Augustas UKTVERIS

Demonstruojant jubiliejinius sparnus

Irena Stankevičienė 102 Lietuvos moksleivius (3-8 klasių) sukvietė į 25-ąjį konkursą „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“

Irena STANKEVIČIENĖ

Ne vienerius metus žaviuosi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) metodininkės Irenos Stankevičienės veikla organizuojant netradicinius konkursus „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Šiuos renginius organizuojant siekiama naujovių, įtaigumo, o tuo pačiu – ir paprastumo. Kuris viliotų moksleivius bei juos lydinčius vadovus (iš esmės – pedagoges) atvykti ne vien į konkursą, o į jiems malonų renginį. Tam, be abejo, pasitarnauja ir kiti LMNŠC darbuotojai, kaipo sutelktas kolektyvas.

„Su pavasariu ateina ir tradicinis jaunųjų tyrėjų konkursas „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Šie metai jubiliejiniai – konkursui sukako 25 metai“, – kalbėjo visus dvidešimt penkerius metus konkurso organizavimo naštą nešusi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) metodininkė Irena Stankevičienė.
Ji sakė, jog daugeliui dalyvių tai buvo pirmieji žingsneliai į mokslinius tyrimus ir didžiuosius atradimus. Per 25 metus 1171 mokinys pristatė 1056 darbus. Džiugina mokinių kūrybiškumas, smalsumas, gebėjimas originaliai pristatyti savo tyrimus.

„Ypač norėtųsi padėkoti mokytojams, kurie neskaičiuodami savo darbo valandų ir po pamokų suranda laiko mokiniams, padeda patirti atradimo džiaugsmą.

Šiais metais jaunieji tyrėjai buvo ypač aktyvūs – 102 dalyviai pristatė 66 darbus. Mokinių tyrimai buvo vertinami chemijos, biologijos, fizikos, astronomijos, sveikatos, inžinerijos sekcijose. Darbus vertino 15 įvairių sričių specialistų. Beje, penki vertinimo komisijos nariai  būdami mokiniais yra dalyvavę šiame konkurse“, – sakė Irena Stankevičienė.

… 2023-03-25 erdviuose LMNŠC rūmuose vykęs jubiliejinis konkursas pranešimų dalyvius pakvietė darbui į 5 sekcijas (skirtingas auditorijas). Suprantama, jog eiklių kojų ir vienos galvos (kad ir su fotoaparatu) žurnalistui viską apžvelgti, viską pamatyti, viską nufotografuoti – misija neįmanoma…. Tad ir šį reportažą vadinčiau: žvilgsnis į konkursą. Jame moksleiviai kalbėjo prieš komisijas „Biologija – augalai“ sekcijoje (vertinimo komisija: dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus m. savivaldybės administracija; doc. dr. Giedrė Kmitienė, Žirmūnų profesinio mokymo centras; Nadežda Pašuto, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija); „Biologija – grybai, žvėrys“ sekcijoje (vertinimo komisija: Jūratė Mikulevičiūtė, UAB „Ateities mokykla“; dr. Andrius Petrašiūnas, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras; Radvilė Markevičiūtė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras); „Sveikatos“ sekcijoje (vertinimo komisija: Modestas Gudauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; dr. Švitrigailė Grincevičienė, VU, Gyvybės mokslų centras; doc. dr. Jonas Grincevičius, VU, Medicinos fakultetas); „Fizika, astronomija, inžinerija“ sekcijoje (vertinimo komisija: Alminutė Martūnienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija; Saulius Lovčikas, VU, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas; Petras Lozda, Vilniaus Salininkų gimnazija, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija); „Chemijos“ sekcijoje (vertinimo komisija: dr. Justina Rukšnaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;, Viktoras Mostovojus, bendrovė „MV GROUP Production“; Jelena Jachno (VU, Gyvybės mokslų centras).

Stebino ir temų įvairovė: „Dekoratyvinių augalų atsparumo šalčiui nustatymas, matuojant metūgių elektrines varžas“, „Mokymosi klasės mikroklimato rodiklių įtaka žemesniųjų klasių moksleivių trumpalaikei atminčiai bei jų gebėjimui susikaupti“, „Vandens virimo temperatūros priklausomybė nuo atmosferos slėgio“, „Ateities šiltnamis“, „Rožių atsparumo šalčiui nustatymas matuojant šakelių elektrines varžas“, „Bebrų pažeistų medynų tyrimas Anykščių Šventosios kairiojo kranto sveikatingumo take 2021-2023 metais“, „Skirtingų augalų katalazės aktyvumo palyginimas“, „Kviečių vegetacija stresinėse situacijose“ ir t. t.

„Konkurse dalyvaujantys 3-8 klasių mokiniai tikrai tiesia sau ir savotiškuosius lieptus į gyvenimą, neretai pasirinkdami ir savo profesijas“, – kalbėjo tarsi senas pažįstamas iš ankstesnių metų, kaipo dalyvis ir vertinimo komisijos narys, šilališkis Modestas Gudauskas, dabar jau vertinimo komisijoje atstovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universitetą.

… Kol mokiniai bendravo su vertinimo komisija, mokytojai tobulino savo kvalifikaciją seminare, atliko  eksperimentus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunojo tyrėjo laboratorijoje.

Renginio pradžioje energijos pliūpsnį padovanojo „ANT“ šokių studijos šokėjai Dice (Felix), Funky U (Ugnė) ir Andrėja. Jie pademonstravo energingus šokių stilius Locking ir Popping.

Kol vertinimo komisija aptarinėjo konkurso rezultatus, dalyviai stebėjo uždegantį „N2“ komandos renginį „Mokslo šturmas“, kuriame žaismingai ir patraukliai buvo demonstruojami įvairūs eksperimentai.

„Džiaugiuosi jumis – moksleiviais ir jų vadovais. Malonu, jei po apdovanojimo dalyviai skirstosi geros nuotaikos, kupini įspūdžių, pasisėmę naujų idėjų, o svarbiausia – pasiryžę toliau tyrinėti ir giliau suvokti juos supantį pasaulį. Jūs visi tarsi įgyjate sparnus.

Džiaugiausi jūsų visų pranešimais, ypač tais, kuriuose teorijos ne tiek daug, o kalbėjote konkrečiai apie tyrimų ar stebėjimų rezultatus, atspindinčius hipotezes ar siekius“, – sakė Viktoras Mostovojus, vertinimo komisijos pirmininkas, konkursui baigiantis teikęs diplomus.

Pirmieji pagerbtieji buvo Simas Savickis ir Oskaras Kurpė (Vilniaus Senvagės gimnazijos penktokai) už pranešimą „Kviečių vegetacija stresinėse situacijose“ (vadovė Elena Černienė). Be abejo, kažką itin išskirti būtų kebloka, nes už nuoširdų darbą diplomais, raštais buvo gerbti ir moksleiviai, ir juos konkursui rengę pedagogai. Gal net ir mokinių tėveliai, savuoju transportu atvežę kai kuriuos renginio dalyvius kad ir iš tolimo regiono.

Augusto Uktverio nuotraukos