Marijona VARNECKIENĖ

Daujėnų žemėje

„Versmės“ leidykla Pasvalio rajono Daujėnų miestelio gyventojams pristatė monografiją „Daujėnai“. Kaip sakė leidyklos direktorius Petras JONUŠAS, tai vienas leidinys iš šimtatomės serijos monografijų, skirtų buvusiems Lietuvos valsčiams.

Monografijoje apžvelgta šios vietovės istorija, prisiminti čia gyvenę ir dabar gyvenantys žmonės, aprašytos esančių ir jau išnykusių kaimų istorijos, žemdirbystės raida, pateikta įdomi bažnyčioje sukauptų religinio meno dirbinių studija. Apžvelgta daug kitų aktualių temų, gausu dokumentinės medžiagos, žmonių prisiminimų, nuotraukų iš senų albumų. Spausdinami įvairių sričių mokslininkų straipsniai.

Kiekvienas šiame krašte gimęs žmogus galės monografijoje ieškoti savo šaknų. Ji bus įdomi ir naudinga studentams, istorikams, krašto tyrinėtojams ir kitų sričių mokslininkams. Laikui bėgant kiekvienas čia įrašytas žodis taps dar vertingesnis.

Monografija prasideda pasakojimu apie gamtą – apie Daujėnų krašto geologinę sandarą, reljefą ir paleogeografinę raidą.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus mokslinis bendradarbis Julius Vainorius rašo: „Mes gyvename kojomis įsirėmę į Žemę… Mus nuo mažumės supa ne tik natūrali ar žmogaus sukurta aplinka (lygumos, kalvos, medžiai, žolė, vanduo gyvūnija, pastatai, keliai), bet ir tai, ką mes ne visada pastebime – tamsios ir paslaptingos žemės gelmės, požemiais besifiltuojantis vanduo – ta visa didžiulė, sluoksniuota nuogulų storymė, susiformavusi per šimtus milijonų metų, kintanti tiek horizontalia, tiek ir vertikalia kryptimi.“

Kiekvienas daujėnietis jaučia gilų ryšį su čia esančiomis  lygumomis, ežerais, pelkėmis. Retas pravažiuos nestabtelėjęs prie  geologijos paminklu paskelbto Petraičių akmens. Prie bažnyčios yra niekada neišsenkantis šaltinis. Žmonės tiki jo gydomosiomis galiomis. Apylinkėse daug turtingų miškų, kuriuose medžiotojai puoselėja senas medžioklės tradicijas. Gamtinės sąlygos leido formuotis dideliems durpių klodams. Turi daujėniečiai ir savo smegduobę, iš morenos išplautų riedulių, buvusio karjero vietoje  susiformavusį tvenkinį ir daug kitų gamtos reiškinių, kurie yra įdomūs, viliojantys.

… Monografijos pristatymas Daujėnuose vyko per Sekmines – kai svaiginančiai kvepėjo ką tik pražydusios alyvos, bažnyčios šventoriuje altorių puošė jauni berželiai. Saulė švytėjo danguje ir visus šildė…

Miestelio kultūros namų salėje gausiai susirinkusiems daujėniečiams ir garbingiems šventės svečiams „Versmės“ leidyklos direktorius Petras Jonušas pristatė monografiją. Leidinio vyriausiasis redaktorius žurnalistas Antanas Šimkūnas papasakojo, kaip buvo  leidžiama monografija. Leidėjai dėkojo pagrindiniam monografijos rėmėjui mokslininkui, UAB „Lietpak“ įkūrėjui ir jos vadovui Pranui Kizniui, kitiems rėmėjams, straipsnių ir įvairių studijų autoriams. Pasak Antano Šimkūno, rengiant monografiją, straipsnius rašė daugiau kaip penkiasdešimt autorių.

Monografijos tiražas nedidelis, tačiau leidėjai  žadėjo pasirūpinti, kad kiekvienas, susidomėjęs šiuo leidiniu, galėtų jį rasti bibliotekose. Ateityje turėtų pasirodyti ir internetinis monografijos variantas.

Kultūros namuose ta proga buvo atidaryta vietinio fotografo Stanislovo Vadapalo nuotraukų paroda.

Stanislovo Vadapolo nuotraukos