Rasa GRAŽIENĖ
Anykščių RPD vyriausioji specialistė

Gamtoje esame neatsiejami

„Natura - 2000 mūsų kaimynystėje – gamtos vertybės Anykščių regioniniame parke“

Gamta – geriausia jos pažinimo mokykla

Gegužės 21 dieną visoje Europoje buvo minima tarptautinio saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 diena. Šiais metais buvo pirmasis bandymas pradėti minėti šią dieną plačiau, šviečiant visuomenę bei atkreipiant dėmesį į skaudžius klausimus ir iššūkius, kuriuos neišvengiamai reikia spręsti. Ta proga Anykščių regioninio parko direkcija (kaip ir kitos saugomų teritorijų – Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų, Kurtuvėnų, Varnių, Veisiejų regioninių parkų bei Dieveniškių istorinio regioninio parko – direkcijos) taip pat mielai prisidėjo prie šios iniciatyvos.

Anykščių regioninio parko direkcijos (ARPD) specialistai pakvietė vietos gyventojus atrasti, kokie gamtos turtai glūdi visai šalia jūsų, dalyvaujant pažintinėje išvykoje  „Natura 2000 mūsų kaimynystėje – gamtos vertybės Anykščių regioniniame parke“. Šio renginio partneriai LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ bei Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba.

Buvo suorganizuota pažintinė išvyka nedidelei anykštėnų grupei, kurios metu stengėmės paaiškinti jog Natura 2000 – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, vienijantis visas 27 valstybes nares, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas. Tinklą sudaro buveinių ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Lietuvoje Natura 2000 teritorijų tinklas yra maksimaliai integruotas į saugomų teritorijų sistemą ir užima apie 13 proc. šalies ploto. Dalis šių teritorijų yra ir Anykščių regioniniame parke. Norint kuo geriau suprasti, reikia vieną kartą pamatyti. Norint saugoti, turime pažinti!

Tad Anykščių regioninio parko botanikė – ekologė Diana Martinavičiūtė bei vyriausioji specialistė Rasa Gražienė pakvietė apsilankyti parko teritorijoje esančiose gražiausiose buveinėse. Pažintinės išvykos metu susipažinome su Gečionių botaninio draustinio turtais – plačialapių, mišriais (9020 buveinė),  aliuviniais miškais (91EO buveinė) bei žolių turtingais eglynais (9050 buveinė). Išsiaiškinome ir mokėmės pažinti kokie gi žoliniai augalai būdingi šioms buveinėms. Aplankėme ir Rubikių hidrografinį draustinį, kur pamatėme kaip atrodo natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių ir aštrių bendrijomis (3150 buveinė), o nuo Bijeikių apžvalgos bokšto apžvelgėme Rubikių ežerą, visoje Europoje saugomo šikšnosparnio – kūdrinio pelėausio namus. Anykštos hidrografinis draustinis – dar viena aplankyta Natura 2000 teritorija – upių sraunumos su kurklių bendrijomis (3260 buveinė).

Nors renginys truko tik 3 valandas, tačiau turėjome galimybę pamatyti gražiausias Anykščių regioninio parko vietas, daugiau sužinoti apie Natura 2000 tinklą Lietuvoje bei savo akimis pamatyti natūralias saugomas buveines. Gamta ir biologinė įvairovė yra visuomenės sveikatos ir gerovės pagrindas: tai ir švarus oras, ir grynas vanduo, ir maisto produktai, statybinės medžiagos, potvynių, kenkėjų ir klimato reguliacija, pasėlių ir vaismedžių apdulkinimas – visa tai ir daugiau yra nauda, kurią gauname iš gamtos ir be kurios neišgyventume. Svarbiausia yra kruopščiai planuoti, nustatyti konkrečius apsaugos tikslus ir protingai naudoti išteklius. Anykščių regioninio parko specialistai dėkoja renginio dalyviams ir mano, jog ši pažintinė išvyka suteikė naujų žinių
Kita vertus, buvimas gamtoje atpalaiduoja, ramina, įkvepia ir suteikia aktyvaus poilsio galimybes. Nes žmogus yra neatsiejama gamtos dalis ir geriausias rezultatas pasiekiamas tada, kai abu veikia išvien.

Regioninio parko direkcijos archyvo nuotraukos