Dana ALIUKIENĖ
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Gamta – visų namai“

Organizuota projektinė veikla ,,Žalioji palangė“

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ įgyvendintas aplinkosauginis projektas ,,Gamta – visų namai“, kurį konkurso būdu iš dalies finansavo Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektu siekiame ugdyti socialiai atsakingą asmenybę mus supančiai aplinkai, siekiant stiprinti individualius vaiko gebėjimus saugant ir tausojant gamtą, ekologinę savimonę ir atsakomybės jausmą. Stiprinti gamtamokslines ir aplinkosaugines kompetencijas. Supažindinti ugdytinius su gamtos vientisumu, įtvirtinti žinias apie aplinką, ekologiją, išmokti elgtis atsakingai aplinkoje ir kasdienėje veikloje. Ugdyti vaikų savimonę apie gamtos vientisumą: augalų nebūtų be vabalų ir vabzdžių, o vabalų ir vabzdžių – be augalų.

Įgyvendinant šį projektą, mokykloje organizuota projektinė veikla ,,Žalioji palangė“, kurios metu buvo sudaiginami iš sėklų įvairių augalų daigai, auginimui šiltnamyje ir lauke. Taip vaikai susipažino su augalų auginimu nuo sėklos, turėjo galimybę ne tik stebėti, bet ir prižiūrėti.

Įkurta edukacinė erdvė „Mūsų šiltnamis“. Įrengtame šiltnamyje lopšelio-darželio kieme kiekviena mokyklos  grupė perkėlė savo daiginamas daržoves, buvo atsakingos už jų priežiūrą, laistymą, genėjimą, derliaus nuėmimą, siekiant ugdytinius supažindinti su šiltnamyje augančiomis daržovėmis. Veiklų metu vaikai eksperimentavo, stebėjo.

Lauko erdvėse įrengėme mobilius darželius daržovėms, prieskoniams, vaistažolėms auginti. Juose ugdytiniai patys sėjo, sodino, prižiūrėjo, stebėjo kaip auga. Vėliau, užaugintas daržoves ir prieskonius, vaistažoles ragavo, ieškojo įvairių panaudojimo būdų, lygino skonius su pirktais parduotuvėje.

Gamtos saugojimui ir tausojimui miesto Skaistakalnio parke vykdėme projektinę veiklą ,,Švari aplinka – saugi ateitis“. Jos metu įtvirtinome žinias apie atliekų rūšiavimą. Rinkome šiukšles, jas rūšiavome. Skatinome vaikus gyventi švarioje aplinkoje. Sužinojome kiek metų reikia sunykti vienai ar kitai atliekos rūšiai, kas nutinka gyvajai gamtai, kai mes šiukšliname.

Vėliau ugdytiniams organizuota edukacinė išvyka į Panevėžio rajone esantį regioninį Liūdynės sąvartyną, kur susipažino kur iškeliauja mūsų atliekos, kas darosi, kai mes jų nerūšiuojame, kaip kai kurios jos yra perdirbamos ir kam panaudojamos.

Edukacinės veiklos ,,Sliekai – augalų draugai“ metu supažindinome vaikus su sliekų gyvenimo būdu, kūno sandara, nauda augalams. Stebėjome praktiškai jų naudą dirvožemiui ir augalams mobiliuose darželiuose ir šiltnamyje.

Bendradarbiaujant su visa mokyklos bendruomene iš antrinių žaliavų įrengėme edukacinę erdvę „Vabalų miestas“. Taip edukacinė erdvė tapo draugiška gamtai, skatiname tvarumą, supratimą, kad daugelį daiktų galime perdirbti ir prikelti juos antram gyvenimui. Ugdytiniai turi galimybę plačiau susipažinti su įvairių rūšių vabalais, jų paskirtimi gamtoje, nauda bei žala.

Susipažinus su įvairiais vabalais Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ organizuota respublikinė paroda iš antrinių žaliavų ,,Vabalas gamtoje“. Vabalai buvo daromi iš antrinių žaliavų. Parodoje dalyvavo respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai, tėvai. Paroda buvo eksponuojama mokyklos lauko erdvėse.

Visai mokyklos bendruomenei suorganizuota edukacinė išvyka į  Panevėžio r. Molainių kaimą sodinti medelių. Akcijoje ,,Padovanok Panevėžiui tiek medžių, kiek jam metų“ dovanojome miestui medelių ir juos visi draugiškai sodinome. Išvykos metu vaikai susipažino kaip reikia sodinti medelius, kiek laiko jiems reikia, kad užaugtų, kaip elgtis miške.

Mokyklos teritoriją supa medžiai, todėl rudenį kiemas pasidengia medžių lapais. Visuotinė talka subūrė mažus ir didelius ekologinei veiklai, puoselėjant savo mokyklos aplinką.

Daugiau apie projektą skaitykite projekto ,,Gamta – visų namai“ blogger‘yje https://gamtavisunamai.blogspot.com/

Autorės archyvo nuotraukos