Romas KUPČINSKAS
Romas KUPČINSKAS Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojas, JMB būrelio „Miško meistreliai“ vadovas

Doras žmogus – graži aplinka

Papuoštoje „Vilktupio“ poilsiavietėje

Dažnas panevėžietis apsilanko Žaliosios girios „Vilktupio“ poilsiavietėje. Nusileidus Lėvens šlaitu galima pamatyti tekantį šaltinėlį. Sraunaus šaltinėlio vanduo ypatingo skonio – lengvai saldus.

Dėl didelio žmonių srauto čia dažnai būna prišiukšlinta, dėl nesutvarkytos aplinkos nepatogu pasisemti skanaus vandens.

Tad mes, Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio ‚Miško meistreliai“ nariai, nutarėme  šiais metais sutvarkyti aplinką ir įrengti medinę aikštelę priėjimui prie šaltinio. Mums mielai sutiko padėti Panevėžio miškų urėdijos „Gegužinės“ girininkijos girininkas Dainius Medutis. Pasikvietėme ir mūsų mokyklos floristikos būrelio „Gabija“ nares, kurioms vadovauja mokytoja Daiva Baubonienė. Jaunosios floristės šalia šaltinio sukūrė kalėdinę instaliaciją. Padedant girininkui įrengėme nedidelę aikštelę – patogesnį priėjimą prie šaltinėlio.

Baigę darbą palikome nebylų prašymą – užrašą visiems čia atvykstantiems: „Doras žmogus – graži aplinka“.

Gal dabar pamėgusieji šaltinėlio vandenį nebešiukšlins ir saugos vaikų išpuoselėtą poilsiavietės ir paties šaltinėlio aplinką?..

Autoriaus nuotraukos