Vytautas LEŠČINSKAS

Dvidešimt signatarų – 20 ąžuolų!

Ąžuolų, skirtų pagerbti 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarams, sodinimas Panevėžyje

Ąžuoliuką sodina Povilas Urbšys (kairėje) ir Vaclovas Laucius

Kai 2016 m. balandžio 23 d. šalyje vyko jau tradicine tapusi tvarkymosi akcija „Darom!“, panevėžiečiai neatsiliko nuo kitų miestų, rinko visokias ne vietoje išmėtytas atliekas, šiukšles. Akcijos dalyviai džiaugėsi, kad šiemet prišiukšlinta mažiau nei praėjusiais metais. O išgirdus malonią žinią, jog ir kitose Lietuvos vietose pastebėta panaši tendencija, kyla mintis: gal jau daromės tvarkingesni, atidesni aplinkai, taigi – ir sau?..

Bet Panevėžyje tai dar buvo ne viskas. Beveik miesto centre, prie Nevėžio, vos nubangavus su šiukšlių maišais energingiesiems „Darom!“ talkininkams, vėl sujudo lygioje pievelėje susirinkęs didelis įvairaus amžiaus žmonių būrys, prasidėjo kita, ypatinga, akcija – ąžuolų, skirtų pagerbti 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarams, sodinimas.

 

Drauge su vietos bendruomene

 

Šį renginį sumanė ir su dideliu entuziazmu darbą atliko Lietuvai pagražinti draugijos nariai bei draugijai prijaučiantys žmonės.

Kadangi darbas vyko organizuotai ir sparčiai, gana greitai dvidešimt liaunų ąžuoliukų pradėjo naują gyvenimą naujoje vietoje palei Nevėžį. Tai jau ne rykštelės, o paūgėję medukai, kai kurie keliantys viršūnes į trijų ar bemaž keturių metrų aukštį, taigi iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio sukakties jie bus dar aukštesni.

Bene šį žemės plotelį galima net signatarų parku pavadinti? Mat jame esama vietos dar daugeliui kitų – naujų – medžių. Taigi nedideliam parkui žemės čia gana. Iš tiesų, Panevėžio miesto savivaldybė išmintingai pasielgė, skirdama puikią vietą naujiesiems ąžuolams sodinti, nes miesto viduryje – bet kokie želdiniai yra didelė vertybė. Tuo labiau, kai medžiai sodinami tokia proga – pagerbti  dvidešimt  istorinių asmenybių…

Šventę surengė Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius su šios organizacijos centro valdyba, tad atvyko ir jos pirmininkas Juozas Dingelis, o visą svarbiausią parengiamąjį darbą vietoje nuveikė  panevėžiečiai, kuriems talkininkavo savo veikla tvarkant bei gražinant aplinką jau išgarsėjusi Liekupio bendruomenė. Kaip visada bet ką organizuojant, taip ir šį kartą pirmose entuziastų gretose buvo LPD Panevėžio skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas, jo pavaduotojai Rimantas Narkūnas, Bronė Slapšienė, na, o kiek dar skyriaus narių prisidėjo, ilgai reikėtų vardyti…

 

Pagausėjo organizacijos narių

 

Akcijos dalyviai džiaugėsi, kad į šventę atvyko ir Seimo narys Povilas Urbšys, kuris buvo ne tik vienas iš aktyviausių naujų ąžuolų sodintojų, bet drauge su keletu kitų žmonių šia proga įstojo į Lietuvai pagražinti draugiją, tapo jos tikruoju nariu. Taigi Panevėžio skyriaus gretos dar padidėjo bei sutvirtėjo.

Tačiau ir iki tol skyrius spėjo daug nuveikti. Kai kurie jo renginiai išgarsėjo visoje šalyje. Prisiminkime tik praėjusį pavasarį surengtą dviratininkų žygį „Per žydinčią Lietuvą“, kurio svarbiausias organizatorius  buvo V. Kartanas… Beje, Vidmantas iškėlė idėją šiemet tą žygį pakartoti. Ir ne tik idėją pasiūlė, o pasibaigus ąžuolų sodinimo darbui, drauge su J. Dingeliu, R. Narkūnu, kitais ano žygio entuziastingiausiais dalyviais, taip pat ir dalyvaujant Steponui Kubeckui, kuris vėl pasiryžo ne tik dviračiu kojas pamiklinti, bet ir, kaip anąkart, įdomiausias naujojo žygio akimirkas vaizdo kamera užfiksuoti, jau apmąstė, aptarė šiųmetinio žygio planą.

Tiesa, šis dviratininkų važiavimas vyks kitomis Lietuvos vietomis – ne per Žemaitiją, Panemunę, Kauną bei Dzūkiją, o per šiaurės rytinę šalies dalį. Bet vėl prasidės nuo Panevėžio. Startas numatomas gegužės 18 d.

 

Nekliudo nė verslui

 

Žinom, kaip labai užimti dažnai būna verslininkai, ypač įmonių vadovai, bet, pasirodo, reikia tik noro, o rasti laiko imtis ir visuomeninės veiklos, taip pat visai įmanoma. Štai Vaclovas Laucius yra antrinių žaliavų rūšiavimo įmonės „Antraža“ direktorius, bet įstengia kartu būti vienu iš aktyviausių LPD Panevėžio skyriaus valdybos narių, ir dar dalyvauti kitos organizacijos – ekologinio ugdymo bendrijos „Žalioji gija“ – veikloje. Pasodino Vaclovas ąžuoliuką ir mūsų trispalvės vėliavos spalvų juostelėmis prie kuoliukų pririšo. Atrodo – simboliškai prasminga…

Kitas verslininkas, sodinęs signatarams ąžuolus, Lauras Grukauskas, vadovauja kavinei, kurioje klientams ne tik nesiūloma jokių alkoholinių gėrimų, bet jų ten apskritai nėra. Ir ką, – nedejuoja, kad be prekybos alkoholiu neįmanoma išsiversti. Suvalgo lankytojas, sakysim, picą ne alumi, o arbata, kava ar tiesiog tyru vandeniu užsigerdamas – jam sveikiau ir pigiau.

Taigi pagalvojau: jei būtų daug tokių viešojo maitinimo įstaigų, kuriose jokio alkoholio negali užsisakyti, tai ir be jo apsieitum, ir apskritai žmogui svaigintis pagundų būtų mažiau. Tai, kaip sakoma, tik į naudą.

O Panevėžio gyventojų Aldonos ir Gintauto Šimkų daugiabučio namo, kuriame jie gyvena, aplinka žavi kiekvieną praeivį, nes jų pasodinti ir išpuoselėti įvairūs augalai daugeliui kelia sveiką pavydą. Tas pavydas  neretai virsta noru patiems sekti geru pavyzdžiu, savo kiemą išradingai sutvarkyti bei papuošti.

Štai tokie žmonės drauge su daugeliu kitų neabejingųjų gamtai bei savo gyvenamajai aplinkai ir susirinko Nepriklausomybės akto signatarų garbei ąžuolų sodinti. Gerai atlikus numatytą darbą jiems buvo smagu pabendrauti, pasivaišinti arbata, sumuštiniais, tešlainiais be nieko „stipresnio“. Tuo labiau, kad bendrą ūpą dar pakėlė V. Kartano globojamo vokalinio ansamblio „Pušaitė“ dainininkai, traukdami visų pamėgtas dainas.

Vytauto LEŠČINSKO nuotraukos