrybėmis ir atranda įvairius jų panaudojimo būdus savo kūrybinėje ir ugdomojoje veikloje. Mažieji ugdytiniai iš rudens gėrybių pasidaro ,,daržovių antspaudus“, spalvina rudens lapus, juos aplikuoja, renka lapų puokštes, kaštonus, dėlioja mandalas ir pan.

Mažieji ugdytiniai kartu su tėvais prisidėjo prie akcijos „Sutikime spalvotą ir žydintį 2022 m. pavasarį“, kurios metu rudenį sodino krokus. Įstaigos pedagogai nuosekliai bendradarbiauja su ugdytinių tėveliais, vyksta edukacinės veiklos „Mes rūšiuojame“. Ugdytiniai stengiasi tėveliams perduoti darželyje įgytus atliekų rūšiavimo įgūdžius. Visi mokomės mažinti taršą ir tvarumo. Darželio bendruomenė dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam“.

2021 m. spalio mėnesį darželyje vyko sveikatos savaitė „Vitaminų dienelės“. Vaikai spaudė ir ragavo sulčių. Tyrinėjo užaugintas mėtas, ruošė arbatas ir jas ragavo.

Lapkričio mėnesį vaikai ir tėvai gamino paukščiams lesyklėles iš antrinių žaliavų, kruopų. Žiemą globojo ir maitino atskrendančius paukščius.

O kaip gi žiemą be sniego, mažiausieji ne tik lipdė besmegenius, kepė pyragus, bet ir jį tyrinėjo.

Pavasarį vyko aktyvūs pokalbiai apie gamtą, jos trapumą, taršą. Kasmet vyksta akcijos „Žalioji palangė“. Vaikai grupėje sodina, prižiūri, stebi sodinukus. Vėliau sodinukai perkeliami į darželyje įrengtą eksperimentų ir tyrinėjimų lauko erdvę. Rudenį ne tik  ragauja savo išaugintas daržoves, o ir aptaria išvaizdą, formas, skaičiuoja. Darželio teritorijoje yra įrengta „Vabalų laboratorija“, kurioje vaikai turi galimybę stebėti gyvenančius vabalus.

Šiais metais buvo organizuotas patyriminis STEAM projektas „Gamta bunda – aš tyrinėju“. Vykdant projektą dalyvavo ir kitos Vilniaus miesto ikimokyklinės įstaigos. Pavasarį lauke vaikai stebėjo bundančią gamtą, ieškojo pirmų prabudusių vabalų, augalų. Vaikai turi puikią galimybę uostyti, grožėtis darželio teritorijoje augančiais augalais, jais rūpintis, tyrinėti, išbadyti įvairias veiklas su gamtinėmis medžiagomis. Realizuojant veiklas  mažiausieji ugdytiniai galėjo pažinti bundančią gamtą per STEAM veiklas.

Visus metus ugdytiniai kūrybiškai naudoja antrines medžiagas STEAM ir meninėje veiklose.

Įstaigoje gamtosauginis ekologinis ugdymas vyksta per pedagogų pagamintas metodines priemones iš gamtinių ir antrinių medžiagų. Pavyzdžiui, kaštonus galima naudoti motorikai lavinti, skaičiavimui, dėžutes – dėlionėms, motorikai ir pan.

Kiekvienas iš mūsų gali sugalvoti naujų įdomių veiklų iš jau nenaudojamų daiktų ir taip kūrybiškai  paįvairinti veiklas, suteikiant naujų patirčių ir tausojant gamtą.

Autorės archyvo nuotraukos