Fotografijų konkurso „Vilniaus gamta ir vaikai“ nuostatai

Patvirtinta: Aplinkosaugos informacijos centro direktoriaus 2022-06-15 įsakymu Nr. P-1

 

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Fotografijų konkurso „Vilniaus gamta ir vaikai“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja organizuojamo konkurso tikslus, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.
 3. Konkursą organizuoja Aplinkosaugos informacijos centras ir Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos  Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris.
 4. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Vilniečių ekologinio sąmoningumo didinimas ir įtraukimas į aplinkos apsaugos veiklas“. Daugiau apie projektą www.apicentras.lt/projektai.
 5. Konkurso organizavimą koordinuoja Aplinkosaugos informacijos centro direktorė Jurgita Rosinskienė. Kontaktai: el. paštas apicentras@gmail.com.
 1. Tikslas ir uždaviniai
 2. Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jų šeimas tyrinėti gamtą, ugdyti visuomenės gamtamokslinę kompetenciją, padėti pamatyti gamtos grožį ir suprasti gamtos reikšmę, atskleisti Vilniaus miesto gamtos grožį bei įvairovę ir jį populiarinti. Konkursas skirtas atskleisti Vilniaus miesto gamtos grožį, kraštovaizdžio unikalumą, patirti džiaugsmą tyrinėjant mūsų miesto gamtą, atrandant ir įamžinant fotografijose įspūdingiausius vaizdus.

 

III.  Dalyviai

 1. Konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti šių įstaigų bendruomenių nariai, grupės ar visa bendruomenė. Džiugu, jeigu konkurse dalyvaus vilniečių šeimos, kurios tyrinės miesto aplinką ir pasidalins patirtimi bei įspūdžiais.
 1. Konkurso organizavimas
 2. Konkursui siunčiamos skaitmeninės fotografijos. Jų tematika turi atitikti konkurso tikslą. Nuotraukų formatas – JPG, dydis neturi viršyti 8 MB. Vienas autorius (ar grupė) gali teikti ne daugiau 3 fotografijų. Nuotraukos failo pavadinamas sudaromas iš jos autoriaus vardo pirmosios raidės ir pavardės (pvz., vpavardenis), jei teikiamos kelios nuotraukos, pridedamas numeris (pvz., Vpavardenis_1). Anketoje būtina nurodyti fotografavimo datą ir trumpą fotografuotos vietos aprašymą.
 3. Nuotraukos ir užpildyta dalyvio anketa (1 priedas) siunčiamos el. paštu apicentras@gmail.com iki 2022 m. rugsėjo 15 d.
 4. Įdomiausios nuotraukos bus talpinamos Aplinkosaugos informacijos centro ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse aplinka.vilnius.lt arba vilnius.lt.
 5. Nugalėtojai bus paskelbti š. m. spalio 3 d., per Pasaulinę buveinių dieną. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu el. paštu; įdomiausių, originaliausių nuotraukų autoriai – diplomais, dovanėlėmis (knygos apie gamtą ir pan.).

                                          

 1. Baigiamosios nuostatos
 2. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką ir medžiagą konkursui dalyviai sutinka, kad konkurso organizavimo tikslais vaizdinė medžiaga, informacija apie pateiktas nuotraukas ir konkurso dalyvį bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėse, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose bei metodinėje medžiagoje, siekiant informuoti apie konkurso eigą ir rezultatus, konkurso organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia konkurso dalyvio (-ių) sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
 4. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu apicentras@gmail.com.

 

1 priedas

Fotografijų konkurso „Vilniaus gamta ir vaikai“ dalyvio (-ių) anketa

 

1.Failo pavadinimas

2.Fotografijos pavadinimas

3.Fotografavimo data, vieta

4.Įspūdžiai, nutikimai, emocijos ieškant, tyrinėjant,  stebint fotografuojamą objektą

5.Fotografuojamo objekto trumpas aprašymas

6.Dalyvio(ių) vardas, pavardė, amžius

7.Ugdymo įstaiga

8.Pedagogo vardas ir pavardė

9.Elektroninis paštas, telefonas