Marija JANKAUSKIENĖ
Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė

Gamtininkai iš Stirbaičių

VIEŠOSIOS PADĖKOS: gamtininkai iš Stirbaičių; biologinė įvairovė Zinos Jokšienės nuotraukose

Zina ir Bronius Jokšai apžiūri prie pat sodybos esančią koplytėlę

Labai džiaugiamės, jei sulaukiame kažkokių pranešimų iš Žemaitijos nacionaliniame parke gyvenančių bendraminčių, besidominčių gamta, jos buveinių bei rūšių įvairove. Tokių žmonių mūsų parke yra gana nemažai. Tik gal dar ne visus pažįstame, žinome. Norėtųsi juos paminėti, padrąsinti, visiems tariame nuoširdų ačiū.

Šį kartą ypatingą padėką norime tarti Zinai Jokšienei, jos vyrui Broniui ir visai jos šeimai.

Nuo senų laikų gyvenantys netoli Ilgio ežero, ant kalvelės, kurią supa dubumoje išsiraizgiusi Tyro pelkė iš vienos pusės ir bebrų patvenkta Lendimų pelkė iš kitos, Zina ir Bronius Jokšai tarsi kiaurai permato juos supančią aplinką bei joje vykstančius gamtinius procesus. Nesitenkina vien ūkininkavimu nederlingose gimtojo Stirbaičių kaimo žemėse bei pavyzdingai tvarkoma sodyba, kuri 2017 metais buvo pripažinta pavyzdingiausia visoje Platelių seniūnijoje. Bronius Jokšas mėgsta būti gamtoje, keliauti pėsčiomis, grybauti, pažįsta ir be jokių kompasų gerai orientuojasi klaidžiose upelių, pelkių ir kalvų išraižytose apylinkėse. Nepraeina nestabtelėjęs prie nematytos formos akmens, nuvirtusio senkapių kryžiaus, keistai susiformavusios apvalios daubos, kurią apžiūrėję geologai nustatė, kad tai sufozinis cirkas. Pritaria ir skatina kasmet vis labiau ryškėjantį žmonos Zinos pomėgį – stebėti, pažinti, fotografuoti. Kai penkiasdešimtmečio proga vaikai mamai Zinai padovanojo skaitmeninį fotoaparatą, jį taip pamėgo ir brangina, kad eidama į lauką nešasi specialiai prisiūtoje kišenėlėje. Kasdama bulves, grėbdama šieną, melždama karves, ravėdama daržus ar gėlynus, semdama vandenį iš kūdros ji visada stebi kas kruta, deda kiaušinėlius, vystosi, ritasi, tiesina sparnus ar jau sklando ore, plauko vandenyje ar ropoja žeme. Kasdien fotonuotraukose sustabdo daugybę gamtos vyksmo akimirkų. Iš nuotraukų stengiasi pažinti kas auga bei gyvena jos gimtųjų namų aplinkoje.

Tai nėra lengva, nes trūksta lietuviškų apibūdintojų, nedaug mūsų šalyje specialistų, pažįstančių augalų, grybų bei gyvūnų rūšis, o visi žinomi turi begalę savo darbų, planų ir užsiėmimų. Dėkingi esame tiems mokslo žmonėms, kurie iš nusiųstų Zinos nuotraukų padeda apibūdinti mums nepažįstamas rūšis.

Šiuo metu Zina dėl nepažintų drugių ar laumžirgių susirašinėja su žinomu entomologu Giedriumi Švitra, kuris niekada neatsisako padėti apibūdinti.

2016 metais išleistoje „Lietuvos laumžirgiai“ knygoje autoriai Bernd Gliwa ir Giedrius Švitra panaudojo Zinos Jokšienės nuotrauką aprašant didįjį karališkąjį laumžirgį. Zina įsigijo ar gavo dovanų įvairių apibūdintojų, turėdama laisvą minutę naršo internete, todėl jau pažįsta labai daug augalų, grybų bei gyvūnų rūšių. Šiemet, žinodama, kad atliekame didžiųjų auksinukų valstybinį monitoringą, pirmoji užfiksavo šiuos drugius netoli namų esančiose drėgnose pievose ir apie tai pranešė mums. Mums tai didelė pagalba, nes dėl užsitęsusių blogų orų žymiai vėlavo šių drugių skraidymas.

Peržiūrėjus nedidelę dalį Zinos darytų nuotraukų, ne kartą pabendravus vaikščiojant jos gyvenamoje aplinkoje, aiškėja, kad Stirbaičių kaimas, kuris patenka į Stirbaičių kraštovaizdžio draustinį, yra labai turtingas biologine įvairove. Zina čia yra nupaveikslavusi daug retų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų ar Europos Bendrijoje saugomų rūšių. Tai žalsvažiedės blandys, raudonosios, dėmėtosios bei baltijinės gegūnės, kimininės kelmenės, keturskaičiai žvaigždinai, geltonieji kiškiaausiai, tikriniai blizgučiai, geltonieji piengrybiai, drugiai machaonai, didieji auksinukai, šarvuotosios skėtės, skiauterėtieji tritonai, paprastosios česnakės, pilkosios meletos, gulbės giesmininkės, baltieji garniai, pilkosios gervės, jūriniai ereliai, vapsvaėdžiai, mažieji ereliai rėksniai, paprastosios medšarkės, rudieji ausyliai ir kiti. Duomenis apie retas ir saugomas rūšis iš Zinos pateiktos informacijos, pridedant jos darytas nuotraukas, suvedame į Aplinkos ministerijos Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Zina yra užfiksavusi daug nepakartojamų gamtos akimirkų – baltuosius gandrus, „valančius“ namo kaminą, genius „elektrikus“, knibinėjančius elektros laidų sujungimus, tauriuosius elnius (kurių „lyderis“ – vienragis patinas) ir visą daug kitų. Džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami tokią aktyvių pagalbininkų Zinos ir Broniaus Jokšų šeimą. Linkime visiems parko gyventojams, mūsų talkininkams ir bendraminčiams daug nepakartojamų potyrių stebint gamtą, fiksuojant jos grožį ir įamžinant nepakartojamas akimirkas.

NUO REDAKCIJOS. Savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ kviečia skaitytojus teikti publikuotinas panašias viešąsias padėkas tikriesiems gamtos bičiuliams. 

Autorės nuotraukos

Zinos Jokšienės nuotraukos