Rasa GRAŽIENĖ
Anykščių regioninio parko direkcijos vyr. specialistė

Gamta – anykštėnų mokinių akimis

Konferenciją „Mokinių gamtotyriniai darbai Anykščių regioniniame parke“

Apdovanojimus pelnė geriausieji...

Surengėme konferenciją „Mokinių gamtotyriniai darbai Anykščių regioniniame parke“. Drauge su partneriais – Anykščių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir Anykščių Švietimo pagalbos tarnyba. Įgyvendinto sumanymo tikslas – ugdyti kūrybinius, intelektinės ir praktinės veiklos gebėjimus bei formuoti mokinių mokslinio mąstymo bei tyrimo įgūdžius. Tai pasiteisino su kaupu. Galėjome nuoširdžiai pasidžiaugti jaunimo iniciatyva tyrinėti savo krašto aplinką, gamtą.

Konferencijos dalyviais galėjo būti 5-10 klasių mokiniai, o komandoje – ne daugiau kaip du asmenys, kuriuos lydi mokytojas.

Balandžio 5 d. Anykščių RP direkcijoje buvo pristatyti aštuoni tiriamieji darbai. Juos, padedant penkiems mokytojams, vykdė penkiolika moksleivių. Konferencijos atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka.

Anykščių J.Biliūno gimnazija pristatė darbą „Varliagyvių apsauga migracijos metu Anykščių regioniniame parke“ (mokytoja Ina Gailiūnienė), Antano Vienuolio progimnazija – „Anykščių RP atodangų granuliometrinė analizė“ (mokytoja Dalia Keibienė), Debeikių pagrindinė mokykla ­– „Gamtos gėrybės cheminėje aplinkoje“ (mokytoja Vilija Araminienė). Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją atstovavo net keturios jaunųjų gamtos tyrėjų grupės. Dvi mokytojos Rasytės Gaidienės šeštokės pristatė darbą „Anykščių RP saugomų medžių būklės įvertinimas“, dvi antrokės gimnazistės atliko darbą „Hibridinės drebulės želdinių būklės tyrimai Pavarių girininkijoje“, septintokai skaitė pranešimą „Eglių metinių rievių tyrimas“, o du antrokai gimnazistai skaitė pranešimą „Afrikinio kiaulių maro atvejai (2015-08-10 iki 2017-03-18) Anykščių miškų urėdijos miškuose“. Tos pačios mokyklos mokytoja Regina Talačkienė į renginį atlydėjo dvi gimnazistes, kurios pristatė darbą „Pavasario pranašai 2011-2016 metai“.

Skaidrių, nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų pagalba pranešėjų pristatytus gamtos tyrimų, biologijos, miškininkystės, žemės ūkio ir technologijos mokslo sričių tiriamuosius, taikomuosius ir kūrybinius darbus, stebėjimus, idėjas bei eksperimentus vertino Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Vilkončienė, Anykščių RP vyriausioji biologė Diana Martinavičiūtė, biologijos mokytoja metodininkė Nijolė Živatkauskienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jolanta Bakšienė, Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijos girininkas Valdas Juodviršis. Renginyje dalyvavo ne tik gamtotyrinius darbus moderavusieji pedagogai, o ir tie, kuriuos sudomino šios konferencijos idėja. Jaunieji gamtos bičiuliai bei tyrinėtojai iš komisijos narių sulaukė ir pagyrimų, ir klausimų bei pastabų. Komisija teigė, jog norėtų, kad šie ką tik pristatyti gamtos tyrimo darbai būtų tęstiniai.

Pasak pranešėjų, 2016 m. balandžio mėnesį Anykščiai-Burbiškis 224 metrų kelio atkarpoje buvo išgelbėti 357 varliagyviai. Todėl ir šį pavasarį, toje pačioje vietoje jaunieji gamtininkai suskubo įrengti tvorelę, sėkmingai vykdo varliagyvių perkėlimą per kelią, atlieka skaičiavimus kartu su Anykščių RP darbuotojais. Kiti tęs savo jau nuo 2011 metų pradėtus vykdyti „Fenologinius stebėjimus“, o debeikiečiai moksleiviai, pristatę darbą „Gamtos gėrybės cheminėje aplinkoje“, – puikiai žino su kuo geriausia dažyti velykinius margučius!

Po konferencijos rezultatų aptarimo pedagogai gavo kvalifikacijos kėlimo atestatus, o mokiniai buvo apdovanoti padėkomis bei knygomis. Atsisveikindami visi vieningai nutarėme, jog gimstanti nauja tradicija organizuoti tokį renginį suburs gražų būrį gamtą mylinčio ir tyrinėjančio jaunimo.

Dianos Martinavičiūtės nuotraukos